ปุ๋ยหมักขลุกขลิก

29 สิงหาคม 2560 พอใช้ 1

ทำปุ๋ยหมักชีวภาพแบบประยุกต์?รูปแบบการทำเกษตร?ตามแนวทางกสิกรรมธรรมชาติ? ที่เรียกว่า? แห้งชามน้ำชาม? มาใช้ในการทำดินให้มีชีวิต? เวลาที่ทำแบบแหีงชามน้ำชามต้องใส่ส่วนปุ๋ยหมัก?และส่วนน้ำหมักทีละครั้ง? เมื่อเรามีพื้นที่สวนกว้างจึงนำทั้งสองส่วนมาผสมกันแล้วนำไปใส่ดินครั้งเดียว? เลยเรียกสูตรนี้ว่า? ปุ๋ยหมักขลุกขลิก

ส่วนผสมที่ใช้ดังนี้
ส่วนแห้ง? -> ปุ๋ยหมักชีวภาพ? + ดินขุยไผ่? + ถ่านชีวภาพ(Biochar)?
ส่วนน้ำ? -?> น้ำหมักชีวภาพ? (น้ำหมักพืชรสจืด+จุลินทรีย์สังเคราะห์?แสง)? + น้ำส้มควันไม้

ผสมส่วนแห้งให้เข้ากัน? เติมส่วนน้ำที่ผสมแล้วลงไปพอหมาดๆ? คลุกเคล้าให้เข้ากัน? ห่มด้วยกระสอบพักไว้สัก? 2-3? วัน? ก็นำไปใส่ให้ดินที่โคนต้นไม้รอบๆทรงพุ่ม

… สร้างดินให้มีชีวิต
เลี้ยงดิน..ให้ดินเลี้ยงพืช

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด พอใช้

1 ความคิดเห็น

  1. บันทึก กันยายน 30, 2560 ใน 09:02

    Very informative blog.

    I would like to thank you for the information.

แสดงความคิดเห็น