รถเข็นตัดหญ้าไฟฟ้า

5 มิถุนายน 2021 นวัตกรรมพึ่งตน 0

ในโลกนี้ไม่มีวัชพืช มีแต่พืชที่เรายังไม่สามารถหาประโยชน์จากพืชเหล่านั้นไม่พบ ทางออกเบื้องต้นในการจัดการวัชพืชด้วยการนำไปทำเป็นอินทรีย์วัตถุด้วยการตัด เราใช้เครื่องตัดหญ้าแบบใช้ไฟฟ้ากระแสตรง 24V ใช้แบตเตอรี่กระแสตรง ตัดหญ้าและได้พ้ฒนาปรับแต่งแก้ไขจนออกแบบและพัฒนาให้เป็นรถเข็นตัดหญ้าไฟฟ้า ทั้งรถตัดหญ้าก้านสั้นและรถตัดหญ้าก้านยาวเพื่อใช้งานในสวนวัสดุ​อุปกรณ์
– เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าท่อยาว 150 ซม. พร้อมใบตัดและบังใบ
– แบตเตอรี่ 24V12AH (พร้อมเครื่องชาร์ตไฟ)
– ตะเกียบล้อหน้าจักรยาน 24 นิ้ว
– ล้อรถจักรยาน 24 นิ้ว​ 2 ล้อ
– แฮนจักรยาน 1 ชุด
– สเต็มล็อกท่อ (28 นิ้ว) 3 ตัว
– ท่อเหล็ก 4 หุน​ 1 เส้น
– ท่อเหล็ก 6 หุน​ ยาว​ 100 ซม.
– เหล็ก U 4 นิ้ว 15 ซม.
– เหล็กเส้นสี่เหลี่ยม 1 ซม. 2 เมตร
– ชุดสายไฟ พร้อมสวิทซ์ปิดเปิด
– เครื่องเชื่อมไฟฟ้า​ ธุปเชื่อม​ เครื่องเจียร์ ใบตัด​ใบเจียร์ สว่านไฟฟ้า​

ลงมือทำ
1. นำตะเกียบจักรยานเชื่อมต่อกัันด้วยท่อเหล็ก 6 ตามแนวแกนล้อ เชื่อมต่อฐานล่างเป็นสามเหลี่ยมต่อเหล็กดัดเพื่อต่อมือจับ และทำเหล็กประคองค้ำท่อตัดหญ้า
2. นำเหล็กตะแกรงเชื่อมต่อกับฐานเพลาเพื่อใส่แบตเตอรี่
3. ประกอบแฮนด์จักรยาน และท่อประคองค้ำท่อด้วยสเต็ม
4. ใส่ล้อจักยานเข้ากับตะเกียบฐานล้อหน้า
5. ทาสีกันสนิมในส่วนที่เป็นโลหะ
6. เดินสายไฟและสวิทซ์ปิดเปิด

การใช้งาน
– ประกอบเครื่องตัดหญ้าก้านสั้นเข้ากับตัวรถ นำแบตเตอรี่ใส่ในตะแกรง ต่อสายไฟให้ครบวงจร
เปิด สวิทซ์ แล้วลงมือตัดหญ้า ผลการใช้งาน

… ทำให้เราใช้แรงในตัดหญ้าน้อยลง ใช้แบตเตอรี่ใหญ่ขึ้น ตัดหญ้าได้นานขึ้น เครื่องมือที่เราทำเองจะเหมาะกับรูปแบบการทำงานของเรา​ ปรับปรุงแก้ไขได้เอง​ คิดเอง ทำเอง เจ็บเอง … เพราะเราพึ่งตนเองได้

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด นวัตกรรมพึ่งตน

แสดงความคิดเห็น