ชาใบหม่อน-ชาดำ

22 ธันวาคม 2022 0

หม่อนเป็นไม้ยืนต้นจำพวกไม้พุ่ม ที่มีลำต้นใหญ่ ตั้งตรง มีกิ่งก้านมาก ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปไข่ หรือรูปไข่กว้าง ขอบเรียบหรือหยักเว้าเป็นพู ผิวใบสากคาย ปลายเรียวแหลมยาว ฐานใบกลม หรือรูปหัวใจ ดอกเป็นดอกช่อ ออกที่ซอกใบ และปลายยอด ผลเป็นผลรวม รูปทรงกระบอก มีสีเขียว เมื่อสุกสีม่วงแดงเข้ม เกือบดำ ฉ่ำน้ำ มีรสหวานอมเปรี้ยว

อ่านต่อ

จุลินทรีย์ท้องถิ่น

จุลินทรีย์ดั่งเดิมในท้องถิ่นมีความสำคัญมาก ถ้าจะนับเวลาที่สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ดำรงอยู่ในสภาพแวดล้อมก็จะยาวนานนับ 1,000 ปี ...

ดินดีคือดินที่มีชีวิต

ดิน (Soil) หมายถึง วัตถุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากการสลายตัวทางกายภาพ และทางเคมีของหินและแร่ รวมกับสารอินทรีย์ ที่เกิดจากการสลายตัวของซากพืชซากสัตว์เป็นผิวชั้นบนที่หุ้มห่อโลก ...

รถเข็นตัดหญ้าไฟฟ้า

ในโลกนี้ไม่มีวัชพืช มีแต่พืชที่เรายังไม่สามารถหาประโยชน์จากพืชเหล่านั้นไม่พบ ทางออกเบื้องต้นในการจัดการวัชพืชด้วยการนำไปทำเป็นอินทรีย์วัตถุด้วยการตัด ...

ทำเกษตรยั่งยืนด้วยหัวใจเกษตรอินทรีย์

เกษตรยั่งยืน ให้ความสำคัญกับสมดุลของระบบนิเวศ ผลผลิต คุณภาพที่ดี และเพียงพอต่อเกษตรกรและผู้บริโภค การพึ่งพาตนเอง รวมทั้งการให้ความสำคัญกับชุมชนท้องถิ่น ...