ชุดรางผ่าไม้

6 ธันวาคม 2021 นวัตกรรมพึ่งตน 0

เราทำเกษตรยั่งยืนที่มีการปลูกไม้ยืนต้น ทำให้เรามีทรัพยากรเป็นของตนเอง ต้นไม้ที่ปลูกเป็นไม้บำนาญบางส่วนเป็นไม้โตเร็ว ซึ่งเราสามารถตัดนำมาใช้ประโยชน์ สำหรับทำสิ่งก่อสร้างและเครื่องเรือนต่างๆได้ เมื่อต้องการผ่าไม้ให้ตรงจึงต้องทำชุดรางผ่าไม้

เตรียมอุปกรณ์

 • แท่งเหล็ก C 2×1 นิ้ว ยาว 2-4 เมตร
 • ท่อเหล็ก 3/4 นิ้ว​ และเหล็กแผ่น​ขนาดต่างๆ
 • น็อต 3/8 นิ้ว ยาว 7 นิ้ว, 5 นิ้ว
 • ปากกาจับไม้ C , ปากการจับไม้สำหรับท่อ 3/4 นิ้ว 1 ชุด
 • เครื่องมือและอุปกรณ์สิ้นเปลือง ได้แก่ เครื่องเชื่อม+ทูปเชื่อม เป็นต้น

ลงมือกันเลย

 1. ชุดนำราง ใช้เหล็กฉาก เชื่อมต่อเป็นตัว C กับเหล็กแผ่นและ เชื่อมกับเหส็กแผ่นกลมผ่าครึ่งที่เจาะรูทำเป็นฐาน
 2. ตัด,เชื่อมปากกาจับไม้ C กับเหล็กแผ่นและน็อต นำน็อต 7 นิ้ว ร้อยเข้ารูของเหล็กนำราง
 3. ใช้น็อต 5 นิ้ว เชื่อมต่อตรงกลางร่องแท่งเหล็ก C เจาะ ระยะทุก 60 ซม. ตลอดแนวเหล็ก
 4. เชื่อมปากการจับไม้สำหรับท่อ 3/4 นิ้ว ตรงปลายด้านเกลียว แล้วเจาะรู ท่อเหล็ก 3/4 นิ้วระยะทุก 60 ซม. ตลอดแนวเหล็ก

การนำไปใช้ผ่าไม้

 1. ประกอบชุดรางนำร่อง โดยสวมท่อเหล็ก 3/4 นิ้ว กับแท่งเหล็ก C ตามรูที่เจาะไว้ ขันน็อตยึดให้แน่น
 2. นำไม้ขึ้นแท่น นำชุดรางนำร่องมาปรับระดับ วัดระยะตามขนาดที่ต้องการตัด และแล้วยึดด้วยปากกาจับไม้ และสกรู
 3. ประกอบชุดยึดใบเลื่อยกับใบเลื่อยโซ่ สวมเข้าเข้ากับชุดรางนำร่อง ปรับระยะน็อตขนาดที่ต้องการตัด
 4. ตัดผ่าไม้ตามแนวรางผ่าไม้ ชุดรางผ่าไม้ช่วยให้เลื่อยไม้ได้ตรง ทำได้ง่าย ประหยัด พึ่งตนเองได้
  แต่จะมีไม้ไว้ใช้….ต้องลงมือปลูกต้นไม้ก่อน

ป้ายคำ : ,

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด นวัตกรรมพึ่งตน

แสดงความคิดเห็น