มะม่วงน้ำดอกไม้

31 มกราคม 2558 ไม้ผล 0

มะม่วงน้ำดอกไม้เป็นมะม่วงประเภทรับประทานสุก ใบใหญ่เป็นคลื่น ทรงพุ่มโปร่ง ผลมีขนาดใหญ่ หนักประมาณ 400 กรัม ผลอ้วนเกือบกลมหัวใหญ่ปลายแหลม ผลค่อนข้างยาว เนื้อมาก เมล็ดเล็ก มีผิวบาง เมื่อดิบมีรสเปรี้ยว ผิวสีเขียวนวล เนื้อแน่น เมื่อผลสุกมีผิวสีเหลือง กลิ่นหอม เนื้อละเอียดมีเสี้ยนน้อย รสหวาน

namdokmaineaw

มะม่วงน้ำดอกไม้ เป็นพันธุ์มะม่วงที่นิยมปลูก กันทั่วไป สามารถออกดอกแต่ติดผลปานกลาง และ ให้ผลทุกปีผลมีขนาดปลานกลาง ขนาดใหญ่ ลักษณะของผลจะอ้วน หัวใหญ่ปลายแหลม ผลค่อนข้างยาว ลักษณะเปลือกบาง มีต่อมกระจายห่าง ๆ ทั่วผล

  • ผลดิบ : ผิวเปลือกจะเป็นผิวนวล เนื้อแน่นหนาเป็นสีขาว มีรสเปรี้ยวจัด
  • ผลสุก : ผิวของเปลือกจะเป็นสีเหลืองนวลเนื้อเป็นสีเหลืองมีรสหวาน
  • เมล็ด : แบนยาว เมื่อเพาะต้นอ่อนจะขึ้นได้จากเมล็ดเดียว

ประโยชน์

  • ผลสดแก่ รับประทานแก้คลื่นไส้อาเจียน วิงเวียน กระหายน้ำ
  • ผลสุก หลังรับประทานแล้วล้างเมล็ดตากแห้ง ต้มเอาน้ำดื่ม หรือบดเป็นผง รับประทานแก้ท้องอืดแน่น ขับพยาธิ
  • ใบสด 1530 กรัม ต้มเอาน้ำดื่ม แก้ลำไส้อักเสบเรื้อรัง ท้องอืดแน่น เอาน้ำต้มล้างบาดแผลภายนอกได้
  • เปลือกต้น ต้มเอาน้ำดื่ม แก้ไข้ตัวร้อน
  • เปลือกผลดิบ คั่วรับประทานร่วมกับน้ำตาล แก้อาการปวดเมื่อยเมื่อมีประจำเดือน แก้ปวดประจำเดือน

namdokmaisuan namdokmaidok namdokmaipol namdokmaihor namdokmaikae namdokmai

น้ำดอกไม้เป็นมะม่วงแม่พันธุ์ (น่าจะมีการผสมข้ามตามธรรมชาติกับพันธุ์อื่นด้วย ไม่เพียงแต่การกลาย) ของพันธุ์มะม่วงที่น่าสนใจมากมาย เช่น น้ำดอกไม้ทะวาย เจ้าพระยา มันศาลายา มันบางขุนศรีทะวาย (ฉิม บุญเปี่ยม 2531 มะม่วงเจ้าพระยา ข่าวสาร สปขท. ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม 2531) หน้า 11-14)

