รถเข็นตัดหญ้าไฟฟ้าก้านสั้น

25 กรกฏาคม 2022 นวัตกรรมพึ่งตน 0

เราใช้เครื่องตัดหญ้าแบบใช้ไฟฟ้ากระแสตรง 24V ใช้แบตเตอรี่กระแสตรง ตัดและได้พ้ฒนาเป็นรถตัดหญ้าก้านสั้นและรถตัดหญ้าก้านยาวเพื่อใช้งานในสวน เมื่อใช้งานแล้วก็มีการปรับแต่งแก้ไขจนออกแบบและพัฒนาให้เป็นรถเข็นตัดหญ้าก้านสั้นรุ่นที่ 3

เรียกว่า รถเข็นตัดหญ้าไฟฟ้าก้านสั้นแบบล้อโต

วัสดุ​อุปกรณ์

 • มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 24V ความเร็วประมาณ 12,000 รอบต่อนาที (รุ่น 997)
 • ก้านตัดหญ้าสั้น 75 ซม.
 • แบตเตอรี่ 24V/20AH (พร้อมชาร์ตไฟ)
 • ล้อรถเข็น 10 นิ้ว​ 2 ล้อ พร้อมเพลายาว 60 ซม.
 • แฮนจักรยาน 1 ชุด
 • สเต็มล็อกท่อ 1 ตัว
 • ท่อเหล็ก 4 หุน​ 1 เส้น
 • เหล็กเส้น 3/8 ยาว​ 40 ซม. เชื่อมต่อกับน็อต และเหล็กหูช้าง
 • เหล็ก U 4 นิ้ว 15 ซม.
 • เหล็กตะแกรง (ตะกร้าเก่า)
 • ชุดสายไฟ พร้อมสวิทซ์ปิดเปิด
 • ใบตัดและบังใบ
 • เครื่องเชื่อมไฟฟ้า​ ธุปเชื่อม​ เครื่องเจียร์ ใบตัด​ใบเจียร์ สว่านไฟฟ้า​
  ลงมือทำ
 1. นำล้อรถเข็นเชื่อมต่อกัันด้วยท่อเหล็ก 4 หุนที่ดัดเป็นตัวยู (U) ตามแนวแกนล้อ เชื่อมต่อฐานล่างเป็นสามเหลี่ยมต่อเหล็กดัดเพื่อต่อมือจับ และทำเหล็กประคองค้ำท่อตัดหญ้า
 2. นำเหล็กตะแกรงเชื่อมต่อกับฐานเพลาเพื่อใส่แบตเตอรี่
 3. ประกอบแฮนด์จักรยาน และท่อประคองค้ำท่อด้วยสเต็ม (ขนาดท่ออาจไม่พอดี ให้เสริมด้วยเหล็กท่อ)
 4. ต่อฐานรับท่อกับชุดยึดท่อกับตัวรถเข็นให้แน่น ร้อยสายไฟในท่อและติดตั้งท่อตัดกับฐาน
 5. นำมอเตอร์ไฟฟ้ามาติดกับฐานเหล็ก แล้วยึดกับหัวตัดที่ดัดแปลงโดยนำเฟืองในออกทั้งหมด ต่อมอเตอร์ชุดตัดกับปลายท่อตัด ต่อปลายมอเตอร์ด้วยเพลาต่อ 10 มิลลิเมตรแล้วนำใบตัดหญ้าขนาด 6-7 นิ้วมาใส่
  ุ6. ทาสีกันสนิมในส่วนที่เป็นโลหะ
 6. เดินสายไฟและสวิทซ์ปิดเปิด

การใช้งาน

 • ประกอบเครื่องตัดหญ้าก้านสั้นเข้ากับตัวรถ นำแบตเตอรี่ใส่ในตะแกรง ต่อสายไฟให้ครบวงจร
 • เปิด สวิทซ์ แล้วลงมือตัดหญ้า

รถเข็นตัดหญ้าไฟฟ้าก้านสั้นเหมาะสำหรับการตัดหญ้าในพื้นที่ราบ หญ้าไม่รกมาก ใช้แรงในตัดหญ้าน้อยลง และตัดหญ้าได้นานขึ้น
เครื่องมือที่เราทำเองจะเหมาะกับรูปแบบการทำงานของเรา​ ปรับปรุงแก้ไขได้เอง​ คิดเอง ทำเอง … เพราะเราพึ่งตนเองได้

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด นวัตกรรมพึ่งตน

แสดงความคิดเห็น