ณธรา แย้มพิกุล เกษตรกรต้นแบบ

ณธรา แย้มพิกุล เกษตรกรตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี มีประสบการณ์ด้านการเกษตรมากว่า 20 ปี จากเดิมปลูกมันสำปะหลัง ข้าวโพด อ้อย สับปะรด ล้วนเป็นพืชเชิงเดี่ยว มีวิกฤติในเรื่องราคาตกต่ำไม่คุ้มทุน ขาดทุน เกิดหนี้สิน ดังนั้นได้หันตนเองมาทำไม้เศรษฐกิจ คือไม้สัก ไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปตัส ได้ช่วยเพิ่มเนื้อที่ป่าเป็นระบบวนเกษตร มีไม้ใช้สอยไม่ต้องไปเบียดเบียนธรรมชาติ และสร้างสมดุลให้กับพื้นดินอุดมสมบูรณ์ และแมลงเป็นระบบนิเวศน์ ไม่ต้องใช้ยาสารเคมี

การปลูกข้าว แม้ไม่มีแหล่งน้ำชลประทานแต่ทำได้ด้วยระบบน้ำเปียกสลับแห้ง คือใช้ความชื้นให้เพียงพอ (สปริงเกอร์) ไม่ต้องใช้น้ำหล่อเหมือนแปลงนาทั่วไป โดยปลูกบนพื้นที่วนเกษตร (ปลูกในแปลงยูคาลิปตัส และยางพารา)

natharayamphikun

คุณณธรา ได้น้อมนำแนวคิดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการทำวนเกษตร และ ไร่นา-สวนผสม ดังนี้

ทำวนเกษตร

 • ปลูกป่ายูคาลิปตัสเป็นไม้เนื้อเยื่อ อายุ 5 ปี
 • ปลูกยางพารา อายุ 1-2 ปี
 • เพาะกล้ายาง
 • ปลูกต้นสัก อายุ 19 ปี
 • ปลูกมันสำปะหลัง

ทำไร่นา-สวนผสม

 • ปลูกข้าวหอมนิล ข้าวไรท์เบอร์รี่ ข้าวไร่ (กะเหรี่ยง)
 • กล้วยน้ำว้า ขนุน มะม่วง ทุเรียน มะนาว
 • ผักบุ้งจีน คื่นไช่ คะน้า ผักชี มะเขือยาว มะเขือพวง มะเขือเทศ มะเขือเปาะ ถั่วพู ตะไคร้ พริกขี้หนูสวน
 • เลี้ยงไก่ไข่อนามัย 200 ตัว
 • เตาเผาถ่าน รูปแบบกรมป่าไม้ 4 ลูก

บทบาทและผลงานด้านการเกษตรที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน

 • จัดทำแปลงต้นแบบโครงการเศรษฐกิจ เพื่อพลังงานทดแทนลดวิกฤติโลกร้อน ปี 2551
 • จัดทำแปลงต้นแบบการปลูกพืชวนเกษตร ปี 2552
 • ให้การศึกษาดูงานเตาเผาถ่าน และน้ำส้มควันไม้
 • เป็นต้นแบบปลูกข้าวหอมนิลแปรรูปเป็นข้าวสารหอมนิลบรรจุถุงขาย โดยไม่มีระบบชลประทาน
 • เป็นต้นแบบการปลูกพืชผักอินทรีย์ส่งโครงการเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก

นอกจากนี้ คุณณธราได้จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนไม้เศรษฐกิจโตเร็ว อ.ด่านช้าง มีสมาชิก 14 คน และกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ มีสมาชิก 15 คน และจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนพอเพียง มีคนเข้ามาศึกษาดูงานตลอดทั้งปี

natharayamphikuna

คุณณธราเป็นผู้แสวงหาความรู้ไม่มีที่สิ้นสุด เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ การปลูกไม้เศรษฐกิจแบบนวเกษตรถาวร น้อมนำแนวคิดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขยายแนวคิดแบบพอเพียงไปพร้อม ๆ กับชุมชน สร้างแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตให้แก่เกษตรกร จึงนับได้ว่าคุณ ณธราเป็นเกษตรกรต้นแบบ ที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ยอมรับของชุมชน และควรค่าแก่การยกย่องเป็นผู้หญิงเก่ง สาขาเกษตรกร

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด ปราชญ์ของแผ่นดิน

แสดงความคิดเห็น