การตอนกิ่งพริกไทย

2 กุมภาพันธ์ 2558 วิชาเกษตรพึ่งตน 0

พริกไทยจัดได้ว่ามีความสำคัญทางเศรษฐกิจและ จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวันของคนไทยมาช้านาน ในการประกอบอาหารและใช้เป็นเครื่องเทศ ปรุงรสชาติอาหารช่วยดับกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์ ส่วนประกอบของเครื่องแกงต่าง ๆ การถนอมอาหาร และใช้ประโยชน์ในด้านเภสัชกรรมยาสมุนไพร ทุกส่วนของพริกไทยสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายรูปแบบเช่น เมล็ดพริกไทยอ่อน เมล็ดพริกไทยดำ เมล็ดพริกไทยขาว พริกไทยป่น พริกไทยแช่แข็ง น้ำมันหอมระเหยพริกไทยและพริกไทยดองเป็นต้น

การตอนกิ่งพริกไทยให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้

วัสดุอุปกรณ์

  1. เชือกฟาง
  2. ถุงพลาสติก ขนาดเล็ก 1 ใบ
  3. ขุยมะพร้าว

การทำตุ้มตอน

  1. นำขุยมะพร้าวผสมกับน้ำพอให้เปียก
  2. ใส่ถุงพลาสติกแล้วมัดปาก เรียกว่า ตุ้มตอน
  3. ผ่าตุ้มตอนตรงกลาง

tonprigthaitoom

วิธีการตอน
การเลือกกิ่งควรใช้กิ่งบนสุดของต้นพริกไทย ไม่ควรเลือกกิ่งที่แก่เพราะรากจะไม่งอก

  1. เมื่อได้กิ่งที่จะตอนแล้ว ให้หักกิ่งของพริกไทย แต่ไม่ต้องหักจนขาดออกจากต้น ให้เป็นรอยหักไว้ที่ต้น
  2. นำตุ้มตอนที่เตรียมไว้มาหุ้มและใช้เชือกมัดพออยู่
  3. ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 45 วัน รากจะงอก และสามารถตัดไปปลูก

tonprigthaiwas tonprigthaiking tonprigthaipa tonprigthaipae tonprigthaimad

tonprigthaicham

ที่มา :
พรชัย พรหมพิมาน. เกษตรกรผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรผสมผสาน
พริกไทยซีลอน ไร่ดาบบรรพต

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด วิชาเกษตรพึ่งตน

แสดงความคิดเห็น