จันทร์ที ประทุมภา เกษตรประณีต แก้จนคนอีสาน

” วิ่งตามเงินเดินเข้ากองไฟ วิ่งตามธรรมะเย็นฉ่ำชื่นใจ” ปรัชญาชีวิตที่พ่อ จันทร์ที ประทุมภา เกษตรกรแห่งบ้านโนนรัง เลขที่ 138 หมู่ 6 ต. ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา ยึดเป็นคติประจำชีวิต จนสามารถผ่านวิกฤติ หนี้สิน และมีชีวิตอยู่ในสังคมนี้ได้อย่างสง่าผ่าเผย

นาย จันทร์ที ประทุมภา เกษตรกรบ้านโนนรัง ตำบลตลาดไทร อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา เป็นอีกหนึ่งเกษตรกรที่ได้ดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานเป็นแนวทางการดำเนิน ชีวิตแก่ชาวไทยทุกหมู่เหล่า โดยการดำเนินทางสายกลางในการดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับสถาน การณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นปราชญ์ชาวบ้านประจำจังหวัดนครราชสีมา และเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านเกษตร ทฤษฎีใหม่จากการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่ 1 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราช ดำริ (สำนักงาน กปร.) ……..

ในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่นั้น นายจันทร์ที มีการแบ่งพื้นที่การใช้สอยให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากพื้นที่ จำนวน 22 ไร่ มีสระน้ำรวมกว่า 10 สระ พร้อมกับการปลูกไม้ยืนต้น ไม้ผล ไม้ใช้สอย พืชผัก พืชสมุนไพร เพื่อ ให้เกิดการพึ่งพาอาศัยกันเหมือนต้นไม้ในป่าธรรมชาติเป็นการเพิ่มความอุดม สมบูรณ์ให้ดิน อันเป็นระบบนิเวศที่สมดุล มีการเลี้ยงหมู เป็ด ไก่ ปลา และปลูกผักทุกชนิดที่ตนเองเคยซื้อ กิน เพื่อลดรายจ่าย ขณะเดียวกันสามารถนำผักที่ปลูกไปจำหน่ายในตลาดข้างบ้านได้ ทำให้มีรายได้ทุกวันจากการขายผัก ส่วนรายได้หลักต่อเดือนได้จากการขายปลาและสัตว์ที่เลี้ยง สำหรับรายปีก็ มี รายได้อีกจากการขายผลผลิตของไม้ยืนต้นประเภทให้ผล ขณะเดียวกันก็จะแปรรูปผลผลิตในครัวเรือน อาทิ จากกล้วย น้ำเสาวรส น้ำมะพร้าว พันธุ์พืชทุกชนิดที่ปลูกจะขยายพันธุ์ด้วยตนเองไม่ซื้อมาจากแหล่งอื่น

นายจันทร์ทีได้เล่าให้ฟังถึงการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ของตนว่า เริ่มรู้เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว ประมาณปี 2540-2541 โดย รู้จากสำนักงาน กปร. และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด นครราชสีมา จึงได้ศึกษาให้ชัดเจนว่า เศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างไร ก็รู้ว่าเราต้องพยายามลดรายจ่ายในครอบครัวให้มากที่สุด เมื่อศึกษาแล้วจึง รู้ ว่าจริง ๆ แล้วค่าใช้จ่ายประจำวันของเราก็คือ อาหารที่ต้องกิน ต้องใช้โดยซื้อผัก ซื้อปลาต่าง ๆ แล้วก็มาคิดต่ออีกว่าอาหารที่เราซื้อเขากินนี่ เรา ทำได้หรือเปล่า ก็มาคุยกันในครอบครัวว่า เรา ต้อง ปลูกทุกสิ่งทุกอย่างที่เราซื้อกินทุกวัน ฉะนั้นทุกอย่างที่เราเคยซื้อเราต้องปลูกเองหมดเลย ก็เลยเกิดความแตกต่าง พอทำตรงนี้ วันหนึ่งที่เคยซื้อ 20-30 บาท ก็ไม่ต้องซื้อ เงินก็ได้เก็บได้ออม

ปลูก ตั้งแต่พืชผักสวนครัว ทุกสิ่งทุก อย่างที่กินและที่ขายได้ นอกจากพืชผักสวนครัวแล้วมีไม้ผล ไม้ยืนต้น ไม้เศรษฐกิจ ซึ่งที่ปลูกแล้วได้ผลดี และเป็นที่สนใจของคนทั่วไป คือ ผักหวานป่า ราคาดี และมีคนสนใจมาก ราคากิโลกรัมละ 200 บาท รวมไม้ผล ไม้ยืนต้น ไม้เศรษฐกิจทั้งหมดก็มีรายได้หมื่นกว่าบาทต่อเดือน มีหลาย ๆ คนบอกว่าปลูกป่าไม่ได้ เพราะไม่มี หัวไร่ปลายนา แต่ก็ทำเป็นตัวอย่างโดยใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์อย่างที่สุด ปรับคันคูให้ใหญ่แล้ว ปลูก พืชสวนครัว ไม้ผล ไม้ยืนต้น ไม้เศรษฐกิจ หลากหลาย ต้องสร้างสิ่งแวดล้อมขึ้นมา สร้างป่าขึ้นมา เพื่อเป็นบำนาญชีวิตให้กับลูกกับหลาน เป็นการฝากเงินไว้กับต้นไม้ ฝากเงินไว้กับดิน ต้นไม้ต้นหนึ่งปีแรกลงทุนไม่ถึง 10 บาท เมื่อผ่านไป 30 ปี แปรรูปต้นไม้เพิ่มมูลค่าเป็นเงินได้หมื่นกว่าบาท คุ้มค่ามาก

แต่ ก่อนผมเคยทุกข์ยากลำบากแต่เดี๋ยวนี้หายทุกข์หายจนแล้ว ก็เลยอยากจะขยายผล แต่ก่อนผมเคยวิ่งหาเงิน แต่ตอนนี้หลังจากที่ผมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านมาใช้แล้ว มีแต่เงินที่เข้ามาหาผม แต่ก่อนผม เคยไปหานาย ตอนนี้นายมาหาผม ก็เลยรู้สึกดีใจตรงนี้ ทุกวันนี้ผมมีความสุข ครอบครัวผมเคยแตกแยก แต่เดี๋ยวนี้กลับเป็นครอบครัวที่อบอุ่น กว่าจะถึงตรงนี้ ผมคิดว่าดีมาก ๆ เกษตรกรไม่ควรคิดที่จะพึ่งพาภายนอกมากเกินไป ขอให้เดินตามรอยพ่อหลวง รับรองว่าประสบความสำเร็จแน่นอน นายจันทร์ที กล่าว.

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด ปราชญ์ของแผ่นดิน

แสดงความคิดเห็น