ซั้งเชือก สร้างบ้านปลา

12 มีนาคม 2560 ภูมิปัญญา 0

ปกติการทำ ซั้ง ทำได้หลากหลายวิธีการ จะทำเป็นประการังเทียมก็ได้ หรือทำจากวัสดุท้องถิ่นที่สามารถย่อยสลายในน้ำได้ เช้นเถาวัลย์ ทางมะพร้าว ฯลฯ
ซั้งเชือก คือหญ้าเทียมในทะเล เป็นการนำภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีมาแต่โบราณ มาใช้ทดแทนหญ้าจริงในทะเล “ซั้งเชือก” มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับหญ้าจริงมาก

“ซั้งเชือก” หรือหญ้าทะเลพื้นบ้าน เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีมาแต่อดีต เป็นเครื่องมือดึงดูดสัตว์น้ำให้มาอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก เพื่อความสะดวกในการทำการประมง โดยการนำซั้งเชือก หรือทุ่นปะการังเทียมไปทิ้งไว้ในทะเลเพื่อใช้เป็นแหล่งอาศัยและแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำขนาดเล็ก โดยชาวบ้าน นอกจากนี้ประโยชน์ทางอ้อมของซั้งคือ ป้องกันเรือประมงขนาดใหญ่ เช่น เรืออวนลาก มาทำการประมงในเขตน่านน้ำหวงห้ามได้อีกทางหนึ่งด้วย

การจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล(ปะการังเทียม)ที่ผ่านมาสามารถดึงดูดสัตว์น้ากุ้ง หอย ปูและปลาหลายชนิดมาอยู่รวมกัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปลาหน้าดิน เช่น ปลาที่อาศัยในแนวปะการังนานาชนิด ปลากะรังหลายชนิด ปลากะพงหลายชนิด เป็นต้น ส่งผลดีต่อระบบสายใยอาหารของสัตว์น้าบริเวณหน้าเป็นหลัก ฝ่ายงานส่งเสริมพัฒนาและฝึกอบรมอาชีพทางด้านประมง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดาริได้นำเสนอแนวคิดในการจัดสร้างบ้านปลา(ซั้งเชือก) เพื่อเสริมสร้างแหล่งอาศัยสัตว์น้ำบริเวณกลางน้ำให้กับชุมชนประมงชายฝั่งมากว่า 10 ปีแต่ชุมชนประมงชายฝั่งพื้นบ้านเจ้าหลาวยังคงสร้างบ้านปลาแบบดั้งเดิม คือ ซั้งกอ(ซั้งไม้ไผ่และทางมะพร้าว)ส่วนชุมชนประมงชายฝั่งพื้นบ้านปากน้ำปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับแนวความคิดนี้และนาไปใช้สร้างแหล่งประมงตั้งแต่วันที่5 ตุลาคม 2552 มาจนถึงปัจจุบัน

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด ภูมิปัญญา

แสดงความคิดเห็น