นันท์ ภักดี ผู้เชี่ยวชาญพลังงานทดแทน

ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน ให้ความรู้เรื่องพลังงานทดแทนที่ไม่ต้องพึ่งพาน้ำมัน โดยการใช้น้ำมันพืชแทนและพลังงานแสงอาทิตย์

อาจารย์นันท์ ภักดี ให้ความรู้ การหาพลังงานทดแทน สามารถประยุกต์ใช้ในพื้นที่ที่ประภัยธรรมชาติ ได้อย่างสบายและเดินสาย ถ่ายทอดความรู้ อบรมทำโซลาร์เซลล์ ที่ถูกทิ้งๆ ขว้างๆ เป็นเศษแล้ว นำมาทำเป็นขนาด A4 หรือตามแต่ตัดได้ เพื่อทำชุดไฟฉุกเฉิน แสงสว่าง ชาร์จมือถือ ราคาถูกกว่าตะเกียง

กำหนดเดินสาย สอนซ่อม ปรับปรุง ระบบโซลาร์เซลล์ แบบพึ่งตนเอง ไม่ต้องใช้วงจรอีเลคโทรนิคส์ เพื่อชาร์จ หรือ ไม่ต้องใช้อินเวอร์ทเตอร์ แปลงไฟ เรียนรู้ซ่อมแผ่นที่รัฐแจกโครงการโซลาร์เอื้ออาทร เมื่อประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา สามารถใช้แบตเตอรี่รถยนต์ขนาด 70 แอมป์ ขึ้นไป เพื่อแสงสว่างจากระบบ 12 โวลท์ ชาร์จโทรศัพท์จากหัวจุดบุหรี่ในรถ หรือสามารถใช้ระบบดีซี 12 โวลท์ เพื่อเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ หรือสัญญาณดาวเทียมเพื่อข่าวสารได้ เน้นใช้ของที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์

nanpugdeefire

ติดระบบแสงสว่างจากโซลาร์เซลล์ บูชาพระบรมธาตุเจดีย์ การทำไฟแสงสว่างจากโซลาร์เซลล์เพื่อ ถวายวัด หรือ สำนักสงฆ์ที่อยู่ห่างไกล และ การเดินสายอบรมปฏิบัติการโซลาร์เซลล์พึ่งตนเอง และการสร้างศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทน ทั่วประเทศ

วัด ศาสนสถาน ชุมชนใด ที่ต้องการพึ่งตนเอง ให้ติดต่อ แจ้งความประสงค์ ที่ คุณตุ๊กตา โทร 081 9375789 เพื่อการจัดวางเส้นทางการทำงาน

nanpugdeewat

… ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ สำหรับอุปกรณ์ในการซ่อมหรือใช้พื้นฐาน .และหลอดไฟที่มีผู้บริจาคอุปกรณ์ไว้แล้ว เพียงแต่จะต้องลงมือทำและเรียนรู้เองในชุมชน . ไม่รับงาน หน่วยงานของรัฐ..อบต…. กระทรวง.. ที่ทำงานภายใต้งบประมาณ

nanpugdeesorn

เป้าหมายของงานเพื่อ ความยั่งยืน การพึ่งตนเองได้ เรียนรู้ปฏิบัติการจริง ชุมชนทำเองได้ ใช้งานเป็นชีวิตจริง และเป็นตัวอย่างที่สามารถนำไปเป็นแนวทางได้ ด้วยรูปแบบที่ง่าย ไม่สลับซับซ้อน มีประสิทธิภาพ กับเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ วัด สถานที่ทางศาสนา ในทุกที่ ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเรียน กินข้าวก้นบาตรพระ

การใช้งานโซลาร์เซลล์แบบ low cost ที่ชาวบ้านซ่อมแผ่นโซลาร์เอง ประกอบใช้งานเอง ทั้ง สูบน้ำ แสงสว่าง มีทั้งแบบ LED superbright และหลอดนีออนที่ใช้ไฟ 12 โวลท์ เครื่องเสียง โทรทัศน์ โดยใช้ระบบไฟดีซีทั้งหมด ไม่ต้องใช้อุปกรณ์แปลงไฟ ไม่ต้องควบคุมการชาร์จไฟ ใช้แบตเตอรี่เก่าจากรถยนต์ที่ยังพอใช้ได้ การใช้งานสูบน้ำในแปลงเกษตรของ หมู่บ้าน ไฟโคมแสงสว่างหมู่บ้านราคาถูก

โซล่าเซลล์ เป็นพลังงานทดแทน ที่ใช้แผงโซล่าเซลล์เก็บพลังงานแสงอาทิตย์ เปลี่ยนให้เป็นพลังงานไฟฟ้าที่สามารถใช้ได้ตามบ้านเรือน ซึ่งสามารถช่วยลดค่าใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนได้เป็นอย่างดี

nanpugdeeop

อาจารย์นันท์ ภักดี ได้อบรมและให้ความรู้ในเรื่องของพลังงานทดแทนโดยใช้แผงโซล่าเซลล์เก็บ พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานไฟฟ้าไว้ใช้ตามบ้านเรือนได้

ที่ผ่านมาอาจารย์นันท์ ได้เดินสายอบรมทั่วประเทศ หัวข้ออบรมแบ่งเป็น

  • ฐานเรียนรู้โซลาร์เซลล์ อบรมโซลาร์เข้ม
  • ฐานล้างหม้อแบตเตอรี่
  • ฐานทำไฟฉุกเฉิน ชาร์จแบตเตอรี่มือถือ
  • ฐานทำชุดแสงสว่าง ชาร์จไฟจาก อแด๊บเตอร์ของโน๊ตบุ๊คมาทำตัวชาร์จแบตเตอรี่ ทำปั๊มน้ำจากปั๊มกระจก ทำหลอด led ทำยูพีเอสเก่าให้เป็นเครื่องแปลงไฟจากแบตเตอรี่ และที่สำคัญ ทำหลอดฟลูออเรสเซ้นส์ แบบเดิม ๆที่มีในบ้านอยู่แล้ว ให้เป็นหลอดฟลูออเรสเซ้นส์ แบบอีเลคโทรนิคส์บัลลาตต์

ป้ายคำ : ,

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด ปราชญ์ของแผ่นดิน

แสดงความคิดเห็น