ลอบดักกุ้งฝอย

25 ธันวาคม 2559 สัตว์ 0

ลอบ เป็นเครื่องมือดักจับปลาที่สานด้วยไม้ไผ่ ใช้หวาย เถาวัลย์ หรือลวดรัดโครงไม้ ลอบมีช่องว่างให้ปลาว่ายเข้าไปติดอยู่ภายใน

ลอบกุ้ง ใช้ลอบนอนหรือลอบยืนก็ได้ แต่การสานซี่ไม้ไผ่จะต้องมีระยะชิดกัน ไม่ให้กุ้งลอดออกไปได้ บางทีใช้ตาข่ายถี่ ๆ หรือผ้ามุ้งคลุมรอบตัวลอบ กุ้งจะว่ายหนีออกไปไหนก็ได้ เหยื่อที่ใช้ เช่น กากน้ำปลา รำ ละเอียดผสมดินเหนียวปั้นเป็นก้อน เป็นต้น

วัสดุอุปกรณ์

 • ไม้ไผ่ ความยาว 50 เซนติเมตร 10 อัน
 • ตาข่ายสำหรับร่อนทราย (สีฟ้า) 2 ตารางเมตร
 • ลวด(ลวดมัดเหล็กก่อสร้าง) 1 กิโลกรัม
 • ขวดพลาสติก(ขวดน้ำอัดลมขนาด 1.25 ลิตร) 4 ขวด
 • เส้นเอ็นตกปลา(เส้นเล็ก)ความยาว 50 เมตร 1 หลอด
 • อาหารปลาดุกเล็ก (ชนิดเม็ด) 1กิโลกรัม

วิธีทำลอบดักกุ้งแบบง่าย

 1. นำไม้ไผ่มาเหลา พร้อมประกอบเป็นโครงสร้างของลอบดักกุ้ง
 2. ตัดปากขวดพลาสติก (ขวดน้ำอัดลมขนาด 1.25 ลิตร) วัดจากคอขวดลงมาประมาณ 10เซนติเมตร จำนวน 1อัน
 3. นำตาข่ายร่อนทราย ขนาด 2ตารางเมตรมาหุ้มโครงสร้างของลอบดักกุ้งที่สร้างจากไม้ไผ่ ให้พอดี
 4. ประกอบปากขวดพลาสติกที่ตัดไว้เข้ากับตาข่ายที่วัดขนาดแล้ว
 5. นำตาข่ายที่ประกอบกับปากขวดแล้ว มาหุ้มโครงสร้างของลอบดักกุ้งที่ทำด้วยไม้ไผ่

การดักกุ้ง
ใส่อาหารปลา ชนิดเม็ด ลงไปในลอบดักกุ้งแบบง่าย 100 กรัม จากนั้นไปปักไว้บริเวณคันบ่อ ให้ตัวไซจมอยู่ในน้ำ ปักไซแต่ละอันห่างกันประมาณ 2 เมตร โดยปักในช่วงหัวค่ำ จากนั้นประมาณตี 3 หรือ ตี 4 ของวันถัดไปก็ไปเก็บ

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด สัตว์

แสดงความคิดเห็น