กุหลาบเลื้อย

14 กุมภาพันธ์ 2560 ไม้ดอกไม้ประดับ 0

กุหลาบชนิดเลื้อย หรือ Climbing Rose (ใช้อักษรย่อ Cl.) เป็นกุหลาบที่มีลักษณะกิ่งก้านยาวคล้ายไม้เลื้อย แต่มีทรงพุ่มที่แข็งแรงสูงใหญ่กว่ากุหลาบชนิดพุ่ม (Bush) ประมาณ 5-10 เท่า ขึ้นอยู่กับแต่ละพันธุ์ บางพันธุ์มีพุ่มใหญ่มาก 10-20 เท่าก็มี ซึ่งสามารถปกคลุมเนื้อที่ได้ถึง 8-10 ตารางฟุต กุหลาบชนิดเลื้อย(Cl.) ส่วนมากเกิดจากการกลายพันธุ์ ที่เรียกว่า “สปอร์ท” (Sport) ของกุหลาบชนิดพุ่ม (Bush) กุหลาบเลื้อยมีทั้งประเภท (Type) ดอกใหญ่ (Cl.HT) เช่น กุหลาบเลื้อยประเภทดอกขนาดปานกลาง(Cl.Gr), กุหลาบเลื้อยประเภทพวง(Cl,FL), และกุหลาบเลื้อยประเภทดอกเล็กที่สุด เช่นกุหลาบเลื้อยหนู (Cl.Min)

กุหลาบชนิดนี้มีต้นสูงตั้งแต่ 12 ฟุตขึ้นไป ลำต้นตั้งตรง ลำต้นหรือกิ่งจะทอดยาวอ่อนโค้งได้ไกล เหมาะที่จะปลูกเป็นไม้เลื้อยเกาะตามซุ้มต้นไม้ แนวกำแพง หรือแนวรั้ว ลักษณะดอกอาจออกดอกเป็นพวงหรือเป็นดอกเดี่ยวขนาดใหญ่

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด ไม้ดอกไม้ประดับ

แสดงความคิดเห็น