ชุดเลื่อยตัดไม้ท่อน

15 สิงหาคม 2022 นวัตกรรมพึ่งตน 0

เราทำเกษตรยั่งยืนบนฐานเกษตรอินทรีย์ที่มีการปลูกไม้ยืนต้นหลากหลายสายพันธุ์ ทำให้เรามีทรัพยากรเป็นของตนเอง ต้นไม้บางส่วนเป็นไม้โตเร็ว บางส่วนอาจยืนต้นตาย หรือมีกิ่งก้านสาขาที่ต้องตัดสาง

ซึ่งเราสามารถตัดนำมาใช้ประโยชน์ สำหรับเป็นฟืนหรือนำไปเผาเป็นถ่านแบบต่างๆ การตัดเลื่อยกิ่งไม้และท่อนไม้จึงต้องทำชุดเลื่อยตัดไม้ท่อนมาใช้งาน

เตรียมวัสดุอุปกรณ์

 • ท่อนไม้ขนาด 3×4 นิ้ว ยาว 80-120 ซม. จำนวน 4 ท่อน
 • ท่อนไม้ขนาด 1×5 นิ้ว ยาว 100 ซม. จำนวน 3 ท่อน
 • ท่อนไม้ขนาด 1×1 นิ้ว ยาว 40,60 ซม. จำนวน 4 ท่อน
 • ท่อนไม้ขนาด 1×3 นิ้ว ยาว 10 ซม. จำนวน 2 ท่อน
 • น็อต 3/8 นิ้ว ยาว 4 นิ้ว, 5 นิ้ว
 • เครื่องมือและอุปกรณ์สิ้นเปลือง ได้แก่ เครื่องเชื่อม+ทูปเชื่อม เป็นต้น

ลงมือกันเลย

 1. นำท่อนไม้ขนาด 3×4 นิ้ว ยาว 80-120 ซม. จำนวน 2 ท่อน โดยให้ท่อนหนึ่งสูง 80 ซม. และอีกท่อนหนึ่งสูง 120 ซม. มาบากแล้วเจาะรูจากฐานสูง 70 ซม. ร้อยน็อตทำเป็นกากบาท สำหรับทำเป็นฐาน จำนวน 2 ชุด
 2. นำท่อนไม้ขนาด 1×5 นิ้ว ยาว 100 ซม. มายึดกับฐานกากบาทด้วยน็อต ส่วนข้างที่สูง 120 ซม.ให้อยู่ตรงจุดตัด ส่วนข้างที่สูง 80 ซม. อัน ยึดกับฐานกากบาทด้วยน็อต ให้ต่ำกว่าอีกด้านหนึ่ง 10 ซม. แล้วใช้ไม้อีกท่อนหนึ่งยึดที่ฐานด้านสูงด้วยน็อตให้มั่นคงแข็งแรง
 3. นำท่อนไม้ขนาด 1×1 นิ้ว ยาว 40,60 ซม. มายึดกับไม้ 1×5 นิ้ว ในระยะ 15 และ 60 ซม. ให้เป็นกากบาทเสริมความแข็งแรงในการรับน้ำหนัก
 4. เจาะรูไม้ด้านสูงในระยะ 100 ซม.จากฐาน ใส่น็อตยึดให้แน่น แล้วนำน็อตสำหรับยึดใบเลื่อยโซ่มาเชื่อมติดกัน ใส่แหวนรองและน็อตตัวเมีย 2 ตัวสำหรับล็อกใบเลื่อยโซ่
 5. ใช้ไม้ขนาด 1×3 นิ้วยาว 10 ซม. ผ่าด้านหนึ่งเป็นสามเหลี่ยมแล้วนำมาประกบกันให้เกิดช่องว่าตัว V ทำการยึดกับปลายไม้ด้านบนตรงด้านที่จะติดตั้งเลื่อยโซ่สำหรับเป็นตัวพักเลื่อย

การนำไปใช้ตัดท่อนไม้

 1. ประกอบเลื่อยโซ่กับฐาน โดยนำใบเลื่อยโซ่ที่มีรูสวมเข้ากับแกนน็อต ใส่แหวนรองน็อต ใส่น็อต 2 ตัวขันยึดให้แน่น โดยให้ตัวเลื่อยโซ่ขยับโยกไปมาตามแกนน็อตได้ แล้วยกตัวเลื่อยพักไว้กับที่พักเลื่อยด้านบน
 2. นำไม้ขึ้นแท่นกากบาท ยกเลื่อยลงมาตามแกนหมุด เปิดสวิทซ์เลื่อย (ติดเครื่องเลื่อยยนต์) แล้วทำการตัดท่อนไม้ตามขนาดที่ต้องการ ชุดเลื่อยตัดไม้ท่อนช่วยให้เลื่อยไม้เป็นท่อนตามความยาวที่ต้องการนำไปใช้ เช่น ทำเป็นฟืน หรือ ท่อนไม้สำหรับเผาถ่าน ทำได้ง่าย ประหยัด และพึ่งตนเองได้

ป้ายคำ : ,

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด นวัตกรรมพึ่งตน

แสดงความคิดเห็น