กับดักแมลงวันทอง

11 เมษายน 2022 นวัตกรรมพึ่งตน 0

การจัดการแมลงศัตรูที่เข้ามาทำลายผลผลิตให้เกิดความเสียหาย ต้องแยกจัดการเฉพาะแมลงที่เป็นโทษ สำหรับแมลงวันผลไม้หรือแมลงวันทอง เราสามารถจัดการด้วยการทำกับดัก

ทำได้ดังนี้

วิธีทำกับดักแมลงวันทอง

  1. เตรียมขวดพลาสติกใส 1.5 ลิตร(ใหญ่) 1 ใบและ 250 มล.(เล็ก) 2 ใบ
  2. เจาะขวดพลาสติกใสเล็ก ขนาดรู 6-8 มิลลิเมตร ตามแนวกลางรอบขวด 2 แถว
  3. ผ่าขวดพลาสติกใสเล็ก เป็นกากบาทให้พอดีกับปากขวด ตามแนวสันตรงกลาง
  4. ผ่าขวดพลาสติกใสใหญ่ เป็นกากบาทให้พอดีกับปากขวด ตามแนวสันช่วงท่อนบนขวด
    5.ผ่าขวดพลาสติกใสเล็ก เป็นกากบาทให้พอดีกับปากขวด ตามแนวสันตรงกลาง เติมน้ำขวดพลาสติกใสใหญ่ ให้แมลงวันทองตกลงในน้ำ ปิดฝา
    6.นำขวดพลาสติกใสเล็ก ที่ผ่าเป็นกากบาท ใส่ปากขวดในรูกากบาทขวดใหญ่

การนำไปใช้
เก็บใบกะเพราสด บี้แล้วใส่ในวดพลาสติกใสเล็กที่เจาะรู นำกับดักแมลงวันทองไปแขวนไว้ใต้ต้นไม้ผลที่กำลังออกผลผลิต
แมลงวันทองจะเข้ามาในรูที่ล่อด้วยใบกะเพรา แล้วเดินและบินขึ้น จนตกลงในน้ำ

ป้ายคำ : ,

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด นวัตกรรมพึ่งตน

แสดงความคิดเห็น