คีมปอกเปลือกมะพร้าว

28 สิงหาคม 2558 เครื่องมือเกษตร 0

มะพร้าวแก่หรือมะพร้าวแกงนับเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างหนึ่ง มะพร้าวปลูกไม่ยากแต่หาคนปอกเปลือกมะพร้าวก่อนนำไปจำหน่ายนั้นค่อนข้างยากและต้นทุนสูง แต่การปอกเปลือกมะพร้าวที่จะนำไปเพื่อใช้ในการบริโภคในครัวเรือนนั้น ชาวบ้านจะมีเครื่องทุ่นแรงในการปอกเปลือกมะพร้าวได้แก่ เหล็กปอกเปลือกมะพร้าว ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่คิดประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องทุนแรงในการปอกเปลือกมะพร้าวแก่ออกจากลูกก่อนที่จำนำไปบริโภค เหล็กปอกเปลือกมะพร้าวมีลักษณะเป็นเหล็กเส้นกลมสองอันปลายแหลมด้านหนึ่งประกบกันขันตรงปลายอีกด้านหนึ่งด้วยน๊อต ลักษณะคล้ายคีมตัดลวดตรงปลายแหลมคมมีด้ามสำหรับจับ เวลาใช้จะถือตรงด้ามให้แน่นแล้วเอาส่วนปลายที่แหลมสับลงเปลือกมะพร้าวแล้วกางขาเหล็กทั้งสองข้างออกจากกันเปลือกมะพร้าวก็จะแยกออกจากลูกทำแบบนี้ต่อไปจนกว่าเปลือกมะพร้าวจะหลุดออกหมด แต่ในการปอกเปลือกมะพร้าวลักษณะนี้ต้องอาศัยความชำนาญและความระมัดระวังในการใช้ เป็นที่นิยมใช้ของชาวบ้าน

kamepokprawta

ใช้เท้าทั้งสองหนีบลูกมะพร้าวไม่ให้ดิ้นหนี หนีบคีมให้ปากติดกันกระแทกปลายคีมลงไปในเปลือกมะพร้าวเอาพแแค่ถึงกะลา ดึงคีมให้อ้าออกเปลือกมะพร้าวจะแยกออกจากกะลา จะนั่งทำหรือยืนทำก็ได้ตามแต่จะถนัด

kamepokpraws

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด เครื่องมือเกษตร

แสดงความคิดเห็น