มีดกรีดยางนกเงือก มีดกรีดยางภูมิปัญญาไทย

คุณมะนายิ ราหู เป็นลูกหลานของชาวสวนยางที่ อ.สุคีริน จ.นราธิวาส เป็นชาวสวนยางโดยกำเนิด จากการทำสวนยางมาเป็นระยะเวลายาวนานจึงมีความรู้ เชี่ยวชาญในการทำสวนยางจึงเห็นข้อบกพร่องและปัญหาต่างของมีดกรีดยางรุ่นเก่า [มีดเจ๊ะบง] ที่ใช้งานในปัจจุบันนี้ ซึ่งเป็นการออกแบบโดยชาวอังกฤษ เมื่อกว่า 100 ปี ที่ผ่านมา

โดยปัญหาต่างๆ ที่คุณมะนายิเห็นข้อบกพร่องมีดังนี้

 • ผู้กรีดยางที่ชำนาญไม่เพียงพอ เจ้าของสวนยางจำเป็นต้องว่าจ้างผู้ขาดความชำนาญทำให้ต้นยางเสียหาย
 • อายุผลผลิตไม่เกิน 20 ปี เป็นส่วนมาก จากอุปกรณ์กรีดยางไม่ได้มาตรฐานและขาดความชำนาญที่แท้จริง ทำให้ผู้กรีดยางส่วนมากกรีดหนา
 • อุปกรณ์การกรีดยางปัจจุบันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานยุ่งยากจำเป็นต้องฝึก 2-3 สัปดาห์ โอกาสผิดพลาดขณะกรีดยางสูงทำให้ต้นยางเสีย
 • ต้องลับมีดทุกๆ วันกรีดยาง และการลับมีดให้คมจริงๆ เป็นเรื่องยาก
 • หน้ากรีดของต้นยางต่ำจำเป็นต้องก้มกรีด บางคนกรีดไม่ได้
 • มีดรุ่นเก่าการกรีดกระทบรอยกรีดมากเกินจำเป็นทำให้การไหลของน้ำยางไม่ดีเท่าที่ควร
 • คุณภาพของเหล็กไม่ดีเท่าที่ควรจำเป็นต้องกรีดหนา

meednokjgerdkey

จากปัญหาดังกล่าวนี้ จึงได้ออกแบบมีดกรีดยางใหม่ ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาชาวบ้าน เทคโนโลยีสมัยใหม่และความสร้างสรรค์ทางการออกแบบ ในการนำเอาจุดเด่นของมีดกรีดยางรุ่นเก่า [มีดเจ๊ะบง] , มีดโกนชนิดเปลี่ยนใบมีดได้ และกบใสไม้แบบโบราณ คือ กบใสไม้ ตัวกบทำด้วยไม้และใบมีดเหล็ก จึงกลายเป็นมีดต้นแบบนวัตกรรมใหม่ มีดกรีดยาง นกเงือก ชนิดถอดเปลี่ยนใบมีดได้ ซึ่งได้จดอนุสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาในการป้องกันการลอกเลียนแบบ [อนุสิทธิบัตรเลขที่ 0303001096]

