ค้างไม้เลื้อย

12 กรกฏาคม 2022 นวัตกรรมพึ่งตน 0

เราทำเกษตรยั่งยืนในระบบเกษตรอินทรีย์​มีสวนผสมที่ปลูกต้นไม้หลากชนิด ไม้เลื้อยที่เราปลูกส่วนมากเป็นพืชผักสมุนไพรที่มีอายุยืน ดังนั้นจึงต้องทำค้างที่มีความมั่นคงแข็งแรง และใช้ใด้นาน

ให้สอดคล้องกับอายุของไม้เลื้อย โดยไม่ต้องรื้อและเปลี่ยนค้างใหม่

วัสดุ

  • ลวดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร
  • ยางรถยนต์ส่วนที่เหลือจากกระถางล้อยาง
  • เหล็กฉากขนาด 1×1 นิ้ว ยาว 60 ซม.

วิธีทำ

  1. นำยางรถยนต์ส่วนที่เหลือจากกระถางล้อยาง มาเจาะรูตรงข้ามกัน
  2. นำเหล็กฉากยาว 60 ซม. มาเจาะรูตรงกลางขนาด 3/8 นิ้ว
  3. นำเหล็กฉากมายึดกับเสาปูนที่ปักไว้ ด้วยน็อตยาว 4 นิ้ว ตรงรูที่เจาะไว้ ขันให้แน่น
  4. นำยางรถยนต์วางบนเหล็กฉาก ใช้น็อตยึดตรงรูที่เจาะไว้
  5. ใช้ลวดผูกกับรูตรงกลางเหล็กฉาก ขึงให้ตึง แล้วมัดกับเสาต้นต่อไป
  6. ใช้ลวดผูกตรงรูปลายทั้งสองของเหล็กฉาก ขึงให้ตึง แล้วมัดกับเสาต้นต่อไป

ค้างไม้เลื้อยที่ทำขึ้นมีอายุการใช้งานเกินกว่า 10 ปี รองรับไม้เลื้อยที่มีอายุยืน ใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด นวัตกรรมพึ่งตน

แสดงความคิดเห็น