ปักชำพริกไทย แบบควบแน่น

ขั้นตอนและวิธีการขยายพันธุ์พริกไทยเพื่อเป็นประโยชน์ในการขยายพันธ์ให้แก่เพื่อนเกษตรกรต่อไปวิธีการขยายพันธ์ที่เลือกใช้คือ การปักชำแบบควบแน่น มีวิธีการดังนี้
1. ดินที่เลือกใช้จะเป็นดินดีมีแร่ธาตุอาหารและอินทรีย์วัตถุสูง (ดิน + แกลบ + แกลบดำ + ปุ๋ยหมักชีวภาพ ,1:1:1:1)


2.นำดินใส่ในถุงเพาะชำขนาด 2.57 นิ้ว และนำไปวางเรียงกันไว้ในโครงไม้ไผ่ที่จะทำโดมพลาสติกซึ่งเราจะหุ้มปิดในภายหลัง


3.รดน้ำให้ดินชื้นไม่ให้ดินในถุงที่วางเรียงในโดมแห้งเพื่อกระตุ้นให้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อพืชทำงานได้ดี


4.ไปตัดไหลยอดที่เลื้อยยาวๆอยู่ในแปลงปลูกพริกไทยมาตัดโดยตัดเป็นท่อนซึ่งท่อนหนึ่งมีความยาวประมาณ 3 ข้อ


5.นำท่อนพันธ์ไปแช่น้ำยาเร่งราก(เครื่องดื่มบำรุงกำลัง+กะปิ) ที่ผสมน้ำเจือจางแล้วประมาณ 1 ชม.


6.นำท่อนพันธ์ไปปักลงในถุงดินที่เตรียมวางไว้แล้วในโดมโดยปักข้อล่างของท่อนพันธ์พริกไทยจำนวน 1 ข้อลงไปตรงกลางถุง


7.เมื่อปักเสร็จหมดแปลงแล้วก็รดน้ำจนชุ่มทั้งแปลงจากนั้นไปตัดแผ่นพลาสติกใสให้มีขนาดพอที่จะที่ใช้หุ้มโครงไม้ไผ่ได้พอดีเมื่อตัดได้ขนาดพอดีแล้วก็นำแผ่นพลาสติกใสนั้นมาหุ้มโครงไม้ไผ่ที่เตรียมไว้เพื่อทำโดมพลาสติกครอบต้นพันธ์พริกไทยต่อไป


8.จัดชายพลาสติกที่หุ้มโดมโดยจะต้องปิดให้มิดชิดวิธีการคือใช้จอบถากดินบริเวณรอบๆโดมพริกไทยเพื่อนำมาทับชายพลาสติกไว้ไม่ให้อากาศภายนอกเข้า


9.จากนั้นรออีกประมาณ 1 เดือนครึ่งจ ึงนำออกจากโดมเพื่อนำไปเลี้ยงต่ออีกประมาณ1เดือนจึงจะสามารถนำลงปลูกในแปลงได้

แหล่งอ้างอิง
ไร่ดาบบรรพต

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด วิชาเกษตรพึ่งตน

แสดงความคิดเห็น