ดินปลูกต้นไม้จากหญ้า

4 กันยายน 2560 พอใช้ 1

การปล่อยให้หญ้าขึ้นในสวน? เป็นวิธีการห่มดินรูปแบบหนึ่ง?ที่ช่วยปกป้องแม่ธรณี? แต่ในสวนที่มีหญ้ารกเกินไป?ก็จะบดบังแสงที่พืชหลักต้องการ? ดังนั้นจึงได้เวลา… ตัดหญ้า

หญ้าที่เกิดจากการตัดสามารถทำการหมักเป็นดินปลูกต้นไม้ได้? ด้วยการนำมารวมกันเป็นกอง? แล้วเหยียบ?ให้แน่น? ราดรดด้วยจุลินทรีย์? และน้ำหมักชีวภาพ? รดน้ำให้พอชุ่มชื้น ทำแบบนี้สัก? ?3 ชั้น? ก็จะเป็น


ชั้นที่? 1 ตั้งกองหญ้า? เหยียบ? รดด้วยจุลินทรีย์จาวปลวก+จุลินทรีย์?หน่อกล้วย และน้ำหมักชีวภาพ? ผสมน้ำ


ชั้นที่? 2 ใส่หญ้า? เหยียบ? รดด้วยจุลินทรีย์จาวปลวก+จุลินทรีย์?หน่อกล้วย และน้ำหมักชีวภาพ? ผสมน้ำ


ชั้นที่? 3 เติมหญ้า? เหยียบ? รดด้วยจุลินทรีย์จาวปลวก+จุลินทรีย์?หน่อกล้วย และน้ำหมักชีวภาพ? ผสมน้ำพอชุ่ม


ตั้งกองไว้? หากมีเวลาก็กลับกอง?สัปดาห์?ละครั้ง? ใช้เวลาประมาณ? 3 เดือน? หญ้า?ที่ตัดก็จะกลายเป็นอินทรีย์วัตถุ?ที่มีคุณสมบัติที่จะนำไปทำปุ๋ยหมักคุณภาพ?สูงได้

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด พอใช้

1 ความคิดเห็น

  1. บันทึก ตุลาคม 10, 2560 ใน 10:09

    Thank you for the article.

    Great blog that I enjoyed reading.

แสดงความคิดเห็น