ขวดน้ำกับดักแมลงวันทอง

27 กันยายน 2555 เครื่องมือเกษตร 0

แมลงวันทองเป็นศัตรูพืชตัวสำคัญกับพืชผลการเกษตรโดยเฉพาะไม้ผล เช่น ฝรั่ง กระท้อน ลิ้นจี่ ลำไย มะม่วง พืชผักต่าง ๆ แมลงวันทองจะเจาะดูดน้ำจากผลไม้นั้นแล้ววางไข่ เมื่อไข่เป็นตัวหนอนก็จะกินผลไม้เหล่านั้น เน่าเสียหาย การป้องกันโดยการห่อผลไม้ด้วยกระดาษหรือพลาสติก ตั้งแต่ลูกยังเล็ก ๆ จะช่วยป้องกันได้ในระดับหนึ่ง การป้องกันแมลงวันทองในสวนผัก ผลไม้ที่เหมาะสม ควรเป็นวิธีอย่างง่าย ประหยัด ไม่ใช้สารเคมีเพื่อความปลอดภัยของเกษตรกรและไม่มีสารพิษตกค้างในผลผลิต เช่น การใช้กับดักแมลงวันทองการกำจัดปริมาณแมลงวันทอง ด้วยการใช้กับดัก มีหลักการอย่างง่าย คือ ใช้สารธรรมชาติ ล่อแมลงตัวผู้ให้เข้าไปในกับดักและบินออกไม่ได้ โดยกับดักอย่างง่าย คือ ขวดน้ำพลาสติก และเหยื่อล่อ คือ ใบกระเพรา เพราะแมลงวันทองจะชอบมาก

วิธีทำกับดักแมลงวันทอง

อุปกรณ์

ลวด/เชือกฟาง ยาว 1-2 ฟุต
มีดหรือคัทเตอร์
ใบกระเพรา
ขวดพลาสติก 1 ขวด

วิธีทำ

1. นำขวดเปล่าขวด แบ่งเป็น 2 ส่วน โดยด้านปากขวดจะเป็น 1ใน 4 ส่วน อีก 3 ส่วนเป็นส่วนก้นของขวด

2. การประกอบ โดยนำส่วนที่หนึ่งซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วนแล้ว นำส่วนด้านฝาขวดกลับเข้าไปในส่วนที่ 2 นำส่วนก้น มาประกอบเพื่อทำเป็นที่ใส่อาหาร ระหว่างส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ให้ใช้เชือกฟางผูกให้หลวม ๆ เพื่อให้แมลงวันทองเข้าได้

3. นำไปห้อยกับกิ่งของต้นไม้ที่ต้องการกำจัดแมลงวันทอง นำใบกระเพรามาขยี้มาใส่ในที่ใส่อาหาร จะเรียกแมลงวันทองมาเกาะ เมื่อแมลงบินจะบินขึ้นทางปากขวดแล้วจะบินออกไม่ได้เพียง 2-3วั น แมลงวันก็จะตาย แต่ต้องเปลี่ยนใบกระเพราทุกวัน

เมื่อแขวนกับดักแมลงวันทองไว้บริเวณกึ่งกลางทรงพุ่มให้อยู่ในร่มเงา ให้ห่างกันประมาณ 20 เมตร หรือประมาณไร่ละ 5 จุด สามารถลดปริมาณแมลงวันทองลงได้ สำหรับการกำจัดแมลงวันทองในสวนผลไม้ให้ได้ผลดีควรใช้วิธีผสมผสาน เช่น การใช้เหยื่อพิษร่วมกับการใช้สารล่อและกับดัก ก่อนที่แมลงวันผลไม้จะระบาด ขณะที่ผลไม้ยังเล็กอยู่ ตรวจดูจำนวนแมลงในกับดัก ถ้าพบว่าแมลงวันผลไม้มากกว่า 10 ตัว ต่อกับดักต่อสัปดาห์ ควรใช้เหยื่อพิษ นอกจากนี้ใช้วิธีเขตกรรม เช่น การเก็บผลที่ถูกทำลาย เผาหรือขุดหลุมฝัง และตัดแต่งกิ่งทรงพุ่มต้นไม้ให้โปร่ง เพื่อลดการแพร่ขยายพันธุ์ในรุ่นต่อไป

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด เครื่องมือเกษตร

แสดงความคิดเห็น