รถเข็นใบไม้

27 กันยายน 2021 นวัตกรรมพึ่งตน 0

เราทำเกษตรยั่งยืน ในรูปแบบสวนผสม สวนสมรม วนเกษตร ซึ่งมีการปลูกพืชหลากหลาย เราจึงนำใบไม้และเศษกิ่งไม้ในสวนซึ่งเป็นอินทรีย์วัตถุมาทำเป็นดินปลูกต้นไม้ และปุ๋ยหมักชีวภาพ

ใบไม้ที่กวาดกองกระจายทั่วไปในสวนจำเป็นต้องรวบรวมเป็นกองใหญ่เพื่อให้ง่ายในการจัดการ ถึงเวลาสร้างเครื่องทุ่นแรงสำหรับขนใบไม้แล้ว


วัสดุอุปกรณ์

 • ท่อเหล็ก 6 หุน 2 เมตร 2 ท่อน
 • ผ้าใบ/ตาข่าย ขนาด 1.5×2.2 เมตร
 • ล้อยาง 10 นิ้ว พร้อมฐานยึด
 • ล้อเหล็กรับประตู , หูสายยูประตู , น็อต
 • ตู้เชื่อม ธูปเชื่อม , เครื่องเจียร์ ใบตัด ใบเจียร์
  ลงมือทำ
 1. นำเหล็ก 6 หุน 2 เมตร มาดัดปลายข้างหนึ่งให้งอเข้าหากันสำหรับเป็นมือจับ ส่วนปลายด้านตรงเชื่อมล้อเหล็กรับประตูติดเข้าไป หูสายยูประตูสำหรับใส่น็อตล็อกท่อเหล็ก
 2. เชื่อมหูสายยูประตู (L) กับฐานยึดล้อยาง เพื่อยึดติดกับท่อเหล็ก ตัดปลายฐานยึดทั้งสองออก แล้วนำมาเชื่อมตามแนวท่อเพื่อยึดกับหูสายยูเมื่อใช้งาน ต่อเหล็กโค้งรองรับผ้าใบ
 3. นำผ้าใบมาตัดเป็นสี่เหลี่ยม 1×1 เมตรต่อกับตาข่ายหนาตัดเป็นสีเหลี่ยมคางหมูตามแนวท่อเหล็ก เผ็บสายคล้องกับท่อให้พอดี
  การใช้งาน
 4. เปิดขาท่อเหล็กตามขนาด แล้วทำการล็อกขากับฐาน ประกอบผ้าใบเข้ากับตัวรถเข็น
 5. วางรถเข็นกับพื้น ตะแคงข้างใดข้างหนึ่ง แล้วกวาดใบไม้ใส่ลงในผ้าใบจนเต็ม ยกขาทั้งสองแล้วเข็นไปยังจุดที่ต้องการแล้วเทใบไม้ออกจากรถเข็น

อุปกรณ์ง่ายๆ ที่ช่วยเราเบาแรง และพึ่งตนเองได้

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด นวัตกรรมพึ่งตน

แสดงความคิดเห็น