จุลินทรีย์หน่อกล้วย

26 มกราคม 2558 จุลินทรีย์ 0

บริเวณไหนที่มีกล้วย ดินบริเวณนั้นมักจะร่วนซุย โปร่ง อุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยธาตุอาหาร ต่างๆมากมาย อันเนื่องมาจากบริเวณโคนรากของต้นกล้วยจะมีจุลินทรีย์อยู่หลายชนิด ซึ่งทำหน้าที่สร้างปุ๋ยและฮอร์โมน อีกทั้งยังปรับสภาพดินเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต โดยเฉพาะจุลินทรีย์บริเวณโคนรากของหน่อกล้วยซึ่งจะมีมากเป็นพิเศษ จึงเหมาะสมที่สุดที่จะนำมาทำเป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์

ส่วนผสม

 • หน่อกล้วย? 3? กิโลกรัม
 • กากน้ำตาล? 1? กิโลกรัม

วิธีทำ???
ขุดหน่อกล้วยต้นสมบูรณ์ที่ไม่เป็นโรค? สูงไม่เกิน? 1? เมตร? เอกเหง้าพร้อมรากให้มีดินติดรากมาด้วย? สับบดย่อยหรือโขลกใส่กากน้ำตาล? 1? กิโลกรัม? หมักในภาชนะพลาสติก? มีฝาปิด? คนเช้า ? เย็น? ทุกวัน? ครบ? 7? วัน? คั้นเอาแต่น้ำเก็บไว้? เรียกน้ำหมักนี้ว่าจุลินทรีย์หน่อกล้วย ?เก็บไว้ใช้ได้? 6? เดือน? -? 1? ปี

วิธีการทำละเอียด

 1. เลือกหน่อกล้วยต้นที่สมบูรณ์ ไม่เป็นโรค สูงไม่เกิน 1 เมตร ขุดออกมาทั้งเหง้า ราก ให้ได้มากที่สุดโดยให้มีดินติดรากมาด้วย (ให้ขุดตอนเช้ามืด ก่อนตะวันขึ้น เนื่องจากเวลานี้จุลินทรีย์จะขึ้นมาอยู่บริเวณรากหน่อกล้วยมากที่สุด แต่ถ้าตะวันขึ้นเมื่อไหร่ จุลินทรีย์ก็จะมุดลงไปในดิน)
 2. นำหน่อกล้วยที่ได้มาสับๆ หั่นๆ ทั้งหมดทั้ง ราก เหง้า ลำต้น หยวก ใบ ให้เป็นชิ้นเล็กๆ หรือละเอียดเลยยิ่งดี (ไม่ต้องล้าง)
 3. นำหน่อกล้วยสับเสร็จแล้วมาชั่งกิโล เพื่อจะนำไปหาอัตราส่วนผสมต่อไป
 4. อัตราส่วนผสม หน่อกล้วย 3 ส่วน กากน้ำตาล 1 ส่วน
  *** สำหรับบางคนกากน้ำตาลอาจหายาก และยุ่งยาก สามารถใช้น้ำตาลทรายแดงแทนได้โดย กากน้ำตาล 2 กิโลกรัม เท่ากับ น้ำตาลทรายแดง 1 กิโลกรัม
 5. เทส่วนผสมทั้งสองลงในภาชนะที่มีฝาปิดหรือพลาสติกคลุม คลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากัน แล้วนำไปเก็บไว้ในที่ร่ม ไม่โดนแสงแดด
 6. คนเช้า คนเย็น จนครบ 7 วัน เป็นอันใช้ได้…คั้นเอาน้ำหมักออกมาเรียกว่า “หัวเชื้อจุลินทรีย์หน่อกล้วย”

