จอบพรวน

21 กุมภาพันธ์ 2022 นวัตกรรมพึ่งตน 0

การเตรียมแปลงปลูกสำหรับการปลูกพืชผัก จำเป็นต้องมีการเตรียมดิน ทั้งการทำแปลงให้เหมาะกับการปลูกพืชชนิดต่างๆ ซึ่งนอกจากจะต้องยกแปลงแล้ว ต้องพรวนดิน ให้อาหารให้ดินและพืช การทำดินให้ร่วนซุยจึงต้องทำจอบพรวน
วัสดุ

  • ใบมีดเกี่ยวข้าวเก่า
  • ท่อเหล็ก 1 นิ้ว
  • สเตอร์รถจักรยานยนต์ (เสียแล้ว)
  • ไม้ไผ่ทำด้าม
  • สกรู น็อต

เครื่องมือ : เครื่องเจียไฟฟ้า เครื่องเชื่อมไฟฟ้า สว่านไฟฟ้า

ลงมือทำ

  1. นำใบมีดเกี่ยวข้าว 3 อันมาเชื่อมติดกัน เจียให้เรียบ
  2. นำสเตอร์รถจักรยานยนต์มาผ่าครึ่ง เจียให้เรียบ นำไปเชื่อมติดกับใบมีดเกี่ยวข้าว เจียให้เรียบ
  3. นำท่อเหล็ก 1 นิ้วไปเชื่อมติดกับชุดสเตอร์รถจักรยานยนต์ เจาะรูสำหรับใส่สกรู เจียให้เรียบ
  4. ใช้ไม้ไผ่ขนาดเหมาะมือ มาเกลาให้เรียบ สำหรับทำด้าม
  5. นำด้ามไม้ไผ่ประกอบกับใบจอบพรวน ใส่สกรู ขันให้แน่น

จอบพรวน ใช้สำหรับพรวนดินที่ยกแปลงให้ดินร่วยซุย พร้อมที่จะปลูกพืชผักต่างๆ

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด นวัตกรรมพึ่งตน

แสดงความคิดเห็น