ผักยกแคร่

การปลูกผักปลอดภัยไว้รับประทานในครอบครัว เรามักจะปลูกผักพื้นบ้านและผักระยะยาวเป็นหลัก เช่น ชะอม ชายา ผักเหลียง ผักบุ้งนา ฯลฯ รวมทั้งผักสวนครัว แต่หากต้องการรับประทานผักระยะสั้นจึงต้องปลูกในล้อยางเป็นผักล้อยาง

แต่เมื่อต้องการทำเป็นแปลงเพื่อการจัดการเป็นระบบและป้องกันแมลงรบกวน การปลูกผักบนแคร่ยกสูงเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาได้


ลงมือทำ
1.โต๊ะปลูกความกว้าง 1.2 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 70 เซนติเมตร โดยใช้เสาปูน 8 ต้น และต่อเสาเหล็กสั้น 25 เซนติเมตร และทำคานเหล็กรับน้ำหนัก ทำกระบะด้วยโครงเหล็ก
2.รองพื้นกระบะด้วยกระเบื้องหรือแผ่นโลหะเป็นทางระบายน้ำ นำมุ้งตาข่ายหรือสแลนมาขึงบนโต๊ะเป็นกระบะเพื่อใส่ดินปลูก ยึดสแลนเข้ากับโต๊ะ โดยการสอดชายไว้ใต้กระเบื้องหรือใช้ลวดมัดตึงรอบด้าน

  1. นำดินปลูกใส่ลงบนโต๊ะที่ขึงสแลนแล้วชั้นล่างสุดใช้กาบมะพร้าวสับหรือเปลือกหมากใส่รองก้อนเพื่อซับน้ำและความชื้น ใส่ดินผสมปุ๋ยหมัก ถ่านชีวภาพหรอแกลบดำ ให้ดินมีความสูง 10 ซม. เกลี่ยดินบนโต๊ะให้เสมอกัน ทำการเจาะรูสำหรับปลูกผัก ซึ่งโดยทั่วไปใช้ระยะระหว่างต้นและระยะระหว่างแถว 20×20 ซม.
  2. ปลูกผักที่ต้องการในแปลง แล้วรดน้ำตามทันที ประมาณ 4-10 สัปดาห์ขึ้นอยู้กับชนิดผัก ก็สามารถเก็บผักได้ โต๊ะปลูกผักนี้สามารถปลูกผักกินใบได้หลายชนิดทั้ง ผักบุ้ง กวางตุ้ง คะน้า ผักชี ผักสลัดและอีกหลายอย่าง

การปลูกผักยกแคร่เหมาะสำหรับการปลูกผักทานเองในบ้าน ซึ่งสามารถปรับขนาดได้ตามสภาพพื้นที่ ผักที่ได้มีความสะอาดสดใหม่

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด นวัตกรรมพึ่งตน

แสดงความคิดเห็น