ปักชำกิ่ง? วิธีควบแน่นแบบโดม

16 มิถุนายน 2018 พอใช้ 0

การขยายพันธุ์?พืชด้วยตนเอง? เป็นวิถีพึ่งตนเองในการเพิ่มปริมาณต้นพันธุ์เพื่อปลูกเองหรือจำหน่ายได้? ซึ่งสามารถ?ทำได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับ?พืชแต่ละชนิด

การปักชำ? เหมาะกับพืชที่มีกิ่งที่สามารถ?ออกรากได้ดี? เช่น? พืชตระกูล?ส้ม? พืช?ล้มลุก? สมุนไพร? เป็นต้น? ซึ่งหากให้ได้ผลดีคือติดรากง่ายและต้นพันธุ์?ตายน้อย? ก็จะใช้หลักการควบแน่น? เพื่อลดการคายน้ำและปรับสภาพอากาศให้สมดุล? หากการปักชำมีปริมาณ?มากมักจะใช้แบบโดม

วัสดุอุปกรณ์
– ถุงดำใส่ดินเพาะ
– กิ่งพันธุ์
– โครงไม้ไผ่
– พลาสติก?ใส

ลงมือทำ
1. นำถุงเพาะใส่วัสดุเพาะ?เรียบร้อยแล้ว? ตั้งเป็นแถว? กว้างประมาณ? 60-80? ซม.? กั้นเป็นแนวด้วยไม้? รดน้ำให้ชุ่ม


2. นำกิ่งพันธุ์?ที่ไม่แก่เกินไป? ตัดตามขนาด? มีตา?2-3? ตา? (ขึ้นอยู่กับ?พันธุ์?พืช)? แช่น้ำยาเร่งราก? (น้ำ? 1 ลิตร+น้ำส้มควันไม้? 1 ช้อนโต๊ะ?+กะปิ? 1 ช้อนชา?+เครื่องดื่มชูกำลัง? 2 ช้อนโต๊ะ?)? ประมาณ? 1-2 ชั่วโมง? ใช้ไม้ทิ่มนำร่องเป็นรูในถุงชำแล้วนำกิ่งพันธุ์?มาปักในถุงชำรดน้ำให้ชุ่ม


3. นำไม้ไผ่มาดัดโค้งระหว่างแถวถุงเพาะ? ยึดให้แน่น? แล้วใช้แผ่นพลาสติก?ปูบนโครงไม้ไผ่?ให้ปิดแถวทุงเพาะจนมิดทุกด้าน? นำดินมากลบปิดทับตามแนวขอบพลาสติก?ไม่ให้อากาศ?เข้าไปได้

ควบแน่นไว้ประมาณ? 30-45? วัน? แล้วค่อยๆเปิดพลาสติก?ใสทีละน้อย? ให้ต้นพันธุ์?ค่อยๆชินกับอากาศ? แล้วจึงนำไปปลูกต่อไป

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด พอใช้

แสดงความคิดเห็น