ดินขุยไผ่แบบง่าย

21 ตุลาคม 2560 จุลินทรีย์, ดิน 0

ไผ่เป็นไม้สารพัดประโยชน์ เราจึงนำผลผลิตต่างๆ จากไผ่ มาเป็นปัจจัยพื้นฐานของชีวิต หน่อไม้เป็นอาหาร น้ำไผ่เป็นยา ลำไผ่เป็นไม้สำหรับทำที่อยู่อาศัย โรงเรือน สิ่งก่อสร้าง และใบไผ่ที่ร่วงหล่นสามารถนำมาทำดินขุยไผ่ได้

ดินขุยไผ่ตามแบบของเรา ทำจากสิ่งที่เรามี ลงมือกันเลย
– เลือกกอไผ่ที่มีขนาดไม่เล็กเกินไป อายุน่าจะเกิน 3 ปี มีลำไผ่เกินกว่า 10 ลำ หากเป็นไผ่ที่ทำหน่อใบไผ่อาจไม่มากพอ


– ขุดหลุม กว้าง 50 เซนติเมตร ห่างจากกอไผ่ประมาณ 1-2 เมตร ระยะความยาว 1 ใน 4 ของรอบกอไผ่


– ใส่อินทรีย์วัตถุ พวกใบไผ่ ใบไม้ หญ้าสด หญ้าแห้ง และมูลสัตว์ ขี้หมู ขี้วัว ขี้ไก่ ขี้เป็ด ลงไปประมาณ 1 ใน 4 ของวัตถุดิบทั้งหมดจนเต็มหลุม หรือราดด้วยน้ำหมักชีวภาพลงในกองอินทรีย์วัตถุ


– หากมีเวลาก็รดน้ำบ้างในหลุมที่หมักไว้ พอชุ่มๆ รากไผ่จะเข้ามากินอาหารและย่อยวัสดุในหลุม หมักไว้ประมาณ 3 เดือน ก็นำไปใช้ได้

ดินขุยไผ่สามารถนำไปเป็นส่วนผสมของดินปลูกต้นไม้ ใช้ใส่ต้นไม้เพื่อความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดินในแบบง่ายๆ และประหยัด

ป้ายคำ : ,

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด จุลินทรีย์

แสดงความคิดเห็น