จุลินทรีย์หน่อกล้วย

28 กุมภาพันธ์ 2022 เกษตรยั่งยืน 0

บริเวณที่มีกล้วย ดินบริเวณนั้นมักจะร่วนซุย โปร่ง อุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยธาตุอาหาร ต่างๆมากมาย อันเนื่องมาจากบริเวณโคนรากของต้นกล้วยจะมีจุลินทรีย์อยู่หลายชนิด ซึ่งทำหน้าที่สร้างปุ๋ยและฮอร์โมน อีกทั้งยังปรับสภาพดินเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต

โดยเฉพาะจุลินทรีย์บริเวณโคนรากของหน่อกล้วยซึ่งจะมีมากเป็นพิเศษ จึงเหมาะสมที่สุดที่จะนำมาทำเป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์

ส่วนผสม
หน่อกล้วย 3 ส่วน
น้ำตาล 1 ส่วน

วิธีทำ

 1. เลือกหน่อกล้วยต้นที่สมบูรณ์ ไม่เป็นโรค สูงไม่เกิน 1 เมตร ขุดออกมาทั้งเหง้า ราก ให้ได้มากที่สุดโดยให้มีดินติดรากมาด้วย (ให้ขุดตอนเช้ามืด ก่อนตะวันขึ้น เนื่องจากเวลานี้จุลินทรีย์จะขึ้นมาอยู่บริเวณรากหน่อกล้วยมากที่สุด แต่ถ้าตะวันขึ้นเมื่อไหร่ จุลินทรีย์ก็จะมุดลงไปในดิน)
 2. นำหน่อกล้วยที่ได้มาสับๆ หั่นๆ ทั้งหมดทั้ง ราก เหง้า ลำต้น หยวก ใบ ให้เป็นชิ้นเล็กๆ หรือละเอียดเลยยิ่งดี (ไม่ต้องล้าง)
 3. นำหน่อกล้วยสับเสร็จใส่น้ำตาล คลุกเค้าให้เข้ากัน อัตราส่วนผสม หน่อกล้วย 3 ส่วน น้ำตาล 1 ส่วน
 4. เทส่วนผสมทั้งสองลงในภาชนะที่มีฝาปิดหรือพลาสติกคลุม คลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากัน แล้วนำไปเก็บไว้ในที่ร่ม ไม่โดนแสงแดด หมักในภาชนะพักไว้ 2-3 วันให้จุลินทรีย์เจริญเติบโต
 5. จากนั้นเติมน้ำพอท่วม ปิดฝาภาชนะเรียกน้ำหมักนี้ว่าจุลินทรีย์หน่อกล้วย เก็บไว้ใช้ได้ 6 เดือน – 1 ปี

จุลินทรีย์ที่พบในกระบวนการหมัก คือ

 • แบคทีเรียในสกุลบาซิลัส (Bacillus sp.)
 • กลุ่มแบคทีเรียผลิตกรดแลคติก (Lactic Acid Bacteria)
 • กลุ่มแบคทีเรียผลิตกรดอะซิติก (Acetic Acid Bacteria)
 • เชื้อรา
  — ยีสต์
  — ราเส้นใย

การนำไปใช้

 1. เร่งการย่อยสลาย ซากอินทรีย์วัตถุในการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วย 1 ลิตร ต่อน้ำ 100 ลิตร โดยใช้จุลินทรีย์ที่หมักไว้ 2 สัปดาห์ถึง 3 เดือน เป็นช่วยที่จุลินทรีย์กำลังขยายตัว ราดรดลงบนกองอินทรีย์วัตถุขณะทำปุ๋ย
 2. ใช้ปรับปรุงโครงสร้างของดิน โดยผสมนำ้ส้มควันไม้ แบคทีเรียสังเคราะห์แสง ใส่ในปุ๋ยหมักชีวภาพ ผสมคลุกเคล้าหมักไว้ 2-3 วัน ใช้จุลินทรีย์ที่หมักไว้ 3 เดือนขึ้นไป เป็นช่วยที่จุลินทรีย์ย่อยกล้วยจนได้ธาตุอาหารพืช แล้วนำไปใส่เป็นอาหารดิน เพิ่มธาตุอาหารพืช

ป้ายคำ : ,

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด เกษตรยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น