พู่ระหง ดอกชบาแดง

16 พฤษภาคม 2559 ไม้ดอกไม้ประดับ 0

ดอกบุหงารายอ หรือ ดอกพู่ระหง หรือ ดอกชบาแดง เป็นดอกของต้นชบา ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ทรงพุ่มขนาดเล็ก เนื้อไม้อ่อน หักง่าย มีความสูงตั้งแต่ 1-2.5 เมตร มีใบเป็นใบเดี่ยวเรียงกันอยู่ตามกิ่งก้าน ใบเป็นวงรีและเว้าเป็นแฉก ขยายพันธุ์ได้ทั้งแบบติดตา ทาบกิ่ง และปักชำ

พู่ระหงในฐานะไม้ประดับ ได้รับความนิยมจากชาวไทยตั้งแต่ อดีตมาจนปัจจุบัน เพราะนอกจากปลูกดูแลรักษาง่าย ให้ดอกงดงาม ตลอดปี และยังถือเป็นไม้มงคลอย่างหนึ่งอีกด้วย เพราะเกี่ยวข้อง กับเรือสุพรรณหงส์นั่นเองทำให้มีความเชื่อว่าบ้านใดปลูกพู่ระหงเป็นรั้วบ้านจะประสบสิ่งสิริมงคล และมีฐานะดีเป็นเศรษฐีได้

ชื่อวิทยาศาสตร์ Hibiscus schizopetalus (Dyer.) Hook.f.
ชื่อสามัญ Fringed Hibiscus, Coral Hibiscus
วงศ์ Malvaceae
ชื่ออื่น : ชุมบาห้อย (ปัตตานี) พู่เรือหงส์ หางหงส์ (ภาคกลาง)
ถิ่นกำเนิด แอฟริกาตะวันออก เคนยา แทนซาเนีย และตอนเหนือของโมซัมบิก

คนไทยสมัยก่อนนิยมนำดอกพู่ระหงมาสระผม เช่นเดียวกับดอกอัญชัน และผลมะกรูดย่างไฟ เชื่อกันว่าทำให้ผมดกดำ และไม่ร่วงหรือแตกปลาย เป็นต้น
รากของพู่ระหงนิยมนำมาเผาไฟใช้ในการทำน้ำตาลเมาหรือเหล้า เชื่อว่าทำให้ได้น้ำตาลเมาหรือเหล้าที่มีคุณภาพสูง และแรงขึ้น (ดีกรีเพิ่มขึ้น)

ลักษณะทั่วไป
ไม้พุ่ม สูง 2-3 เมตร ใบ เป็นใบเดี่ยวออกสลับ รูปไข่ ปลายใบแหลม โคนใบมนขอบใบจักฟันเลื่อย แผ่นใบบางสีเขียวเป็นมัน ดอก ดอกสีแดง ออกเดี่ยวตามซอกใบและปลายกิ่ง กลีบดอกชั้นเดียวแผ่โค้งไปด้านหลับ ขอบกลีบหยักเว้าลึกเป็นแฉกๆ ดอกห้อยลง เกสรเพศผู้จำนวนมาก ก้านเกสรเชื่อมกัน เป็นหลอดล้อมรอบเกสรเพศเมีย อับเรณูติดที่บริเวณปลายดอก เกสรเพศเมียปลายแยกเป็น 5 แฉก โผล่พ้นเกสรเพศผู้ ออกดอกตลอดปี

poorahongton poorahongdok poorahongdoks

การขยายพันธุ์
การปักชำ การตอนกิ่ง การติดตา วิธีที่นิยมและได้ผลดี คือ การปักชำ การตอน

การปลูก

  1. การปลูกในกระถางเพื่อประดับภายในและภายนอกอาคาร ควรใช้กระถางทรงสูง ขนาด 12-18 นิ้ว ใช้ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก : ดินร่วน อัตรา 1: 1 : 1 ผสมดินปลูกควรเปลี่ยนกระถาง 1:2 ปี/ครั้งเพราะการขยายตัวของทรงพุ่มโตขึ้นและเพื่อเปลี่ยนดิน ปลูกใหม่ ทดแทนดินปลูกเดิมที่เสื่อมสภาพไป
  2. การปลูกในแปลงปลูกเพื่อประดับบริเวณบ้านและสวนโบราณนิยมปลูกไว้เป็นแนวรั้วรอบบ้านหรือบริเวณสวนหน้าบ้าน ขนาดหลุมปลูก30 x 30 x30เซนติเมตรใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก:ดินร่วนอัตรา 1:2 ผสมดินปลูกวิธีนี้ผู้ปลูกสามารถตัดแต่ง ทรงพุ่มให้เหมาะสมตามความต้องการได้

การดูแล
แสง ต้องการแสงแดดจัด หรือกลางแจ้ง
น้ำ ต้องการปริมาณน้ำปานกลาง ควรให้น้ำ 5-7 วัน/ครั้ง
ดิน ชอบดินร่วนซุย มีความชุ่มชื้นสูง
ปุ๋ย ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก อัตรา 0.5-1 กิโลกรัม/ต้น ควรใส่ 1-2 ครั้ง/ เดือน

poorahongking

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด ไม้ดอกไม้ประดับ

แสดงความคิดเห็น