ถั่วแกรมสไตโล

27 กันยายน 2558 ไม้พุ่มเตี้ย 0

ถั่วแกรมสไตโล (Stylosanthes guianensis cv.Graham)เป็นถั่วอายุหลายปี ลักษณะการเจริญเติบโตของลำต้นเป็นแบบตั้งตรง หรือกึ่งตั้งตรง มีระบบรากแก้วที่แข็งแรงมาก ถั่วแกรมสไตโล มีถิ่นกำเนิดอยู่ในอเมริกาใต้ และอเมริกากลาง มีหลายสายพันธุ์ ที่ประเทศไทยนำเข้ามาทดสอบสายพันธุ์ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2519 โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น และประเทศออสเตรเลียได้รับรองพันธุ์ในปี พ.ศ. 2522 คือสายพันธุ์ แกรม (cv. Graham)

ลักษณะทั่วไป

ลำตันมีขนหรืออาจจะไม่มี สูง 60-180 cm เป็นถั่วที่มีอายุหลายปี(perennial)
ลักษณะการเจริญเติบโต ลำต้นเป็นแบบตั้งตรงหรือกึ่งตั้งตรงเป็นพุ่มมีระบบรากแก้วที่แข็งแรงมาก ถั่วท่าพระสไตโล เป็นถั่วที่มีอายุ 23 ปี พุ่มตั้ง ขนาดต้นและทรงพุ่มใหญ่กว่าถั่วฮามาต้า ต้านทานโรคแอนแทคโนส ไม่ทนดินเค็มและดินด่าง ไม่ทนต่อการแทะเล็มเหยียบย่ำของสัตว์ หรือตัดบ่อย ๆ ผลผลิตน้ำหนักแห้ง 1.52.5 ตันต่อไร่ต่อปี โปรตีน 14-18 เปอร์เซ็นต์ ปลูกโดยใช้เมล็ดพันธุ์อัตรา 2.0 กิโลกรัมต่อไร่ หว่านหรือโรยเป็นแถว ๆ ห่างกันประมาณ 30 เซนติเมตร ก่อนปลูกแช่เมล็ดในน้ำร้อนอุณหภูมิประมาณ 80 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที กำจัดวัชพืชครั้งแรกหลังจากปลูกถั่ว 3-4 สัปดาห์ และหลังจากนั้น 1-2 เดือน กำจัดวัชพืชอีกครั้งหนึ่ง ถ้ายังมีวัชพืชขึ้นหนาแน่น และควรตัดครั้งแรกเมื่อปลูกได้ 80-90 วันเพื่อนำไปเลี้ยงสัตว์ หลังจากนั้นตัดทุก ๆ 60-75 วัน โดยตัดสูงจากพื้นดิน 15-20 เซนติเมตร เป็นถั่วที่เหมาะสำหรับใช้เลี้ยงโค กระบือ ในรูปถั่วสด หรือถั่วแห้ง.

taogramstilos

มีถิ่นกำเนิดอยู่ในอเมริกาใต้ และอเมริกากลาง อายุหลายปี ลักษณะทรงตั้งเป็นพุ่มขนาดกลางลำต้นแผ่และตั้งตรงถึงกึ่งทอดยอด มีระบบรากแบบรากแก้ว สามารถเจริญเติบโตได้ดีในดินเกือบทุกชนิด เช่นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ทนทานต่อดินที่เป็นกรด โดยเฉพาะในดินที่ขาดฟอสฟอรัส แต่ไม่ขาดคอปเปอร์ (ทองแดง) และดินเหนียวที่มีการระบายน้ำเลว มีคุณค่าทางอาหารอยู่ระดับปานกลาง
สายพันธุ์ที่ปลูกเป็นการค้าในประเทศไทยคือ สายพันธุ์แกรม (cv. Graham) พบที่ประเทศโบลิเวียซึ่งมีปริมาณน้ำฝน 600 1,000 มิลลิเมตรต่อปี มีช่วงแล้งนานถึง 7 เดือน จึงเป็นถั่วที่ทนแล้งและสามารถทนต่อสภาพน้ำขังในระยะสั้น แต่ถั่วสไตโลชนิดนี้ไม่ทนต่อการเหยียบย่ำของสัตว์ จึงควรปลูกเพื่อตัดให้สัตว์กินและควรตัดสม่ำเสมอ ไม่ควรปล่อยให้ต้นแก่จะเป็นเสี้ยนแข็ง ความน่ากินสูงสุดในช่วงที่การเจริญเติบโตเต็มที่ใกล้จะออกดอก ในบริเวณพื้นที่ซึ่งมีช่วงแล้งยาวนานจะใช้ปลูกเป็นถั่วฤดูเดียวโดยให้ติดเมล็ด และงอกเป็นต้นใหม่ต่อไปตามธรรมชาติ ใช้ปลูกร่วมกับหญ้าได้บางชนิด เช่น หญ้ากินนี แต่ไม่สามารถปลูกร่วมกับหญ้าที่มีการแข่งขันสูง เช่น หญ้าแพนโกล่า และหญ้าซิกแนลเลื้อย เป็นต้น
การปลูก การดูแลรักษา และการจัดการแปลงหญ้า เช่นเดียวกันกับถั่วเวอราโนสไตโล และให้ผลผลิตเฉลี่ย 1.8 ตันต่อไร่ โปรตีนประมาณ 18 เปอร์เซ็นต์

