ผลไม้ดูดกลิ่น

24 กันยายน 2555 เทคโนโลยี 0

ชาวบ้านสามารถนำผลผลิตทางการเกษตร ที่ผลิตขึ้นแล้วขายไม่ทัน เกิดการเน่าเสีย หรือราคาตก ไม่ว่าจะเป็นสับปะรด มังคุด เงาะ และพืชผักผลไม้อื่นๆ มาเผาให้เป็นถ่านนำออกขายเป็นผลิตภัณฑ์ดูดกลิ่นในตู้เย็น ซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้าน เมื่อนำมาใส่บรรจุภัณฑ์สวย ๆ ก็สามารถขายได้ราคา ช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรได้

ผลไม้ควรเป็นผงไม้ที่ไม่อ่อน และไม่แก่จนสุกงอมการบรรจุผลไม้เผาลงในเตาจะต้องพิถีพิถัน เพื่อให้ได้ถ่านผลไม้เผาที่มีคุณภาพและคงสภาพที่สวยงามไว้ดงเดิม

เตาเผาถ่าน ภูมิปัญญาที่ช่วยในการผลิตถ่านผลไม้
เตาเผาถ่านโดยใช้ถังน้ำมัน 200 ลิตร นำเศษวัสดุเหลือใช้มาทำเป็นถ่านได้ผลผลิตที่มากกว่าปกติ ผลิตถ่านดูดกลิ่น น้ำส้มควันไม้ โดยเตาเผาถ่าน 200 ลิตร ของคุณสมชายนั้นจะมีความแตกต่างจากที่อื่นคือ จะเป็นแบบวางนอนแล้วนำดินมาโบกปิดไว้ จะนิยมใช้ดินที่มีความเหนียว และจะใช้ตะแกรงเหล็กหรือลวดนำมาวางแล้วจึงนำดินมาโบกรอบเตาเพื่อให้เป็นโครง สร้างที่แข็งแรง หากถัง 200 ลิตร พังก็แค่นำใบใหม่มาเปลี่ยนใส่แทน

สำหรับ วิธีการสร้างเตาเผาถ่านโดยใช้ถังน้ำมัน 200 ลิตร นั้นต้องเลือกสถานที่ในการสร้างเตา โดยควรเป็นที่ดอน ควรอยู่ห่างจากบ้านเรือนอย่างน้อย 50 เมตร อยู่ใกล้แหล่งไม้ฟืน หรือวัตถุดิบโดยจะใช้วัสดุ/ส่วนประกอบคือ

1.ถังน้ำมัน 200ลิตร1ถัง
2.ท่อใยหินเส้นผ่านศูนย์กลาง4นิ้วยาว1-1.5เมตร1ท่อ
3.ข้องอใยหินเส้นผ่านศูนย์กลาง4นิ้ว
4.อิฐบล็อค4ก้อน
5.ดินเหนียว
6.ขี้เถ้าแกลบ(แกลบดำ)
7.ดินหรือทราย(ทำฉนวนหุ้มเตา)
8. ไม้ไผ่ เส้นผ่านศูนย์กลางอย่างน้อย 3 นิ้ว เจาะทะลุปล้อง ความยาวอย่างน้อย 5 เมตร
9. ภาชนะใส่น้ำส้มควันไม้ ควรเป็นถังพลาสติกทรงสูง เพราะน้ำส้มควันไม้เป็นกรด ถ้าหากใช้ภาชนะรองเป็นโลหะกรดจะกัดโลหะทำให้น้ำส้มควันไม้คุณภาพไม่ดี
10.สายยาง

สำหรับ การทำงานของเตาเผาถ่านถัง 200 ลิตรนี้ จะไม่เหมือนการเผาถ่านแบบทั่วไป เพราะจะเป็นการจุดไฟจากด้านนอกเพื่อให้ความร้อนนั้นเข้าไปไล่ความชื้นใน เนื้อไม้จนกลายเป็นถ่าน จึงทำให้ได้ผลผลิตที่มากกว่าปกติ เนื่องจากปกตินั้นไม้ที่จะนำไปใช้เผานั้นต้องมีขนาดใหญ่ เมื่อเผาออกมาก็จะได้ถ่านแค่ส่วนหนึ่ง ส่วนอื่นก็จะเสียไป แต่เตาชนิดนี้สามารถใช้ไม้ทั้งชิ้น และยังสามารถนำเศษวัสดุเหลือใช้มาทำเป็นถ่านได้ เช่น เปลือกทุเรียน ฝักบัว กาบมะพร้าว กาบตาล เป็นต้น จึงทำให้เกิด การผลิตถ่านดูดกลิ่นขึ้นมา โดยจะใช้เปลือกหรือผลของผลไม้ที่มีอยู่ในพื้นที่มาเผาทำถ่าน เพื่อดูดกลิ่น เนื่องจากถ่านผลไม้นั้นจะสามารถดูดกลิ่นได้ดีกว่าถ่านที่ทำมาจากไม้ทั่วไป

ขั้นตอนการทำ
1. คัดเลือกผลไม้ที่จะทำการเผาควรเป็นผลไม้ที่ไม่อ่อนหรือแก่จนสุกงอม เมื่อเวลาเผาแล้วจะได้รูปทรงที่สวยงามเป็นที่ต้องการของตลาด
2.จัดวางผลไม้ที่ต้องการเผาลงในเตาเผาโดยให้ผลไม้ที่มีขนาดเล็กอยู่ด้านบนของเตา
3. ขณะที่ทำการเผาผลไม้จะต้องคอยควบคุมคุณภูมิของเตาให้อยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสม
4. เมื่อเผาผลไม้ได้กลายเป็นถ่านผลไม้แล้ว ให้นำผลไม้ที่เผาแล้วมาวางทิ้งไว้ให้เย็น เพื่อให้คงรูปเหมือนสภาพเดิมก่อนการบรรจุภัณฑ์
5. บรรจุผลไม้เผาดูดกลิ่นลงในบรรจุภัณฑ์ที่เตรียมไว้

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด เทคโนโลยี

แสดงความคิดเห็น