การปลูกข้าวในน้ำแบบเกษตรอินทรีย์

21 สิงหาคม 2555 นา 1

การปลูกข้าววิธีนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับเกษตรกรที่ไม่มีพื้นที่ทำนา และอยู่ใกล้แม่น้ำ ผลผลิตข้าวที่ได้ก็ปลอดสารพิษไม่มีสารเคมีตกค้างในร่างกายอีกด้วย

วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้

1.ฝากล่องโฟมเก่า ( กล่องโฟมใส่ผลไม้)
2.กระถางพลาสติกสำหรับปลูก
3.ดินเลนสำหรับปลูก
4.เมล็ดพันธุ์ข้าว
5.ลำไม้ไผ่สำหรับทำแพ
6.เชือกฟาง

วิธีการปลูกข้าวลอยน้ำ

1.นำเมล็ดพันธุ์ข้าวไปเพาะในแปลงเพาะ เหมือนกับการเตรียมกล้าพันธุ์สำหรับดำนาทั่วไป
2.นำลำไม้ไผ่มาทำเป็นกรอบ 4 เหลี่ยม เพื่อทำเป็นแพ ในพื้นที่ๆจะปลูกข้าวลอยน้ำ
3.นำฝากล่องผลไม้( ฝากล่องโฟม ) มาเจาะรูให้มีขนาดเท่ากระถางพลาสติก แต่ให้อุ้มตัวกระถางไว้ได้
4.นำกระถางปลูกใส่ดินเลนให้เต็ม
5.เมื่อต้นกล้ามีอายุ 10 15 วันจึงแยกกล้ามาปลูกในกระถางที่เตรียมไว้ ประมาณ 4-5 กอต่อกระถาง
6.นำกระถางเพาะกล้าใส่ในฝากล่องโฟม แล้วจึงนำไปลอยน้ำ ในกรอบไม้ไผ่ที่เตรียมไว้
7.ใช้เชือกผูกกล่องโฟมกับแพไม้ไผ่ เพื่อป้องกันการพัดพาของน้ำ ไม่ให้ไหลไปที่อื่น

การดูแลและการใส่ปุ๋ย

เน้นให้เกษตรกรที่ ทำแบบเกษตรอินทรีย์และอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบำรุงข้าว หากมีแมลงศัตรูพืช ก็ใช้น้ำหมักสมุนไพรฉีดพ่น วิธีนี้เกษตรกรไม่ต้องเสียเวลาดูแลเรื่องน้ำเลย เพราะข้าวจะได้รับน้ำตลอดในช่วง ระยะเวลาการปลูก
หรือหากมีแมลงศัตรูพืช ก็ใช้ปลาในแม่น้ำกำจัดแมลง โดยใช้วิธีเหยียบหัวแพไม้ไผ่ให้แพไม้ไผ่ที่ปลูกข้าวจมลงไปในน้ำใช้เวลา ประมาณ 10 นาที ให้ปลามากินแมลง ส่วนการใส่ปุ๋ยแทบไม่จำเป็นเลย เพราะในน้ำมีแร่ธาตุและสารอาหารสำหรับต้นข้าวมากพออยู่แล้ว ส่วนพันธุ์ข้าวที่ใช้ปลูกสามารถใช้ได้ทุกสายพันธุ์ เพราะทดลองปลูกมาแล้วหลากหลาย แม้กระทั่งข้าวหอมมะลิก็สามารถปลูกได้ผลดี พันธุ์อื่นๆ ไม่น่าจะมีปัญหา

ประโยชน์ผลผลิตที่ได้

วิธีการปลูกข้าวแบบลอยน้ำ ทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนเรื่องการเตรียมดิน น้ำมันเชื้อเพลิงและตัดปัญหาการดูแลเรื่องน้ำไปเลย จากการคำนวณของคุณสุพรรณ หากทำแพปลูกข้าวในพื้นที่ 1 ไร่ ผลผลิตที่ได้รับ เฉลี่ย 70 ถัง /ไร่ ซึ่งวิธีนี้จะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม จากการเผาและลดการใช้สารเคมีต่าง ๆ ทำให้ลดต้นทุนได้มากวัสดุอุปกรณ์ยังสามารถนำมาใช้ครั้งต่อไปได้ คุณสุพรรณได้เตรียมการขยายผล เรื่องการปลูกข้าวบนน้ำ โดยจะใช้ผักตบชวาเป็นฐานซึ่งจะนำมาเผยแพร่ในครั้งต่อไป

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด นา

1 ความคิดเห็น

  1. phairin sriwiset
    บันทึก ตุลาคม 17, 2555 ใน 19:22

    ดิฉันชอบและสนใจการปลูกข้าวลอยน้ำมากๆค่ะ,จะลองปลูกดูบ้างค่ะ

แสดงความคิดเห็น