จักรยานสูบน้ำ

การผลิตจักรยานสูบน้ำ

การผลิตจักรยานสูบน้ำใช้ทางการเกษตร
วัสดุ-อุปกรณ์
1.จักรยาน
2.สายพาน
3.ปั๊มน้ำ

bicyclepnum

วิธีทำ
เริ่มแรก นำจักรยานไปติดตั้งใกล้กับบ่อน้ำหรือแหล่งน้ำพร้อมกับติดตั้งปั๊มซักด้วย จากนั้นต่อสายพานระหว่างล้อหลังรถจักรยานกับปั๊มชัก เสร็จแล้วต่อท่อ PVC จากปั๊มชักลงบ่อน้ำแล้วต่อไปยังที่ทำการเกษตรด้วยการใช้สปิงเกอร์รดน้ำ

วิธีใช้
โดยการปั่นจักรยานสูบน้ำขึ้นมาเพื่อใช้ทางการเกษตร จักรยานสูบน้ำ 1 คัน/1 ไร่ ซึ่งจะทำให้เกษตรกรประหยัดน้ำมัน และได้ออกกำลังกายไปในตัวด้วย ที่สำคัญต้นทุนเพียงคันละ 500 บาทเท่านั้น ซึ่งที่ผ่านมาได้นำจักรยานสูบน้ำไปสาธิตให้แก่ราษฎรในพื้นที่รับผิดชอบดู ปรากฏว่าราษฎรให้ความสนใจ และนำไปใช้กับที่นาของตนจนประสบความสำเร็จ สร้างความพึงพอใจเป็นอย่างมาก

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด พลังงาน

แสดงความคิดเห็น