น้ำหมักอินทรีย์ชีวภาพสำหรับผักไฮโดรโพนิกส์และพืช…แบบลดต้นทุน

20 พฤษภาคม 2557 ดิน 0

การปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน โดยได้ใช้น้ำหมักปุ๋ยคอก น้ำหมักมูลค้างคาว น้ำสกัดชีวภาพจากนมสด น้ำหมักซุปเปอร์โบกาฉิ น้ำหมักดินระเบิด น้ำสกัดชีวภาพจากพืช น้ำสกัดชีวภาพจากมูลสัตว์ มาทดลองผสมกับปุ๋ยเคมีในอัตราส่วน 1:3 แล้วพบว่า การใช้น้ำหมักดินระเบิด และน้ำสกัดชีวภาพจากนมสด สามารถทำให้พืชผักมีการเจริญเติบโตทัดเทียมกับการใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว

คุณสนิท บังเกตุเกษตรกรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเพาะ ขยายพันธุ์พืชรวมทั้งการปลูกผักแบบไฮโดรโปรนิกส์ ปลูกผักไร้ดิน ปลอดสารพิษ ได้ 5 ปีและยังมีความเชี่ยวชาญด้านการทำปุ๋ยแห้งและปุ๋ยหมัก

makhydroplang

ขั้นตอนในการผสมน้ำหมักต่างๆเพื่อใช้ในการบำรุงผักแบบไฮโดรโพนิกส์

เคล็ดลับในการทำน้ำหมักสำหรับผักไฮโดรโพนิกส์
สูตรที่ 1 น้ำหมักแบบพืชสด
เก็บผักสดๆ เป็นวิธีการหมักแบบไม่ใช้น้ำ ต้องเก็บผักสดโดยไม่ให้ถูกแดด เก็บช่วงเช้า
ขั้นตอนการทำ
นำผักสดที่เก็บมา 90กิโลกรัมกากน้ำตาล 15กิโลกรัมน้ำตาลทราย 15กิโลกรัมน้ำมะพร้าว 200ลิตรหมักรวมกันไว้ 1เดือน ก็สามารถนำไปใช้ได้
อัตราการใช้
ให้กรองเอาน้ำหมัก 1-2 ช้อน ผสมกับน้ำ 20 ลิตร นำไปฉีดพ่น ช่วยเร่งการเจริญเติบโต

สูตรที่ 2 การหมักผลไม้สุกและสด
ต้องหมักผลไม้ที่ยังคงความสดและสุกผลไม้ที่ใช้คือ มะละกอ สับปะรด มะเฟือง(เป็นฮอร์โมนย่อยสลายที่ดี) มะยม
ขั้นตอนการทำ
นำผลไม้ทุกชนิดมาสับละเอียดรวมกัน 90 กิโลกรัมน้ำตาลทราย 15กิโลกรัม กากน้ำตาล 15 กิโลกรัม น้ำมะพร้าว 200 ลิตร
หมักทิ้งไว้ 1เดือน แล้วจะได้น้ำหมักออกมา(หัวเชื้อ)
อัตราการใช้
หัวเชื้อ 1-2 ช้อน ผสมกับ น้ำเปล่า 20 ลิตรช่วยในการบำรุงต้นแข้งแรง ผักที่บำรุงโดยน้ำหมักอินทรีย์ชีวภาพช่วยเร่งการเจริญเติบโตให้ผักได้อย่างดี

สูตรที่3 วิธีการหมักซากสัตว์ไล่แมลง
วัตถุดิบที่ใช้
1.หอยเชอร์รี่ 1 ส่วน
2.ปลา 1 ส่วน
3.กุ้ง 1 ส่วน
4.หมู 1ส่วน
5.เศษเนื้อ 1ส่วน
ขั้นตอนการทำ
เอาวัสดุทั้งหมดมาสับให้ละเอียด 50กิโลกรัมเทกากน้ำตาล 50 กิโลกรัมลงไป หมักทิ้งไว้ 1 เดือน
อัตราการใช้
1-2 ช้อนโต๊ะ กับน้ำเปล่า 20 ลิตรช่วยไล่แมลงศัตรูพืช

makhydromak

สูตรที่4 รวม 3 สูตร
ขั้นตอนการทำ
นำหัวเชื้อของน้ำหมักทั้ง 3สูตร มาหมักผสมรวมกันอีก 3 เดือน อัตราส่วน 1:1:1 จะช่วยในการย่อยสลายซากพืช ตอซังข้าว ตอซังพืช ราดลงให้ทั่วแปลงนาและไถกลบไปพร้อมกับตอซังข้าวจะเป็นสูตรที่เร่งบำรุงดินอย่างดี และช่วยย่อยสลายตอซังข้าวได้เร็วขึ้น
อัตราการใช้
1-2 ช้อนโต๊ะ กับน้ำเปล่า 20 ลิตร

สูตรที่ 5 สูตรผักกรอบ
นำน้ำหมักแบบพืชสด เก็บผักสดๆ เป็นวิธีการหมักแบบไม่ใช้น้ำ ต้องเก็บผักสดโดยไม่ให้ถูกแดด เก็บช่วงเช้า ผักสดที่เก็บมา 90 กิโลกรัม กากน้ำตาล 15 กิโลกรัมน้ำตาลทราย 15 กิโลกรัมน้ำมะพร้าว 200 ลิตร หมักรวมกันไว้ 1เดือน ผสมกับ สูตรผลไม้สดและสุก นำมาในหมักผสมกันอีก 3เดือน ในอัตราส่วนแต่ละสูตรนั้น 1:1 เท่ากัน หลังจากหมักทิ้งไว้ 3 เดือน แล้ว
อัตราการใช้ นำมาใช้ในอัตราส่วน 1-2 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 20ลิตรจะช่วยในเรื่องการบำรุงผักให้สด กรอบ

makhydro

สูตรที่ 6 บำรุงใบ
เหล้าขาว 50 ซีซี ยาบำรุงกำลังลิโพ 20 ซีซี น้ำหมักพืชผักสดแบบไม่ใช้น้ำ ผสมกับ น้ำหมักสูตรผลไม้สดและสุก ปริมาณ 20ซีซี น้ำส้มสายชู 50 ซีซี กากน้ำตาล 1ช้อน ผสมรวมกัน แล้วนำมาใช้
อัตราการใช้
อัตราส่วน 2-3ช้อนโต๊ะ กับน้ำ 20 ลิตร สรรพคุณ ช่วยให้ใบกรอบ บาง อร่อย

makhydrom

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด ดิน

แสดงความคิดเห็น