การทำสารซิลิก้า จากแกลบดิบ

3 พฤศจิกายน 2558 วิชาเกษตรพึ่งตน 0

ซิลิกา ก็คือ สารประกอบออกไซด์ของธาตุซิลิกอน หากนำมาใช้ในวงการเกษตร ซิลิก้า จะหมายถึง ธาตุอาหารพืชที่อยู่ในหมวดธาตุเสริม พืชจะดูดกินนำไปใช้ได้ ก็จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน สร้างความแข็งแกร่งให้กับผนังเซลล์ ช่วยลดการเข้าทำลายของโรค แมลง รา ไร ได้เป็นอย่างดี
คุณธนกิจ เอมอยู่ ประธานศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ชีวภาพครบวงจรบ้านทุ่งกระถิน เกษตรกรผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการนำวัตถุดิบจากธรมชาติมาประยุกต์ผลิตเป็นน้ำ หมักชีวภาพสูตรต่างๆมากมาย เพื่อนำมาใช้ลดต้นทุนการผลิตในการทำการเกษตร อยู่ที่ บ้านทุ่งกระถิน ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

เกษตรกรสามารถผลิตใช้เองได้จากวัตถุดิบที่เหลือใช้จากการเกษตร คือ แกลบดิบ โดยผ่านกระบวนการขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

วัตถุดิบที่ต้องเตรียม

 1. แกลบดิบ 1 ส่วน
 2. หัวเชื้อจุลินทรีย์(สูตรใดก็ได้) 1 ลิตร
 3. น้ำสะอาด

วิธีทำ

 • นำแกลบดิบใส่ในภาชนะพลาสติก ตามด้วยการเทหัวเชื้อจุลินทรีย์ตามลงไป 1 ลิตร แล้วเติมน้ำสะอาดใส่ลงไปพอท่วม คนให้เข้ากัน นำไปตั้งไว้ในที่ร่ม หมัก 7 วัน
 • ครบ 7 วันแล้ว กรองเอาแต่น้ำมาใช้ประโยชน์ได้ ตามอัตรส่วน น้ำหมัก 1 ลิตร ต่อ น้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วนาข้าว ทุก 7-15 วัน

silicaklabju

ประโยชน์ของสารซิลิก้า จากการหมักแกลบดิบ คือ

 1. จุลินทรีย์ที่ผ่านการหมักนี้ จะทำหน้าที่ในการปลดปล่อยสารแคลเซียม ที่ถูกตรึง พืชไม่สามารถดูดซึมได้ ให้สามารถดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้ดีขึ้น
 2. มีประโยชน์ในการบำรุงดิน คือ ช่วยให้ดินร่วนซุย ปรับค่า ph ( กรด – ด่าง ) ของดินให้เป็นกลาง ปลดปล่อยธาตุอาหารตามความต้องการของพืช และ ดูดจับสารพิษที่ตกค้างในดินจากการใช้สารเคมี แก้ดินเสื่อมเนื่องจากการใช้ปุ๋ยเคมี
 3. สร้างความแข็งแรงให้กับโครงสร้างทางกายภาพของพืช ช่วยทำให้พืชโตเร็วมีความแข็งแรงทนทานต่อโรค สภาพดินฟ้าอากาศ และแมลงศัตรูพืช เช่น หนอน เพลี้ย รา ไร รวมถึงป้องกันโรคเน่าเสียที่เกิดกับพืช สามารถใช้ได้กับพืชทุกประเภท เช่น นาข้าว อ้อย ยางพารา มันสำปะหลัง ลำใย ข้าวโพด ไผ่ เลี้ยงกุ้ง ผักทุกชนิด ฯลฯ

ซิลิกอนเป็นธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับธัญพืชโดยเฉพาะข้าวและอ้อย เกษตรกรมีโรงสีข้าวชุมชน สีข้าวกินเองและมีแกลบสำหรับทำถ่านใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดินใช้ในการปลูกพืชผัก ไม้ประดับหรือต้นกล้า ในการเตรียมถ่านแกลบไว้ใช้เอง นอกจากได้สารปรับปรุงดินชั้นเยี่ยมแล้ว ยังได้น้ำส้มควันแกลบไว้ใช้ไล่แมลง และช่วยลดภาวะโลกร้อนด้วย เนื่องจากช่วยเพิ่มคาร์บอนลงไปในดิน

