ปุ๋ยหมักขลุกขลิก

29 สิงหาคม 2560 นวัตกรรมพึ่งตน 1

ทำปุ๋ยหมักชีวภาพแบบประยุกต์รูปแบบการทำเกษตรตามแนวทางกสิกรรมธรรมชาติ ที่เรียกว่า แห้งชามน้ำชาม มาใช้ในการทำดินให้มีชีวิต เวลาที่ทำแบบแหีงชามน้ำชามต้องใส่ส่วนปุ๋ยหมักและส่วนน้ำหมักทีละครั้ง เมื่อเรามีพื้นที่สวนกว้างจึงนำทั้งสองส่วนมาผสมกันแล้วนำไปใส่ดินครั้งเดียว เลยเรียกสูตรนี้ว่า ปุ๋ยหมักขลุกขลิก

ส่วนผสมที่ใช้ดังนี้
ส่วนแห้ง -> ปุ๋ยหมักชีวภาพ + ดินขุยไผ่ + ถ่านชีวภาพ(Biochar)
ส่วนน้ำ -> น้ำหมักชีวภาพ (น้ำหมักพืชรสจืด+จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง) + น้ำส้มควันไม้

ผสมส่วนแห้งให้เข้ากัน เติมส่วนน้ำที่ผสมแล้วลงไปพอหมาดๆ คลุกเคล้าให้เข้ากัน ห่มด้วยกระสอบพักไว้สัก 2-3 วัน ก็นำไปใส่ให้ดินที่โคนต้นไม้รอบๆทรงพุ่ม

… สร้างดินให้มีชีวิต
เลี้ยงดิน..ให้ดินเลี้ยงพืช

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด นวัตกรรมพึ่งตน

แสดงความคิดเห็น