ตอนกิ่งฟักทอง

การขยายพันธุ์ฟักทองโดยการตอนกิ่ง จะทำให้ได้ผลผลิตได้เร็วขึ้นและช่วยประหยัดค่าเมล็ดพันธุ์ ซึ่งคุณคำนึง นวลมณีย์ เป็นผู้ที่ค้นพบวิธีการตอนกิ่งฟักทอง คุณคำนึงได้บอกว่าฟักทองที่เกษตรกรปลูกอยู่จะใช้ระยะเวลาตั้งแต่การปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยวก็จะใช้เวลาประมาณ 60 วัน แต่ถ้าเราตอนกิ่งฟักทองแล้วนำกิ่งที่ตอนไปปลูกก็จะใช้ระยะเวลาแค่ 7 วัน ฟักทองก็จะเริ่มออกดอกติดผลแล้ว ซึ่งจะทำให้ประหยัดในส่วนของระยะเวลาที่ฟักทองให้ผลผลิต และที่สำคัญกิ่งของฟักทองต้นหนึ่ง สามารถตอนได้ตั้ง 5 กิ่งตอน เราสามารถตอนกิ่งฟักทองไปได้ตลอดทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของเมล็ดพันธุ์ที่ต้องซื้อมาปลูกใหม่ และกิ่งฟักทองที่ได้จากการตอนกิ่งก็จะเป็นฟักทองที่มีคุณภาพไม่กลายพันธุ์อีกด้วย สำหรับวิธีการตอนกิ่งฟักทองคุณคำนึง นวลมณีย์ ได้บอกถึงวิธีการตอนกิ่งโดยมีขั้นตอนดังนี้

tonkingfags tonkingfagt

วิธีการตอนกิ่งฟักทอง

วัสดุ-อุปกรณ์

 1. ดินร่วน
 2. ถุงพลาสติกขนาด 3*5 นิ้ว
 3. ยางหรือเชือกฟาง
 4. มีด

ขั้นตอนการทำ

 1. นำดินร่วนใส่ถุงพลาสติกขนาด 3*5 นิ้ว
 2. เลือกเถาพันธุ์ฟักทองที่สมบูรณ์
 3. เลือกบริเวณข้อของฟักทองที่มีรากเริ่มงอกออกมา ใช้มีดตัดใบที่ข้อออกและตัดหนวดเลื้อยของฟักทองออก
 4. นำดินที่ใส่ในถุงกรีดถุงยาวพอสมควรประมาณ 3-5 นิ้ว รดน้ำให้ชุ่มแล้วไปวางทับกับรอยที่เราได้ตัดใบและหนวดของฟักทองเอาไว้
 5. หลังจากนั้นก็ให้ผูกเชือกรัดให้แน่น
 6. เฉือนท่อน้ำเลี้ยงห่างลงมาจากกิ่งตอน ประมาณครึ่งหนึ่งของกิ่งฟักทอง เพื่อเป็นการตัดท่อลำเลียงธาตุอาหารและน้ำ เมื่อขาดธาตุอาหาร ขาดน้ำ จะทำให้รากของฟักทองงอกออกมาเร็วขึ้น
 7. หลังจากนั้น 7 วัน ก็สามารถนำไปปลูกในแปลงปลูกได้แล้ว

tonkingfagkon

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด วิชาเกษตรพึ่งตน

แสดงความคิดเห็น