น้ำหมักน๊อคหญ้า ไม่พึ่งพาสารเคมี

21 กันยายน 2558 ดิน 0

เทคนิควิธีการทำน้ำหมักน็อกหญ้าและการน็อกหญ้าในหน้าฝน ทำน้ำหมักธรรมชาติน็อกหญ้า และปุ๋ยน็อกหญ้าจากวัชพืช แก้ปัญหาหญ้าหน้าฝน

หลักสูตรน้ำหมักน๊อคหญ้า

 1. เป็นการให้ปุ๋ยเข้มข้นทางใบกับวัชพืช ที่มีความเข้มข้นเป็นกรด โดยใช้ผลของพืชดังต่อไปนี้มาทำการหมัก เช่น ชะมวง ลิ้นจี่ป่า กระเจี๊ยบแดง ส้มเสี้ยว มะกรูด มะดัน สับปะรด เป็นต้น
 2. มีฤทธิ์เป็นกรด ค่า ph เท่ากับ หรือต่ำกว่า 5
 3. สิ่งที่ใช้หมัก อะไรก็ได้ที่เปรี้ยว ต้องไม่ปนฝาด ถ้าฝาดปนเปรี้ยวจะได้ฤทิธ์เป็นกลาง แล้วจะไม่ได้ผล ที่หมักแล้วได้ผลดีคือ ผลสุกและใบชะมวง หรือเปลือกสัปรด จะกัดปากใบของพืชได้ดีมาก ถ้าเป็นมะม่วงอ่อนจะต้องนำเมล็ดออก และปลอกเปลือกออกด้วย

วิธีทำ

 1. ถังน้ำ หรือโอ่ง ความจุ 200 ลิตร แบ่งเป็น 4 ส่วน
 2. นำผลไม้รสเปรี้ยวที่เตรียมไว้ใส่ลงไป (2 ส่วนของถัง)
 3. น้ำตาลทรายแดง 2 กิโล หรือถ้าเป็นกากน้ำตาลใช้ 4 กิโล เทลงในน้ำสะอาด 30-40 ลิตร ที่ไม่มีคลอลีน คนจนละลายให้เข้ากันดี แล้วค่อยเทลงถัง (1 ส่วนของถัง) / หรือจะใช้ EM หรือ พ.ด แทนก็ได้
 4. ในถังจะต้องเหลือพื้นที่ประมาณ 1 ส่วน เพื่อรองรับก๊าซที่เกิดจากการหมัก
 5. หมักทั้งหมด 20-30 วัน ก่อนนำมาใช้

nammaknockyasp nammaknockyas nammaknockyaa nammaknock

วิธีใช้

 1. น้ำหมักน๊อคหญ้า 1 ลิตร
 2. ใช้น้ำเกลือเข้มข้น 1 ลิตร (เกลือ 2 กิโล ต่อน้ำ 5 ลิตร) นำไปต้ม และทิ้งไว้ข้ามคืน คุณสมบัติจะดูดความชื้น และกัดปากใบ และลำต้น
 3. น้ำ 20 ลิตร ผสมให้เข้ากันแล้วนำไปฉีดหรือพ่น

วิธีการนี้จะได้ผลก็ต่อเมื่อพืชอยู่ภายใต้กระบวนการสังเคราะห์แสง ถ้าพื้นที่แห้งฉีดแล้วจะไม่ตาย ควรฉีดน้ำก่อน ถ้าเป็นหญ้าประเภทหัวฉีดครั้งแรกจะไม่ตาย ควรตัดออกก่อน และรอให้แตกใบใหม่แล้วควรฉีดซ้ำอีกสัก 2 ครั้ง หญ้าจะตายแล้วไม่ขึ้นอีก และจะต้องถูกแดดอย่างน้อย 3 ช.ม. ถึงจะได้ผล และควรฉีดให้เสร็จก่อน 16:00 น. และจะต้องฉีด 2 ช.ม ก่อนที่ฝนจะตก ถ้าเป็นดินที่ไม่ถูกไถพรวน เป็นหญ้าเก่าฉีดแล้วจะไม่ตาย ให้ไถหรือเผา หรือตัด เพื่อให้รอต้นเก่าขึ้นมาใหม่ รอให้เกิดใบและมีการสังเคราะห์แสงเกิดขึ้น โดยจะต้องฉีดให้โดนใบเท่านั้น

ที่มา
หลักสูตรอบรม วิชาแผ่นดิน ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
โดยคุณพิสิษฐ์ ศิลาอ่อน

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด ดิน

แสดงความคิดเห็น