นวดอย่างไรให้เด็กฉลาด

31 สิงหาคม 2557 สุขภาพพึ่งตน 0

การนวดเป็นศาสตร์และศิลปะ ถ้าได้นวดอย่างสม่ำาเสมอ จะทำาให้เด็กมีสมาธิดี นิ่งขึ้น อารมณ์ดี นอนหลับได้ง่ายและนานขึ้น นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ดังนี้

 1. ช่วยพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อแขน-ขาได้ดีขึ้นทำาให้ให้กล้ามเนื้อแข็งแรง และผ่อนคลายความตึงเครียดของกล้ามเนื้อ
 2. ช่วยทำาให้ระบบประสาททำางานได้ดีขึ้น และสามารถประสานกับการเคลื่อนไหวของระบบกล้ามเนื้อได้ดีขึ้นทำาให้การเคลื่อนไหวคล่องขึ้น ส่งผลให้เด็กช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น
 3. ช่วยการไหลเวียนของเลือดและน้ำาเหลืองดีขึ้น
 4. ช่วยกระตุ้นสารสุข (ฮอร์โมนเอนโดรฟิน) และลดการสารที่สร้างสารความตึงเครียด (ฮอร์โมน แอดรีนาลีน) ทำาให้อารมณ์ดี แจ่มใส ร่าเริง
 5. ช่วยกระตุ้นระบบการหายใจทำาให้ร่างกายได้รับออกซิเจนมากขึ้น
 6. ช่วยปรับพฤติกรรมของเด็กเช่นเด็กที่หลับยาก

วิธีตรวจ

 1. ซักประวัติการตั้งครรภ์ ประวัติการคลอด ประวัติความเจ็บป่วยของเด็ก
 2. ตรวจจับชีพจร
 3. ดูลักษณะโครงสร้างร่างกาย แขน ขา
 4. ดูการเคลื่อนไหวของร่างกาย กล้ามเนื้อ องศาข้อต่อ

nuaddekmer

การนวดกระตุ้นทางระบบสมอง

 1. พื้นฐานหลังท่าหนุมานถวายแหวน
 2. นวดพื้นฐานบ่า
 3. นวดสัญญาณ 4, 5 หลัง
 4. นวดโค้งคอ
 5. นวดสัญญาณ 1 2 5 ศีรษะด้านหลัง
 6. จุดจอมประสาท
 7. จุดลูกคาง
 8. จุดริมฝีปากบน
 9. นวดแขนด้านนอกท่อนบน ประมาณ 3-4 จุด
 10. นวดจุดแกนกลางหน้าอก 3 จุด

nuaddeklong nuaddektao

หมายเหตุ ถ้ากระหม่อมเด็กยังไม่ปิดห้ามนวดจุดจอมประสาทเด็ดขาดเพราะจะทำาให้เด็กปัญญาทึบ (กระหม่อมหลังจะปิดภายในประมาณ 2 เดือน กระหม่อมหน้าจะปิดประมาณขวบครึ่ง ถึง 2 ขวบ)

หมายเหตุ สูตรการนวดเด็กกระตุ้นระบบสมองจะได้ผลดีมากกับเด็กอายุไม่เกิน 5 ขวบ (สมองเด็กจะพัฒนาแบบรวดเร็วตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ขวบ) สูตรนี้ยังสามารถปรับใช้ได้กับคนชราที่มีสภาวะสมองสับสน

nuaddeksatit

คำแนะนำ

 1. บริหาร ดัด ยืดข้อต่อส่วนที่เกร็ง ให้มีความแข็งแรง และยืดหยุ่น โดยพยายามจัดท่าทางในการทรงตัว
 2. รับประทานอาหารบำรุงสมอง
 3. ทำากิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการช่วยกระตุ้นการพัฒนาการทางสมอง
 4. นวดรักษาสัปดาห์ละ 2 ครั้ง

ที่มา : สถาบันการแพทย์ แผนไทย
โดย อาจารย์อภิชาติ ลิมติยะโยธิน (พทป.บ. นบ. บป.)

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด สุขภาพพึ่งตน

แสดงความคิดเห็น