มีดถากผิวไม้

26 กันยายน 2022 นวัตกรรมพึ่งตน 0

ต้นไม้ที่เราปลูกไว้ในระบบเกษตรยั่งยืน บนฐานเกษตรอินทรีย์ เมื่อเติบโตพอที่จะนำมาใช้งาน ก็สามารถนำมาทำเป็นเครื่องเรือน หรือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ บ่อยครั้งที่จำเป็นต้องถากเปลือกไม้ ผิวไม้ออกเพื่อความสวยงาม เราจึงทำ มีดถากผิวไม้ ไว้ใช้

วัสดุ

 • มีดดายหญ้ายาว 40 ซม. 2 เล่ม
 • น็อต 3/8 นิ้ว ยาว 5 นิ้ว 2 ตัว พร้อมน็อตตัวเมีย 4 ตัว
 • ด้ามไม้ไผ่
  เครื่องมือ : เครื่องเชื่อมเหล็ก เครื่องเจีย/ตัด

วิธีทำ

 1. ตัดปลายมีดดายหญ้ายาว 40 ซม.เล่มที่ 1 ให้ยาวตามขนาดที่เราต้องการ และตัดด้ามมีดดายหญ้าของมีดเล่มที่ 2 ออก
  2.​ทำมีดขูดเปลือกไม้ โดย นำด้ามมีดดายหญ้าของมีดเล่มที่ 2 มาเชื่อมต่อปลายมีดดายหญ้าเล่มที่ 1 ให้เป็นมีดที่มีด้ามสองข้าง เจียรอยเชื่อมให้เรียบ
  3.​ ทำมีดถากผิวไม้ โดยนำปลายมีดดายหญ้ายาว 40 ซม.เล่มที่ 2 มาตัดสันมีดให้เท่ากันทั้งเล่ม แล้วตัดปลายออก 5 ซม. โดยเว้นให้ปลายมีดหนาประมาณ 1 ซม. ทั้งสองด้าน นำน็อตตัวเมีย 2 ตัวมาเชื่อมกับปลายมีดให้มีองศาเอียงออกจากคมมีดเล็กน้อย แล้วใช้น็อตติดด้ามไม้ไผ่มาขันติดกับตัวมีด
 2. ลับคมมีดทั้งสองให้พร้อมใช้งาน

มีดถากผิวไม้ ใช้ถากผิวต้นไม้ที่ตัดมาจากสวนเราให้สวยงาม เพื่อนำไปทำสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ใช้ง่าย ทุ่นแรง ประหยัด ปลอดภัย และพึ่งตัวเองได้

ป้ายคำ : ,

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด นวัตกรรมพึ่งตน

แสดงความคิดเห็น