นอกจากนี้ยังจะทำให้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกร เป็นการสร้างเครือข่าย เกิดการพึ่งตนเอง อันจะนำไปสู่ความสำเร็จในการทำการเกษตรต่อไป สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลการเผาถ่านแกลบและการทำน้ำส้มควันแกลบ ท่านสามารถติดตามได้ในตอนต่อไป

วัสดุ/อุปกรณ์

 1. มูลสัตว์แห้ง ทุบหรือบดละเอียด 1 ถุงปุ๋ย
 2. แกลบดิบ 1 ถุงปุ๋ย
 3. รำละเอียด 1/2 ถุงปุ๋ย
 4. กากน้ำตาล 2 แก้ว
 5. น้ำหมัก 2 แก้ว
 6. น้ำสะอาด 10-12 ลิตร

วิธีทำ
นำมูลสัตว์แกลบมาผสมให้เข้ากัน กากน้ำตาล น้ำหมัก น้ำสะอาดผสมให้เข้ากันแล้วเทรดมูลสัตว์และแกลบดิบที่เตรียมไว้ คลุกเคล้าผสมกันให้ความชื้นอยู่ที่ 50% ถ้าลองกำปุ๋ยดูแล้วไม่มีน้ำไหลซึมและปั้นเป็นก้อนได้ถือว่าใช้ได้ หลังจากนั้นให้นำรำมาผสมให้เข้ากับปุ๋ยที่หมักไว้ ทิ้งไว้ 7 วัน

silicaklabdibsilicaklabnam
silicaklabmog

อัตราการใช้
ในพื้นที่นาข้าว ใช้ปุ๋ย 100 กิโลกรัม ต่อ 1 ไร่ ใช้ในช่วงที่ไถกลบตอซัง
จะช่วยปรับสภาพดิน เพิ่มผลผลิตในนาข้าว

ข้อแนะนำการใช้ปุ๋ย
กรณีไถพรวน :
หว่านปุ๋ยหมัก 100 กิโลกรัมให้ทั่วจากนั้นผสมปุ๋ยน้ำ
หมักชีวภาพ 1 ลิตร กากน้ำตาล 1 ลิตร น้ำ 10 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วพื้น ทิ้งไว้ 15 วัน เพื่อให้จุลินทรีย์จากน้ำหมักชีวภาพ ช่วยเปลี่ยนสลายวัชพืช และฟางข้าวให้เป็นปุ๋ยธรรมชาติและช่วยเร่งการงอกของราก หลังจาก 15 วันไปแล้ว ให้ผสมนำหมักชีวภาพ 1 ลิตร กากน้ำตาล 1 ลิตร และน้ำ 10 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วพื้น แล้วไถกลบเพื่อทำลายหญ้าให้กลายเป็นปุ๋ยพืชสด ทั้งไว้อีก 15 วัน จึงไถคราดเพื่อทำนาต่อไป

กรณีไถคราดเพื่อปักดำ :
นำส่วนผสมที่ประกอบด้วยนำหมักชีวภาพ 1 ลิตร และน้ำ 10 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วพื้น แล้วไถคราดเพื่อปักดำ หลังจากปักดำ 7 – 15 วันให้หว่านปุ๋ยหมักจนทั่วแปลงในอัตรา 100 กิโลกรัม ต่อ 1 ไร่ แล้วพ่นตามส่วนผสมชีวภาพซ้ำอีกครั้ง เมื่อข้าวอายุ 1 เดือน ให้หว่านปุ๋ยหมัก 400 กิโลเมตรต่อไร่ และฉีดซ้ำด้วยส่วนผสมชีวภาพลง หากมีเพลี้ยหรือโรคแมลงระบาด ควรฉีดส่วนผสมชีวภาพทุกๆ 15 วัน

แหล่งที่มาของข้อมูล : นายธนกิจ เอมอยู่.

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด วิชาเกษตรพึ่งตน

แสดงความคิดเห็น