ถั่วแกรมสไตโล เป็นถั่วอายุหลายปี ลักษณะการเจริญเติบโตของลำต้นเป็นแบบตั้งตรง หรือกึ่งตั้งตรง มีระบบรากแก้วที่แข็งแรงมาก การเรียงตัวของใบเป็นใบรวมที่ประกอบด้วย 3 ใบย่อย ลำต้นสูงกว่า และ ใบกว้างกว่าถั่วเวอราโนสไตโล ให้ผลผลิตสูง และออกดอกติดเมล็ดก่อนถั่วเวอราโนสไตโล เมล็ดมีสีน้ำตาล แกมเหลือง สามารถเจริญเติบโตได้ในดินเกือบทุกชนิด รวมทั้งดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ นอกจากนี้ยังทน ต่อสภาพดินที่เป็นกรด ทนทานต่อสภาพความแห้งแล้งได้ดี ทนการแทะเล็ม สามารถปลูกในที่ร่มเงาได้ และ มีคุณค่าทางอาหารอยู่ในเกณ์ดี

การปลูกถั่วแกรมสไตโลเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์
การปลูกถั่วแกรมสไตโลเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ ควรปลูกในช่วงต้นฤดูฝน ประมาณเดือนพฤษภาคม ไม่เกิน เดือนกรกฏาคม เพื่อให้ถั่วมีการเจริญเติบโตของระบบรากและลำต้นอย่างเต็มที่ก่อนออกดอก ถ้าปลูกช้าไป ถั่วมีช่วงเจริญเติบโตสั้น จะได้ผลผลิตต่ำ

การเตรียมพื้นที่ปลูก ให้ไถสองครั้ง ถือไถครั้งแรกเพื่อกำจัดวัชพืชและไถอีกครั้งเพื่อย่อยดินให้ละเอียด ถ้าดินยังไม่เรียบต้องพรวนหรือคราดจนหน้าดินเรียบ

การเตรียมเมล็ดพันธุ์ ทำการเร่งความงอกเหมือนปลูกถั่วเวอราโนสไตโล คือ แช่เมล็ดในน้ำร้อน 80 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที กรณีที่มีเมล็ดพันธุ์น้อย อาจใช้กระดาษทรายขัดเมล็ดโดยการเทเมล็ดลงบนภาชนะ และใช้กระดาษทรายอย่างละเอียดขัดจนเปลือกเมล็ดสีดำหลุดออก จะช่วยให้เมล็ดพันธุ์งอกเร็วขึ้น
การปลูกถั่วแกรมสไตโลเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ ใช้เมล็ดพันธุ์อัตรา 1 กิโลกรัมต่อไร่ ทำได้ทั้งหว่านและปลูก เป็นแถว ให้มีระยะระหว่างแถว 75-100 เซนติเมตร หรือหว่านให้มีระยะห่างมากกว่าปลูกเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์

taogramstiloko

การใส่ปุ๋ยในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ควรใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสอัตรา 10 กิโลกรัม P2 O5 ต่อไร่ต่อปี สำหรับดินที่มี ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ เช่น ดินทรายในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ควรใส่ปุ๋ยโปแตสเซียมเพิ่มด้วย
ทำการกำจัดวัชพืชหลังการปลูกถั่วแล้ว 1 เดือน หลังจากนั้นเมื่อสังเกตว่ามีวัชพืชหนาแน่นให้ทำการกำจัด ซ้ำอีก

การเก็บเกี่ยวและผลผลิต
ถั่วแกรมสไตโล เริ่มออกดอกในเดือนสิงหาคม เมล็ดจะสุกแก่และร่วงลงดินเกือบหมดในเดือนธันวาคม ให้เริ่มทำการเก็บเกี่ยวโดยวิธีเดียวกันกับการเก็บเกี่ยวถั่วเวอราโนสไตโล จะได้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์โดยเฉลี่ย 200 กิโลกรัมต่อไร่ เมล็ดพันธุ์ถั่วแกรมสไตโลจะมีคุณภาพและมีความงอกสูงกว่าถั่วเวอราโนสไตโล ปกติจะ มีความงอกประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์

ที่มา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด ไม้พุ่มเตี้ย

แสดงความคิดเห็น