ฝิ่นน้ำ พืชล้มลุกลอยน้ำ

15 สิงหาคม 2559 ไม้น้ำ 0

ฝิ่นน้ำ พืชล้มลุกลอยน้ำ เป็นพันธุ์ไม้ต่างประเทศที่นำเข้ามาปลูกเป็นไม้ประดับ มีอายุหลายฤดู ชอบขึ้นในที่น้ำตื้น ลำต้นมีลักษณะเป็นสายยาว ใบแตกออกเป็นกลุ่มตามข้อของลำต้น ใต้กลุ่มใบตรงข้อจะมีรากแตกออกยึดพื้นดินไว้ ใบเดี่ยวรูปร่างคล้ายใบบัว อาจกลมหรือเป็นรูปไข่ ลอยบนผิวน้ำ ดอกเป็นดอกเดี่ยวขนาดใหญ่ เกิดตามซอกใบ กลีบดอกมี 3 กลีบ โคนกลีบติดกันเป็นรูปถ้วย สีเหลืองสวยงาม เกสรตัวผู้อยู่เป็นกระจุกตรงกลางมีสีน้ำตาล ใช้เป็นไม้ประดับในกระถางหรือสวนน้ำ

finnamong

ชื่อวิทยาศาสตร์ Hydrocleys nymphoides (Willd.) Buchenau
ชื่อวงศ์ LIMNOCHARITACEAE
ถิ่นกำเนิด อเมริกาใต้

ลักษณะ
พืชล้มลุกลอยน้ำเป็นไม้น้ำประเภทล้มลุก ชอบน้ำตื้นไม่เกิน 20 ซม. ลำต้นมีลักษณะเป็นสายยาว

  • ใบแตกออกเป็นกลุ่มตามข้อของลำต้น ใต้กลุ่มใบตรงข้อจะมีรากแตกออกยึดพื้นดินได้ ใบฝิ่นน้ำ เป็นใบเดี่ยวขึ้นเวียนสลับตามลำต้น มีก้านขนาดเล็กเป็นปล้อง รูปทรงคล้ายใบบัวกึ่งรูปหัวใจ อาจกลมหรือเป็นรูปไข่ ลอยบนเหนือผิวน้ำ ขอบใบเรียบ มีขนาดกว้าง-ยาว 2-4 ซม. สีเขียวเป็นมัน
  • ดอกฝิ่นน้ำ ออกเป็นดอกเดี่ยวตามซอกใบ มีก้านยาวชูเหนือใบ โคนดอกมีกลีบเลี้ยง 3 กลีบ เวลาบานกว้างราว 5-8 ซม. มี 3 กลีบ สีเหลือง ตรงกลางมีเกสรตัวผู้สีน้ำตาล กระจุกอยู่จำนวนมาก ดอกบานเห็นแล้วสวยงามมาก ถือเป็นเสน่ห์ของไม้ชนิดนี้
  • ผลฝิ่นน้ำ ออกเป็กลุ่ม 3-6 ผล

finnamtoom finnambai finnamton

การกระจายพันธุ์
มีถิ่นกำเนิดในทวีปอมริกาใต้เขตร้อน มีการนำเข้ามาปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไป เจริญได้ดีในน้ำตื้น ระดับน้ำประมาณ 10-20 ซม. ออกดอกตลอดปี

finnamdoks

ที่มา : กองประมงน้ำจืด กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด ไม้น้ำ

แสดงความคิดเห็น