มะม่วงน้ำดอกไม้เป็นที่รู้จักกันมานานแล้วเช่นเดียวกับอกร่อง ที่เป็นมะม่วงสำหรับกินเมื่อสุกแล้ว คงจะมีปลูกคัดเลือกกันต่อ ๆ มา เช่น มะม่วงน้ำดอกไม้เขียวนวล ที่พระประแดง สมุทรปราการ น้ำดอกไม้สีทอง (จากการเพาะเมล็ดน้ำดอกไม้พระประแดง โดยนายเชิด สารรำพึง ที่ตลิ่งชัน-ข่าวสาร สปขท. 15 ปี 2545 หน้า 10) ตลอดจนน้ำดอกไม้แดงที่สวนสุโขทัย ต.บ้านน้ำพุ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย ของอาจารย์ธีระ เจริญกิจ ซึ่งอาจมีการผสมข้ามตามธรรมชาติกับพันธุ์อื่น รวมทั้งผสมข้ามกับมะม่วงจากต่างประเทศ ไม่เพียงแต่การกลาย ดังที่อาจารย์ฉลองชัย แบบประเสริฐ เผยแพร่ข้อมูลว่า ในปี 2518 ผศ.สนั่น ขำเลิศ ได้นำตาจากกิ่งพันธุ์น้ำดอกไม้ที่ออกดอกทะวาย (ออกไม่ตรงตามฤดูกาลปกติ) จากต้นที่ปลูกอยู่ในแปลงรวมพันธุ์มะม่วงของสถานีฝึกนิสิตเกษตรปากช่อง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อ. ปากช่อง จ.นครราชสีมา มาติดบนต้นตอมะม่วงแก้ว อายุประมาณ 1 ปี ซึ่งปลูกในถุงพลาสติก เมื่อสูงประมาณ 50 เซนติเมตร จึงเอาปลูกลงแปลง ที่แปลงทดลองภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ ปี 2522 จึงได้ขยายพันธุ์มะม่วงน้ำดอกไม้ทะวายเผยแพร่ให้เกษตรกรปลูก โดยตั้งชื่อว่า น้ำดอกไม้ทะวายเบอร์ 4 เพื่อให้มีมะม่วงน้ำดอกไม้ทะวายรับประทานกันมากขึ้น เกษตรกรขายผลมะม่วงได้ราคาดี ปัจจุบัน มีการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ทะวายเบอร์ 4 จำหน่ายภายในประเทศ และส่งออกต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย ฮ่องกง สิงค์โปร์ และญี่ปุ่น (ฉลองชัย แบบประเสริฐ มะม่วงน้ำดอกไม้ทะวายเบอร์ 4 จาก http://www.ku.ac.th/kaset60/ku60/mango.html มะม่วงน้ำดอกไม้ทะวายเบอร์ 4) มะม่วงน้ำดอกไม้ (รวมทั้งพันธุ์น้ำดอกไม้ เบอร์ 4 และน้ำดอกไม้สีทอง เป็นมะม่วงบริโภคผลสุก) เป็นพันธุ์มะม่วงที่มีผู้นิยมปลูกเป็นการค้ามากที่สุดในปัจจุบันนี้ เพราะเป็นพันธุ์ที่ตลาดมีความต้องการสูง ขายได้ราคา มีตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง น้ำดอกไม้สีทอง ตลาดเพื่อการส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับเสวย ได้มีความพยายามที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น คุณครูฐิติกร กีรติเรขา (อยู่ที่ 99 หมู่ที่11 บ้านหนองปล้อง ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา) ซึ่งลาออกจากงานครูเมื่อปี 2533 มาทำสวนมะม่วงและสร้างมะม่วงพันธุ์ดีจนเผยแพร่พันธุ์ดีไปได้อย่างกว้างขวางตั้งแต่ปี 2543 ในนาม งามเมืองย่า ที่ได้จากการเพาะเมล็ดมะม่วงทะวายพันธุ์น้ำดอกไม้เบอร์ 4 ซึ่งปลูกใกล้มะม่วงพันธุ์มันขุนศรีหรือมันบางขุนศรีทะวาย (ซึ่งเชื่อกันว่า เป็นพันธุ์ลูกผสมระหว่างเขียวเสวยกับศาลายาหรือมันศาลายา ซึ่งได้จากการเพาะเมล็ดน้ำดอกไม้ (ฉิม บุญเปี่ยม 2531 มะม่วงเจ้าพระยา ข่าวสาร สปขท. ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม 2531) หน้า 11-14)) แบบสลับแถวกัน ในระยะชิดกันมากโดยปลูกห่างกัน 2 เมตร งามเมืองย่ามีช่อดอกยาวถึงประมาณ 45 ซม. จึงทำให้ติดผลดก (ประมาณ 5-10 ผล) สามารถเก็บผลได้อย่างต่อเนื่อง ใบใหญ่และมีสีเขียวเข้ม สะสมอาหารไว้ใช้เลี้ยงผลที่ดกและออกผลตลอดทั้งปี เนื้อของมะม่วง งามเมืองย่า หนา แน่น กรอบ ไม่เป็นเสี้ยน รับประทานได้ทั้งในระยะผลดิบและผลสุก ผลดิบจะมีรสเปรี้ยวไม่มาก เมื่อแก่เต็มที่ เนื้อจะมีรสเปรี้ยวน้อย ผลสุกมีกลิ่นหอม เนื้อมีรสหวานไม่อมเปรี้ยวเหมือนมะม่วงน้ำดอกไม้ เมล็ดบางมาก ประมาณ 3-4 มิลลิเมตร ทำให้มีปริมาณของเนื้อมาก อย่างไรก็ดี มะม่วงงามเมืองย่ายังไม่ค่อยแพร่หลาย เมื่อพิจารณาจากประวัติหรือพงศาวลี น่าจะคล้ายน้ำดอกไม้มากกว่าขาวนิยม โดยได้ลักษณะของมะม่วงทะวายที่เด่นชัด งามเมืองย่า ชอบอากาศร้อน ไม่ต้องการน้ำมาก ระยะปลูกที่เหมาะสมคือ 4×4 เมตร ต้นที่อายุ 8 ปี จะให้ผลผลิตต้นละประมาณ 500 กก.ต่อปี

namdokmaikla namdokmaiplang namdokmaipond

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด ไม้ผล

แสดงความคิดเห็น