ขวดตอนกิ่ง

15 มกราคม 2023 นวัตกรรมพึ่งตน 0

ขวดเครื่องดื่มพลาสติกที่มังเป็นขวดใช้แล้วทิ้ง เราสามารถนำมาใช้ใหม่ด้วยการทำเป็นขวดตอนกิ่งได้

เตรียมวัสดุอุปกรณ์

  1. นำขวดน้ำขนาด 250 มิลลิลิตร เปิดฝา ทำความสะอาด แล้วเจาะรูที่ก้น ผ่าครึ่งตามแนวตั้ง แต่อย่าให้ขาดออกจากกัน
  2. ทำวัสดุปลูก ที่สวนของเราใช้ดินขุยไผ่ ผสมกับจุลินทรีย์ท้องถิ่น คลุกเคล้ากับน้ำที่ผสมน้ำหมักชีวภาพ น้ำหมักอะมีโนโปรตีน (น้ำ : น้ำหมัก || 1 : 100) พอหมาดๆ พักไว้ 1-2 วัน และนำกาบมะพร้าวมาตัด ฉีก เป็นชิ้นเล็กๆ หมักกับน้ำที่ผสมน้ำส้มควันไม้ (1 : 100) พักไว้

ขั้นตอนการตอนกิ่งต้นไม้ด้วยขวดพลาสติก

  1. นำวัสดุปลูกผสมกับกาบมะพร้าวใส่ในขวดพลาสติกที่ผ่าไว้จนเต็มแล้วผ่าตรงกลางออก
  2. เลือกกิ่ต้นไม่ที่จะตอน เป็นกิ่งที่ไม่แก่เกินไป ควั่นกิ่งให้เป็นรอย แกะเปลือกแล้วขูดผิวเปลือกเพื่อตัดท่ออาหารออก
  3. นำขวดที่ใส่วัสดุปลูกมาหุ้มรอบรอยควั่นให้สนิท มัดด้วยเชือกให้แน่น
  4. พักไว้ 2-3 เดือน (ขึ้นอยู่กับชนิดพืช) กิ่งไม้จะงอกรากออกมาในขวด รอให้รากเป็นสีเข้ม สามารถตัดแล้วนำไปชำลงถุงหรือปลูกในหลุมได้

นำขวดพลาสติกมาใช้ซ้ำ โดยการนำมาตอนกิ่งต้นไม้ ช่วยลดการสร้างขยะ ทำง่าย ประหยัด และพึ่งตนเองได้

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด นวัตกรรมพึ่งตน

แสดงความคิดเห็น