ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สูตรกรมพัฒนาที่ดิน

17 มกราคม 2558 ดิน 0

ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากการนำวัสดุอินทรีย์และหรืออนินทรีย์ธรรมชาติทางการเกษตร ที่มีธาตุอาหารสูงมาผ่านการหมักจนสลายตัวสมบูรณ์
หรือการนำปุ๋ยอินทรีย์ที่ผ่านการสลายตัวสมบูรณ์ แล้วผสมกับวัสดุอินทรีย์และหรืออนินทรีย์ธรรมชาติทางการเกษตรที่มีธาตุอาหารสูง

ส่วนผสมที่ใช้ในการผลิต ปริมาณ 100 กก.

ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สูตร 1

 • กากถั่วเหลือง 40 กก. หินฟอสเฟต 24 กก.
 • รำละเอียด 10 กก. กระดูกป่น 8 กก.
 • มูลสัตว์ 10 กก. มูลค้างคาว 8 กก.
 • สารเร่งซุปเปอร์พด.1 สารเร่งซุปเปอร์พด.2 และสารเร่งพด.9 อย่างละ 1 ซอง
 • สารเร่งซุปเปอร์พด.2 ที่ขยายเชื้อในกากน้ำตาล จำนวน 26-30 ลิตร

ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สูตร 2

 • กากถั่วเหลือง 40 กก. หินฟอสเฟต 24 กก.
 • รำละเอียด 10 กก. กระดูกป่น 8 กก.
 • มูลสัตว์ 10 กก.
 • สารเร่งซุปเปอร์พด.1 สารเร่งซุปเปอร์พด.2 และสารเร่งพด.9 อย่างละ 1 ซอง
 • สารเร่งซุปเปอร์พด.2 ที่ขยายเชื้อในกากน้ำตาล จำนวน 26-30 ลิตร

ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สูตร 3

 • กากถั่วเหลือง 40 กก.
 • รำละเอียด 10 กก.
 • มูลสัตว์ 10 กก.
 • หินฟอสเฟต 40 กก.
 • สารเร่งซุปเปอร์พด.1 สารเร่งซุปเปอร์พด.2 และสารเร่งพด.9 อย่างละ 1 ซอง
 • สารเร่งซุปเปอร์พด.2 ที่ขยายเชื้อในกากน้ำตาล จำนวน 26-30 ลิตร

ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สูตร 4

 • ปลาป่น 30 กก. หินฟอสเฟต 24 กก.
 • มูลสัตว์ 30 กก. มูลค้างคาว 16 กก.
 • สารเร่งซุปเปอร์พด.1 สารเร่งซุปเปอร์พด.2 และสารเร่งพด.9 อย่างละ 1 ซอง
 • สารเร่งซุปเปอร์พด.2 ที่ขยายเชื้อในกากน้ำตาล จำนวน 26-30 ลิตร

ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สูตร 5

 • กากถั่วเหลือง 40 กก. หินฟอสเฟต 24 กก.
 • รำละเอียด 10 กก. มูลค้างคาว 16 กก.
 • มูลสัตว์ 10 กก.
 • สารเร่งซุปเปอร์พด.1 สารเร่งซุปเปอร์พด.2 และสารเร่งพด.9 อย่างละ 1 ซอง
 • สารเร่งซุปเปอร์พด.2 ที่ขยายเชื้อในกากน้ำตาล จำนวน 26-30 ลิตร

puymakintreeko

ขั้นตอนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง

 1. ผสมวัตถุดิบให้เข้ากัน ตามส่วนผสมของปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงแต่ละสูตร
 2. นำสารเร่งซุปเปอร์พด.1 จำนวน 1 ซอง ใส่ลงในสารเร่งซุปเปอร์พด.2 ที่ขยายเชื้อแล้ว จำนวน 26-30 ลิตร คน 10-15 นาที เทลงในวัตถุดิบโดยคลุกเคล้าให้ทั่ววัตถุดิบอย่างสม่ำเสมอ
 3. ตั้งกองปุ๋ยหมักเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ให้มีความสูง 20-30 ซม. และใช้วัสดุคลุมเพื่อรักษาความชื้น
 4. ในระหว่างการหมักจะสังเกตเห็นเชื้อจุลินทรีย์เจริญในกองปุ๋ยและอุณหภูมิจะสูงขึ้น 45-55 องศาเซลเซียส หลังจากการหมัก ประมาณ 3 วัน
 5. กองปุ๋ยไว้จนกระทั่งอุณหภูมิลดลงเท่ากับภายนอกกอง ใช้เวลาประมาณ 9-12 วัน
 6. ใส่สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 และ สารเร่งพด.9 อย่างละ 1 ซอง คลุกเคล้าให้ทั่วกองและหมักไว้ เป็นเวลา 3 วัน

ประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง

 1. เป็นแหล่งธาตุอาหารหลักที่มีความเพียงพอต่อความต้องการของพืชในการเจริญเติบโตและให้ผลผลิต
 2. เป็นแหล่งธาตุอาหารรองและจุลธาตุแก่พืช
 3. มีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อดินและพืช
 4. การปลดปล่อยธาตุอาหารให้แก่พืชแบบช้าๆ ทำให้ลดการสูญเสียธาตุอาหาร
 5. เป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรในการทดแทนปุ๋ยเคมี
 6. เกษตรกรสามารถจะผลิตใช้เองได้ง่าย

puymakintree

ตารางแสดงปริมาณธาตุอาหารของวัตถุดิบชนิดต่างๆ

วัตถุดิบ ประมาณธาตุอาหาร (เปอร์เซ็นต์)
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม
กากถั่วเหลือง 7-10 2.13 1.12-2.70
กากถั่วลิสง 7.2 1.5 1.2
กากเมล็ดฝ้าย 6-7 2.5 1.5
กากเมล็ดนุ่น 7.5 2.5 1.5
เปลือกกุ้ง 7.8 4.2
ปลาป่น 9-10 5-6 3.8
กากน้ำปลา 3.87 7.31 0.05
เลือดแห้ง 8-13 1.5 0.8
ขนไก่ 15.3
รำข้าว 1.9-2.3 4-6 1.09
มูลสุกร 2.83 6.25 0.11
มูลโค 1.73 0.49 0.30
มูลไก่ 2.28 5.91 3.02
มูลกระบือ 1.82 1.92 0.12
กระดูกป่น 3-4 15-23 0.68
มูลค้างคาว 1-3 12-15 1.84
หินฟอสเฟต 0.15 15-17 0.10
ขี้เถ้าไม้ยาง 1.13 0.06 13.48
ขี้เถ้าเมล็ดฝ้าย 27
เปลือกเมล็ดกาแฟ 0.93 0.14 6.22
เปลือกสับปะรด 1.79 0.85 5.46
ใบยาสูบ 4 0.5 6
ต้นยาสูบ 3.7 0.6 4.5

 

ที่มา ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สูตรกรมพัฒนาที่ดิน

ป้ายคำ : ,

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด ดิน

แสดงความคิดเห็น