norkluys norkluyhan norkluytan norkluysub norkluykon norkluymak

การนำไปใช้

 1. ใช้ปรับปรุงโครงสร้างของดิน? ในการใช้แต่ละครั้งอย่าให้เกิน? 5? ลิตร? ต่อ? ไร่
 2. ป้องกันกำจัดโรคพืช? โดยผสมจุลินทรีย์หน่อกล้วย? 1? ส่วน? กากน้ำตาล? 1? ส่วน? เหล้าขาว? 35? ดีกรี? 1? ส่วน? และน้ำส้มสายชูกลั่น? 5%? 1? ส่วน? หมัก? 24? ชั่วโมง? ใช้? 10-20? ซีซี? ต่อน้ำ? 20? ลิตร? สำหรับฉีดพ่นล้างน้ำฝนหลังฝนหยุดตก? โดยเฉพาะฝนที่ตกหลังหลังช่วงแล้วมานานเกิน? 3? เดือน? ล้างหมอกอุ่นแดดออก? และฉีดพ่นกันน้ำค้างตอนเย็นเพื่อป้องกันโรคพืช
 3. ปรับปรุงคุณภาพน้ำในร่องสวน? ใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วย? 1? ลิตร? ต่อน้ำ? 10,000? ลิตร
 4. ล้างทำความสะอาดคอกสัตว์? ใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วย 1 ลิตร ต่อน้ำ 100 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่ว
 5. เร่งการย่อยสลาย ซากอินทรีย์วัตถหรือดับกลินของเน่าเสีย? ใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วย? 1? ลิตร? ต่อน้ำ? 100 ?ลิตร

ลักษณะพิเศษ?? หน่อกล้วยมีน้ำยางฝาดหรือสารแทนนันมาก? เมื่อหมักแล้วน้ำหมักที่ได้ให้นำมาใช้ประโยชน์ได้มากมาย

ข้อมูลสนับสนุนทางวิชาการ
จากการใช้หน่อกล้วยมาผลิตเป็น ?จุลินทรีย์หน่อกล้วย? โดยใช้กากน้ำตาลเป็นแหล่งอาหารสำหรับการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ แล้วหมักทิ้งไว้ประมาณ 14 วัน จะได้ของเหลวสีน้ำตาลเข้ม หรือในทางวิชาการเรียกว่า ?น้ำหมักชีวภาพ? (Bio-extract) เมื่อนำน้ำหมักชีวภาพไปใช้โดยผสมน้ำในอัตราที่เหมาะสม (หากใช้ในอัตราที่เข้มข้นมากจะเป็นอันตรายต่อพืช เนื่องจากน้ำหมักชีวภาพจะมีสภาพเป็นกรด) แล้วฉีดหรือรดที่โคนพืชผัก หรือผลไม้ชนิดต่าง ๆ จะช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดีขึ้น หรืออาจกล่าวได้ว่า จุลินทรีย์หน่อกล้วยที่อาศัยอยู่ในน้ำหมักชีวภาพนั้น เป็นจุลินทรีย์ที่ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช (Plant growth promoting microorganisms) การที่น้ำหมักชีวภาพที่ผลิตจากหน่อกล้วย สามารถช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชนั้น เนื่องมาจากส่วนสำคัญ 2 ส่วน คือ

 1. กิจกรรมของจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในน้ำหมักชีวภาพ ได้แก่ แบคทีเรีย เชื้อรา และยีสต์
 2. สารอาหารที่สกัดมาจากเซลล์พืช ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต กรดอะมิโน โปรตีน ฮอร์โมน วิตามินและเอนไซม์ต่าง ๆ จุลินทรีย์ที่มีบทบาทสำคัญในกระบวนการหมัก ได้แก่ แบคทีเรีย เชื้อรา ที่ช่วยในการย่อยสลายวัสดุอินทรีย์(หน่อกล้วย)และเกิดปฏิกิริยาทางชีวเคมีต่าง ๆ ในการผลิตน้ำหมักชีวภาพ

จุลินทรีย์ที่พบในกระบวนการหมัก คือ

 1. แบคทีเรียในสกุลบาซิลัส (Bacillus sp.)
 2. กลุ่มแบคทีเรียผลิตกรดแลคติก (Lactic Acid Bacteria)
 3. กลุ่มแบคทีเรียผลิตกรดอะซิติก (Acetic Acid Bacteria)
 4. เชื้อรา
  ? ยีสต์
  ? ราเส้นใย

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด จุลินทรีย์

แสดงความคิดเห็น