ปักชำกิ่ง? วิธีควบแน่นแบบโดม

16 มิถุนายน 2018 วิชาเกษตรพึ่งตน 0

การขยายพันธุ์พืชด้วยตนเอง  เป็นวิถีพึ่งตนเองในการเพิ่มปริมาณต้นพันธุ์เพื่อปลูกเองหรือจำหน่ายได้ ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับพืชแต่ละชนิด

การปักชำ  เหมาะกับพืชที่มีกิ่งที่สามารถออกรากได้ดี  เช่น  พืชตระกูลส้ม  พืชล้มลุก สมุนไพร เป็นต้น ซึ่งหากให้ได้ผลดีคือติดรากง่ายและต้นพันธุ์ตายน้อย ก็จะใช้หลักการควบแน่น เพื่อลดการคายน้ำและปรับสภาพอากาศให้สมดุล หากการปักชำมีปริมาณมากมักจะใช้แบบโดม

วัสดุอุปกรณ์
– ถุงดำใส่ดินเพาะ
– กิ่งพันธุ์
– โครงไม้ไผ่
– พลาสติกใส

ลงมือทำ
1. นำถุงเพาะใส่วัสดุเพาะเรียบร้อยแล้ว ตั้งเป็นแถว กว้างประมาณ 60-80 ซม. กั้นเป็นแนวด้วยไม้ รดน้ำให้ชุ่ม


2. นำกิ่งพันธุ์ที่ไม่แก่เกินไป ตัดตามขนาดมีตา2-3 ตา (ขึ้นอยู่กับพันธุ์พืช) แช่น้ำยาเร่งราก (น้ำ 1 ลิตร+น้ำส้มควันไม้ 1 ช้อนโต๊ะ+กะปิ 1 ช้อนชา) ประมาณ 1-2 ชั่วโมง ใช้ไม้ทิ่มนำร่องเป็นรูในถุงชำแล้วนำกิ่งพันธุ์มาปักในถุงชำรดน้ำให้ชุ่ม


3. นำไม้ไผ่มาดัดโค้งระหว่างแถวถุงเพาะ ยึดให้แน่น แล้วใช้แผ่นพลาสติกปูบนโครงไม้ไผ่ให้ปิดแถวทุงเพาะจนมิดทุกด้าน นำดินมากลบปิดทับตามแนวขอบพลาสติกไม่ให้อากาศเข้าไปได้

ควบแน่นไว้ประมาณ 30-45 วัน แล้วค่อยๆเปิดพลาสติกใสทีละน้อย ให้ต้นพันธุ์ค่อยๆชินกับอากาศ แล้วจึงนำไปปลูกต่อไป

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด วิชาเกษตรพึ่งตน

แสดงความคิดเห็น