ปลูกผักบนพื้นปูน

เรื่องของแปลงผักบนพื้นปูนสำหรับคนเมืองที่มีพื้นที่จำกัด และแปลงเป็นพื้นปูน ก็สามารถทำการเกษตรปลูกผักไว้รับประทานได้

แปลงปลูกผัก
เนื่องจากการทำเกษตรบนพื้นปูนจะมีปัญหาเรื่องความร้อน เคล็ดลับการเตรียมแปลงปลูกบนพื้นปูนจึงใช้กาบมะพร้าวเป็นส่วนประกอบหลัก และดินเป็นส่วนประกอบรอง บรรจุอยู่ในกระบะไม้ที่ทำขึ้นจากเศษไม้แปลงปลูกขนาดกว้าง 1.2 เมตร ยาว 4 เมตร และสูง 20-30 เซนติเมตร โดยให้มีช่องทางเดินระหว่างแปลงประมาณ 50 เซนติเมตร เพื่อให้สะดวกกับการทำงาน

ขั้นตอนการทำกระบะปลูก

  1. นำไม้ไผ่และไม้หน้าสามมาตีเป็นกรอบสี่เหลี่ยมกว้าง 1.2 เมตร ยาว 4 เมตร สูง 30 เซนติเมตร
  2. บุขอบทั้งสี่ด้านของแปลงด้วยแผ่นฟิวเจอร์เพื่อลดการผุพัง ยึดฟิวเจอร์บอร์ดให้ติดกับกรอบไม้
  3. ใช้ผ้าใบกางแผ่เข้าไปในกรอบไม้ ขมวดให้
  4. จากนั้นทำการผสมวัสดุปลูกลงไป โดยใช้กาบมะพร้าวใส่ลงไปในกระบะเป็นชั้นแรก โดยใส่กาบมะพร้าว 2 ส่วน หรือสูงจากก้นกระบะขึ้นมา 20 เซนติเมตร เกลี่ยให้กระจายทั่วกระบะ
  5. ทำการผสมดินปลูก ปุ๋ยอินทรีย์ และแกลบดิบอัตราส่วน 1:1:1 คลุกเคล้าให้เข้ากัน นำไปโรทับกาบมะพร้าวในกระบะปลูกให้ได้ 1 ส่วน หรือสูงขึ้นมาจากกาบมะพร้าว 10 เซนติเมตร

pagpoonna

การย้ายกล้าผักลงกระบะปลูก

  1. รดน้ำลงดินในกระบะปลูกทิ้งไว้ 1 ชั่วโมงก่อนทำการย้ายกล้าลงดิน
  2. เจาะรูดินในกระบะปลูกด้วยแท่งไม้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.5-2 นิ้ว ให้ห่างกันพอประมาณ ขึ้นอยู่กับขนาดทรงพุ่มของผักนั้นๆ
  3. ใช้ด้ามช้อนตักต้นกล้าพร้อมตุ้มดินจากถาดหลุมมาใส่ลงในรู ที่เจาะไว้ในกระบะ รดน้ำให้ชุมหลังจากย้ายกล้าเสร็จ
  4. ภายใน 3-4 วัน ต้นกล้าจะตั้งตัวได้ สามารถเริ่มให้น้ำหมักชีวภาพบำรุงต้นผักได้ หลังจากย้ายกล้าประมาณ 20 วัน สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้

การดูแล
ให้น้ำ 2 ครั้งในช่วงหน้าแล้งที่อากาศแห้ง คือ ช่วงสายและช่วงบ่าย สำหรับช่วงหน้าฝนไม่จำเป็นต้องรด สามารถผสมน้ำหมักชีวภาพกับน้ำไปรดผักในแต่ละช่วงของการเจริญเติบโต เช่น น้ำหมักชีวภาพสูตรพืชสีเขียว ผสมน้ำรดผักในช่งที่เจริญเติบโตทางใบและต้น น้ำหมักชีวภาพสูตรผลไม้สุก ผสมน้ำรดผักในช่วงดอกออกผล โดยในแต่ละสูตรจะทำการรด 3-5 วันต่อครั้ง

pagpoons

ที่มา
สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด วิชาเกษตรพึ่งตน

แสดงความคิดเห็น