ตู้อบถังพลังแดด

การแปรรูปอย่างง่ายและประหยัดคือการตากที่ใช้พลังงานจากแสงแดด เราพัฒนาตู้อบพลังแสงอาทิตย์มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้โจทย์ปัญหาเรื่องการใช้งาน

ตู้อบถังพลังแดด รุ่นที่ 5 ใช้หลักการพื้นฐานในการอบแห้งประกอบด้วย

 • ความร้อนและแสง ใช้แสงแดดเป็นพลังงานหลักในการให้แสงและความร้อน ใช้ถังเหล็กทาสีดำที่ปูด้วยกระจกใสทำหน้าที่กักเก็บความร้อน
 • ความชื้น จัดการด้วยการทำระบบลมร้อน ใช้แผงโซลาร์เซลล์รับแสงแดดเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าให้พัดลมหมุดดูดอากาศและความชื้นออกจากผลผลิต

วิธีทำ

 1. นำถังเหล็ก 200 ลิตร มาผ่าครึ่งตามแนวนอน นำด้านก้นมาเชื่อมติดกัน ฝาถังอยู่ด้านนอกตรงข้ามกัน
 2. ใช้เหล็กกล่อง 2×1 นิ้ว ยาว 65 ซม. และ 9 ซม. เชื่อมติดกันเป็นขาตู้ ใช้เหล็ก 1×1 นิ้ว เชื่อมติดกันตามความสูงของถัง และเชื่อมติดกับถังบริเวณเหล็กขอบถัง เชื่อมเหล็กเป็นคานต่อระหว่างขาทั้งสี่
 3. นำเหล็กฉาก 1×1 นิ้วตัดตามกว้างยาวของขอบถัง แล้วเชื่อมติดกับขอบถังให้ได้ระดับเป็นระนาบเดียวกัน โดยให้ด้านสันฉากอยู่ด้านนอก
 4. เจาะฝาถังสูง 12 ซม.ตามแนวโค้งขอบถังทั้งสองข้างเป็นประตูปิดเปิด ใส่บานพับ และกลอนประตู
 5. เจาะรูวงกลมด้านข้างตรงกลาง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 ซม. สำหรับติดตั้งพัดลม
 6. ทาสีดำภายในถังให้ทั่ว รอจนแห้งสนิท
 7. ติดตั้งล้อที่ขาทั้งสี่ข้าง
 8. ติดตั้งพัดลม เดินสายไฟ และสวิทช์เปิดปิด
 9. นำกระจกใสหนา 6 มิลลิเมตร ขนาด 175×58 ซม. วางบนปากถังแล้วใช้ฉากอลูมิเนียม 1×1 นิ้วปิดขอบยึดด้วยน็อตรอบด้าน
 10. ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ต่อสายไฟให้ครบวงจร
 11. นำอลูมิเนียมกล่อง 6 หุน 50×75ซม. ต่อเป็นสี่เหลี่ยม ใส่ตาข่ายสแตนเลสยึดด้วยน็อตให้ ทำเป็นตะแกรงรับผลผลิตในตู้อบ

ตู้อบถังพลังแดด ใช้แสงแดดให้ความร้อน ให้แสงและเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยแผงโซล่าเซลล์ทำให้พัดลมหมุนช่วยดูดลมร้อนออกจากเตา

เราควรศึกษากระบวนการแปรรูปที่ใช้ตู้อบถังพลังแดด ให้ใช้อุณหภูมิ ความร้อน แสง ความชื้นให้เหมาะสมกับผลผลิต ให้ได้ผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มีคุณภาพและปลอดภัย

ตู้อบถังพลังแดด ทำจากวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น ใช้งานได้นาน ประหยัด และพึ่งตนเองได้

ป้ายคำ : , ,

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด นวัตกรรมพึ่งตน

แสดงความคิดเห็น