มะลิถอด ไม้ดอกหอม

มะลิถอดปลูกเป็นไม้ประดับ ส่วนดอกใช้ร้อยมาลัย ใช้แต่งกลิ่นใบชา ยาสูบ และอาหาร ใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องยาหอม มีสรรพคุณบำรุงหัวใจ

ชื่อวิทยาศาสตร์ Jasminum Sambac (L.) Ait.
ชื่อวงศ์ : OLEACEAE

ลักษณะทั่วไป
ลักษณะโดยทั่วไปทั้งต้น ใบ การจัดเรียงของใบ รูปแบบของใบคล้ายมะลิลาซ้อน แต่ใบเป็นคลื่น ดอกเป็นช่อมี 3 ดอก ดอกซ้อนมากชั้นกว่าคือ 3-6 ชั้น ดอกสีขาวมีกลิ่นหอมมาก ขนาดดอก 2.5-3.5 ซม.
มะลิถอดเป็นชนิดเดียวกับมะลิลา และมีลักษณะคล้ายกัน เป็นไม้พุ่มแผ่กว้าง สูง 1 เมตร แตกกิ่งจำนวนมาก ใบเดี่ยว ยาว 4-7 เซนติเมตร ปลายใบแหลม ออกดอกเป็นช่อเล็กๆที่ปลายยอดมี 1-3 ดอก เมื่อบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5-3 เซนติเมตร กลีบชั้นนอกกางออก 2-4 ชั้น คล้ายกับมะลิซ้อน ส่วนกลีบชั้นในห่อตัวกันเป็นกรวยแหลมคล้ายมะลิลา ไม่ติดเมล็ด

maleetodbai

นิเวศวิทยาและการแพร่กระจาย เมะลิซ้อนเป็นไม้กลางแจ้งต้องการแสงแดดจัดเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนซุย ระบายน้ำดี และเก็บความชื้นได้ดี

ฤดูดอกบาน : ออกดอกตลอดปี และออกมากในช่วงฤดูฝน ดอกบาน 2 วันโรย ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆตลอดวัน และหอมแรงในช่วงเย็น

การปลูก
หากปลูกเป็นไม้กระถาง ใช้ดินร่วนผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก เพื่อให้ระบายน้ำดี ตั้งไว้กลางแจ้ง ตัดแต่งให้ทรงพุ่มโปร่ง หากมีใบมาก ทรงพุ่มแน่นทึบ จะออกดอกน้อย ควรรูดใบทิ้งบ้างแล้วตัดยอดที่ดอกโรยทิ้ง จะออกดอกได้ดีขึ้น

maleetods

วิธีการปลูกและดูแล
ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน
วิธีการขยายพันธุ์
ปักชำกิ่ง ตอนกิ่ง โน้มกิ่ง

ประโยชน์
ปลูกเป็นไม้ประดับ ส่วนดอกใช้ร้อยมาลัย ใช้แต่งกลิ่นใบชา ยาสูบ และอาหาร ใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องยาหอม มีสรรพคุณบำรุงหัวใจ

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด ไม้ดอกไม้ประดับ

แสดงความคิดเห็น