น้ำหมักอะมิโนโปรตีน

16 พฤษภาคม 2022 เกษตรยั่งยืน 0

เกษตรพึ่งตน : น้ำหมักอะมิโนโปรตีน (น้ำหมักปลา)
เราทำเกษตรอินทรีย์ จึงมีการดูแลพีชผักไม้ผลในช่วงที่กำลังออกดอกติดผล ซึ่งเป็นช่วงที่ต้องการธาตุอาหารจำนวนมาก เราจึงต้องช่วยเติมธาตุอาหารลงในดินให้เพียงพอต่อความต้องการ

น้ำหมักอะมิโนโปรตีน เป็นแหล่งสารอาหารสำหรับจุลินทรีย์ดิน ประกอบด้วยโปรตีน(กรดอะมิโน) คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และเกลือแร่ต่างๆ ซึ่งการใส่น้ำหมักปลาลงดินจะช่วยให้จุลินทรีย์ในดินย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ได้เร็วยิ่งขึ้น ทำให้ปลดปล่อยธาตุอาหารที่มีประโยชน์ต่อพืชมากขึ้น

ส่วนผสม
เศษปลา เศษเนื้อ 1 ส่วน
สับประรด 1 ส่วน
วิธีทำ

  1. เตรียมถังพลาสติกที่มีฝาปิดตั้งไว้ใกล้ครัว ในที่ร่ม ไม่โดนแสงแดด
  2. นำเศษปลา เศษเนื้อที่เหลือทิ้งจากการทำอาหารในครัว หั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆ แล้วใส่ลงในถังหมัก
  3. นำสับประรดมาสับแล้วเติมลงไปในถัง อัตราส่วนผสมเศษปลา 1 ส่วน สับประรด 1 ส่วน .ในกรณีที่ใช้เปลือกสับประรดให้เพิ่มเป็น 2 ส่วน
  4. สามารถเติมเศษปลา เศษเนื้อ สับประรด ได้ตลอดเวลา ควรหมักไว้มากกว่า 1 ถัง เพื่อสลับการใช้งานและการเติมวัตถุดิบ
  5. หมักในภาชนะให้จุลินทรีย์เจริญเติบโต เกินไว้ 30 วันขึ้นไป สามารุนำไปใช้งานได้

การนำไปใช้

  1. เร่งการย่อยสลาย ซากอินทรีย์วัตถุในการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ใช้น้ำหมักอะมิโนโปรตีน 1 ส่วน ต่อน้ำ 10 ส่วน โดยใช้จุลินทรีย์ที่หมักไว้เกิน 3 เดือน เป็นช่วยที่จุลินทรีย์กำลังขยายตัว ราดรดลงบนกองอินทรีย์วัตถุขณะทำปุ๋ยหมัก
  2. ใช้ปรับปรุงโครงสร้างของดิน ใช้น้ำหมักอะมิโนโปรตีน 1 ส่วน ต่อน้ำ 20 ส่วน โดยผสมนำ้ส้มควันไม้ แบคทีเรียสังเคราะห์แสง และถ่านชีวภาพ ใส่ในปุ๋ยหมักชีวภาพที่หมักแล้วและเตรียมนำไปใช้ ผสมคลุกเคล้ากันหมักไว้ 2-3 วัน ใช้ใช้น้ำหมักอะมิโนโปรตีนที่หมักไว้ 3 เดือนขึ้นไป เป็นช่วยที่จุลินทรีย์ย่อยวัตถุดิบจนได้ธาตุอาหารพืช แล้วนำไปใส่เป็นอาหารดิน เพิ่มธาตุอาหารพืช

น้ำหมักอะมิโนโปรตีนมีธาตุอาหารที่สำคัญต่อพืช ไม่ว่าจะเป็น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม รวมถึงธาตุอาหารรองอย่าง แคลเซียม แมกนีเซียมและกำมะถัน และมีกรดอะมิโน ช่วยให้ช่อดอกมีความยาวเพิ่มขึ้นและช่วยในการแตกยอดใหม่ของพืช (ใช้ในปริมาณที่เหมาะสม) แต่ถ้าใช้ในอัตราเข้มข้นก็จะทำหน้าที่ปราบศัตรูพืชได้ รวมถึงพืชสามารถใช้กรดอะมิโนในการผลิตฮอร์โมนพืชในกลุ่มออกซินได้
อีกทั้งเป็นการช่วยลดปริมาณของเสียจากครัวเรือน โดยใช้เศษปลาเหลือทิ้งนำมาทำเป็นอาหารพืช ทำง่าย ประหยัด และพึ่งตนเองได้

ป้ายคำ : , ,

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด เกษตรยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น