มะเขือกินใบ กินได้ทั้งใบและผล

7 ธันวาคม 2558 พืชผัก 0

มะเขือกินใบ มีชื่อทางพฤกษศาสตร์ว่า ซาลานุม (Salanum) มะเขือกินใบ เป็นพืชที่ขึ้นอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทย กินได้ทั้งใบและผล ต้นไม่มีหนาม และใบไม่มีขนเหมือนมะเขือทั่วไป ใบของมะเขือกินใบจะแตกต่างจากมะเขือทั่วไปคือ ใบจะมันและไม่มีขน ส่วนดอกและใบจะเหมือนกับมะเขือทั่วไป สำหรับใบมะเขือจะเด็ดจากใบล่างขึ้นมาด้านบน สามารถนำมากินแทนผักได้ แต่ต้องนำมาทำให้สุกก่อนเท่านั้น

ชื่อสามัญ: Brazilian potato tree, Potato tree
ชื่อวิทยาศาสตร์: Solanum Benth
วงศ์: SOLANACEAE

ลักษณะทั่วไป
มะเขือกินใบ สามารถกินได้ทั้งใบและผล ไม่มีหนามและขนเหมือนมะเขือทั่วไป สำหรับใบมะเขือจะเด็ดจากใบล่างขึ้นมาด้านบน มะเขือกินใบสามารถนำมากินแทนผักได้แต่ต้องทำให้สุกก่อนเท่านั้นไม้พุ่มขนาดใหญ่ ไม่ผลัดใบ ทรงพุ่มรูปร่ม ลำต้นมีหนามเล็กน้อย
ดอก สีม่วงเข้มเเล้วจางเป็นสีขาว ออกเป็นช่อแบบช่อกระจุกตามซอกใบที่ปลายกิ่ง โคนกลีบเลี้ยง
ผล: ผลสด ทรงกลมแป้น สีเหลือง เนื้อนิ่ม มีเมล็ดจำนวนมาก

makerkinbaiyao makerkinbaidok makerkinbaipol

การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา: ในภาคใต้ของประเทศ

การใช้ประโยชน์/สรรพคุณ
มะเขือกินใบ สามารถกินได้ทั้งใบและผล สำหรับใบมะเขือจะเด็ดจากใบล่างขึ้นมาด้านบน มะเขือกินใบสามารถนำมากินแทนผักได้แต่ต้องทำให้สุกก่อนเท่านั้น ปลูกประดับสวน สวนครัว ดอกดก สวยงาม ให้ร่มเงาได้ดี

มะเขือโดยทั่วไปที่เราพบเห็นกันอยู่ จะบริโภคหรือกินเฉพาะลูกของมัน แต่วันนี้พิเศษจะขอแนะนำ มะเขือกินใบ ซึ่งรสชาติ จะอร่อยกว่าผักคะน้า เพราะคะน้าก้านใบจะแข็ง แต่มะเขือกินใบก้านจะอ่อนนุ่ม กินได้ตั้งแต่ใบอ่อนถึงใบแก่ ยกเว้นแก่จนใบมีสีเหลือง มะเขือกินใบยิ่งเด็ดยิ่งแตกยอดหรือใบอ่อน มีอายุยืนยาวถึง 2 ปี มะเขือกินใบปลูกได้ทุกฤดูกาล ต่างกับพืชผักชนิดอื่นที่จะขึ้นได้ดีในช่วงหน้าหนาว

วิธีการปลูกมะเขือกินใบ
นำเมล็ดที่ได้ไปเพาะ โดยผลแก่ 1 ผล จะมีเมล็ดมากกว่า 100 เมล็ด เมื่อเมล็ดที่เพาะได้เป็นต้นแล้วก็นำไปปลูก โดยจะปลูกในกระถางหรือปลูกเป็นแปลงก็ได้ หากปลูกในกระถางก็เริ่มปลูกจากกระถางเล็กก่อน จากนั้นจึงเปลี่ยนกระถางให้ใหญ่ขึ้นตามขนาดของต้นมะเขือกินใบ

makerkinbaiton

ดินปลูก ควรผสมปุ๋ยหมักจากเศษพืชหรือฟางข้าวเป็นหลัก มูลสัตว์ และดินร่วนอย่างละส่วน การใส่ดินในกระถางไม่ควรให้พูนเต็มกระถาง เผื่อเวลารดน้ำจะได้ไม่ล้นกระถาง มะเขือกินใบชอบที่ร่มรำไร หากปลูกในกระถางควรมุงหลังคาด้วยตาข่ายพรางแสงหรือซาแรนด้วย ปลูกตามโคนต้นไม้ในบ้านหรือสวนก็ได้ อายุประมาณ 2 เดือน มะเขือกินใบจะเริ่มออกดอก แต่ผู้ปลูกยังไม่ควรให้มันติดดอก ประมาณเดือนครึ่งควรเด็ดยอด เพื่อให้แตกยอดใหม่หรือเด็ดดอกทิ้งก่อน เพราะวัตถุประสงค์การปลูกของเราในระยะแรกเพื่อกินใบหรือยอด แต่หลังจากนั้นหากต้องการจะขยายพันธุ์ก็สามารถที่จะทิ้งให้เกิดดอกและผลได้

makerkinbaipon

ศัตรูที่สำคัญของมะเขือกินใบ คือ แมลง เนื่องจากใบของมะเขืออร่อย จึงเป็นที่ชื่นชอบของแมลงเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะหนอนของผีเสื้อกลางคืน จะชอบเข้าไปกัดกินใบของมะเขือกินใบเป็นพิเศษ การป้องกันกำจัดเนื่องจากเราปลูกเป็นพืชผักสวนครัว สามารถที่จะจับทำลายด้วยมือได้ ไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีฉีดพ่นให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย รวมทั้งเป็นอันตรายต่อผู้ใช้และผู้บริโภค หากปลูกมากอาจจะใช้น้ำส้มควันไม้หรือน้ำหมักชีวภาพฉีดพ่นได้

ที่มา
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด พืชผัก

แสดงความคิดเห็น