meednokjgerdp meednokjgerdk

จุดเด่นมีดกรีดยางนกเงือก
สะดวก และ ประหยัด
สะดวก

 1. ไม่ต้องลับมีดให้เสียเวลา มีเวลาเพิ่มขึ้นในชีวิตประจำวัน
 2. ใช้ง่าย สะดวก กรีดได้ง่ายกว่าระบบเดิม ปรับใบมีดได้ เพื่อการกรีดบางหรือหนา (สำหรับต้นอ่อนและต้นแก่)
 3. ใบมีดมีความคม ดุจใบมีดโกน เพียง 1 ใบ สามารถกรีดยางได้มากกว่า 1,000 2,000 ต้น
 4. ใช้ง่าย ใช้ระยะเวลาฝึกหัดกรีดสั้น แก้ปัญหาเรื่องขาดแรงงานกรีดยางได้ มีดนกเงือกฝึกกรีดเพียง 1-2 วัน ก็มีความชำนาญแล้ว ส่วนมีดรุ่นเก่าต้องใช้เวลา 7-15 วัน ซึ่งทำให้ลดโอกาสทำให้ต้นยางเสียน้อยลง
 5. มีดนกเงือก ซื้อแล้วสามารถใช้ได้เลย มีดรุ่นเก่า [เจ๊ะบง] ซื้อแล้วต้องไปลับมีดก่อน ล้างลับมีดครั้งหนึ่ง 50-70 บาท
 6. มีดรุ่นเก่า [เจ๊ะบง] มีเดือยมีดเล็กๆ โอกาสหักง่ายมาก หากหักในขณะกรีดจำเป็นต้องหยุดในวันนั้น แต่มีดนกเงือกไม่มีปัญหาดังกล่าว
 7. ผู้หญิงและเด็กก็สามารถใช้งานได้เพราะน้ำเบาเพียง 0.27 กก.
 8. หาซื้อง่ายโดยตัวแทนจำหน่ายทุกจังหวัดทั่วประเทศ และร้านขายอุปกรณ์การเกษตรไกล้บ้าน

ประหยัด

 1. ใช้มีดนกเงือกกรีดให้น้ำยางไหลมากกว่ามีดรุ่นเก่า (เจ๊ะบง)
 2. ด้วยใบมีดที่บางถึง 1.7 มม. ทำให้แผลของการกรีดเล็กกว่ามีดรุ่นเก่า [มีดเจ๊ะบง] จึงทำให้ยืดอายุต้นยางระยะเวลากรีดของต้นยางได้ยางนานขึ้นถึง 20-40 ปีกรีด
 3. คุ้มค่ากับการลงทุน ค่าใช้จ่ายของใบมีด เทียบแล้วถูกกว่าการจ้างลับมีด

ความเป็นไปได้ทางการตลาด และช่องทางในการเติบโตในอนาคต
ประเทศไทยมีคนกรีดยางประมาณ 1.5 ล้านคน ปัจจุบันการผลิตมีดกรีดยาง นกเงือก สามารถผลิตได้ต้องตามความต้องการของตลาด ตลาดให้การตอบรับเป็นอย่างดีมาก เปิดตลาดในครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2553 ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน งานยางพาราแห่งชาติ และในอนาคตอันไกล้จะเปิดตัวในตลาดต่างประเทศ เช่น เวียดนาม ลาว กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนิเซีย

ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
การใช้วัสดุและภูมิปัญญาเป็นส่วนประกอบในกระบวนการผลิต
การผลิตมีดกรีดยางนี้ใช้วัสดุภายในประเทศ ด้ามมีดกรีดยางทำมาจากไม้ยางพารา ด้ามเหล็ก และใบมีดผลิตภายในประเทศ ผู้ออกแบบ : นายมะนายิ ราหู เป็นคนไทย เชื้อชาติไทยโดยกำเนิด ไม่ลอกเลียนแบบใครๆ

ไม่สร้างผลกระทบเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม
เป็นมิตรต่อระบบนิเวศน์ ( ECO FRIENDLY ) และมีประโยชน์ทางสังคม
มีดกรีดยางรุ่นใหม่ ทำให้รายได้ของคนกรีดยางเพิ่มขึ้น ช่วยชาวสวนยางในด้าน อายุผลผลิตเพิ่มขึ้นหรืออายุต้นยางเพิ่มขึ้น จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องขาดแคลนแรงงานกรีดยางเนื่องจากเป็นมีดกรีดยางใช้งานง่าย ใบมีดที่ใช้แล้วบริษัทรับซื้อคืนประเทศชาติจะได้ประโยชน์จากผลผลิตเพิ่มและยืดอายุต้นยางทำให้มีส่วนช่วยให้ระบบนิเวศน์ดีตามมาด้วย

meednokjgerds

บริษัท แอดวานซ์ คิว จำกัด
1053 ซอยเยาวราช ถนนสุขุมวิท 71
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. : 02-713-0114-5
แฟกซ์. : 02-381-9469
มือถือ. : 081-733-2070 คุณประยุทธ์
E-mail : info@advanceq.com
Facebook : http://www.facebook.com/advanceq
Website : http://advanceq.com

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด เครื่องมือเกษตร

แสดงความคิดเห็น