คาโลโปโกเนียม พืชคลุมดินในสวน

11 สิงหาคม 2559 ไม้เลื้อย 0

ถั่วคาโลโปโกเนียมเป็นพืชคลุมดินในสวนเจริญเติบโตได้รวดเร็วสามารถคลุมพื้นที่ทั้งหมดภายหลังปลูกภายใน 2-3 เดือน แต่จะตายภายใน 18-24 เดือน มีเมล็ดเล็กแบน สีน้ำตาลอ่อนเกือบเหลือง มีเมล็ดประมาณ 65,000 เมล็ดต่อกิโลกรัม นิยมนำมาปลูกในเขตภาคใต้และภาคตะวันออก โดยนิยมปลูก ผสมกับเซนโตรซีมาและเพอราเรีย ในอัตรา 5 : 4 : 1 ส่วน ถ้าคิดเป็นเมล็ดพันธุ์พืชคลุมดินสำหรับปลูกในพื้นที่ 1 ไร่ จะเท่ากับ 500 กรัม : 400 กรัม : 100 กรัม พืชแซมยางที่นำมาปลูกควรเป็นพืชอายุสั้น เช่น ข้าวไร่ ข้าวโพด ยาสูบ ถั่วต่าง ๆ แต่ทั้งนี้พืชที่มีอายุมากกว่า 1 ปี บางชนิดก็สามารถปลูกได้ เช่น สับปะรด กล้วย มะละกอ เป็นต้น การปลูกพืชแซมควรปลูกให้ห่างจากแถวยางไม่น้อยกว่า 1 เมตร ยกเว้นมันสำปะหลัง ต้องปลูกให้ห่างจากแถวยาง 2 เมตร.

calopogoniuma

ลักษณะ
เถาเลื้อยมีขนสีน้ำตาล ในช่วง 2-3 เดือนหลังจากปลูกเจริญเติบโตรวดเร็วมากและโทรมตายไปจนหมดหลักจากฝักแก่ ใบ : เป็นรูปไข่ยาว x กว้าง 6-10 มีขนสีน้ำตาลค่อนข้างยาว
ดอก : อยู่รวมเป็นกลุ่ม 2-4 ดอกสีน้ำเงินอ่อน
ฝัก : มีขนสีน้ำตาล ยาว 2-4 ซม. มี 4-5 เมล็ด/ฝัก
เมล็ด : แบบสีน้ำตาลอ่อนเกือบเหลืองจำนวนเมล็ด/กก. ประมาณ 68,380 เมล็ด

calopogoniumbai calopogoniums

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด ไม้เลื้อย

แสดงความคิดเห็น