ดินขุยไผ่แบบง่าย

21 ตุลาคม 2560 พอใช้ 0

ไผ่เป็นไม้สารพัดประโยชน์ เราจึงนำผลผลิตต่างๆ จากไผ่ มาเป็นปัจจัยพื้นฐานของชีวิต หน่อไม้เป็นอาหาร น้ำไผ่เป็นยา ลำไผ่เป็นไม้สำหรับทำที่อยู่อาศัย โรงเรือน สิ่งก่อสร้าง และใบไผ่ที่ร่วงหล่นสามารถนำมาทำดินขุยไผ่ได้

ดินขุยไผ่ตามแบบของเรา? ทำจากสิ่งที่เรามี? ลงมือกันเลย
– เลือกกอไผ่ที่มีขนาดไม่เล็กเกินไป? อายุ?น่าจะเกิน? 3 ปี? มีลำไผ่เกินกว่า? 10 ลำ? หากเป็นไผ่ที่ทำหน่อ?ใบไผ่อาจไม่มากพอ


– ?ขุดหลุม? กว้าง? 50? เซนติเมตร? ห่างจากกอไผ่ประมาณ? 1-2? ?เมตร? ระยะความยาว? 1 ใน? 4 ของรอบกอไผ่


– ?ใส่อินทรีย์?วัตถุ? พวกใบไผ่? ใบไม้? หญ้าสด? หญ้าแห้ง? และมูลสัตว์? ขี้หมู? ขี้?วัว? ขี้ไก่? ขี้เป็ด? ลงไปประมาณ? 1 ใน? 4 ของวัตถุดิบ?ทั้งหมด?จนเต็มหลุม หรือราดด้วยน้ำหมักชีวภาพลงในกองอินทรีย์?วัตถุ?


– ?หากมีเวลาก็รดน้ำบ้างในหลุมที่หมักไว้?? ?พอชุ่มๆ? รากไผ่จะเข้ามากินอาหารและย่อยวัสดุในหลุม? หมักไว้ประมาณ? 3 เดือน? ก็นำไปใช้ได้

ดินขุยไผ่สามารถนำไปเป็นส่วนผสมของดินปลูก?ต้นไม้? ใช้ใส่ต้นไม้เพื่อความอุดมสมบูรณ์?ให้แก่ดินในแบบง่ายๆ? และประหยัด

ป้ายคำ : ,

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด พอใช้

แสดงความคิดเห็น