ลิ้นมังกร ไม้ประดับภายในอาคาร

2 กันยายน 2559 ไม้ดอกไม้ประดับ 0

ลิ้นมังกรเดิมมีถิ่นกำเนิดในแถบเมดิเตอร์เรเนียน สำหรับในประเทศไทยนั้นมีการปลูกลิ้นมังกร มาเป็นเวลานานแล้วโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย ลิ้นมังกร มีมากกว่า 50 สายพันธุ์ายพันธุ์จะมีความสวยงามที่แตกต่างกันออกไป โดยแต่ละสายพันธุ์ก็จะมีความสวยงามที่แตกต่างกันออกไป

ชื่อสามัญ Mather – in – law’s Tongue
ชื่อวิทยาศาสตร์ Sancivieria..
ตระกูล AGAVACEAE
ถิ่นกำเนิด แถบทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ

ลักษณะ
ลิ้นมังกรเป็นพรรณไม้ ที่มีลำต้นเป็นหัว หรือเหง้าอยู่ในดิน ลักษณะลำต้นเป็นข้อ ๆ ใบเกิดจากหัวที่โผล่ออมาพ้นดินเป็นกอ ลักษณะใบยาวปลายแหลม แข็งเป็นมัน ขอบใบเรียบ โค้งงอเล็กน้อย ขอบใบมีสีเหลืองกลางใบสีเขียวอ่อน ประด้วยเส้นสีเขียวเข้ม ขนาดของใบกว้างปรมาณ 4-7 เซนติเมตร ยาวประมาณ 30-50 เซนติเมตร ก้านดอกประกอบด้วยกลุ่มดอกป็นชั้น ๆ ลักษณะดอกมีขนาดเล็ก ออเรียงกันเป็นแนวตามชั้นของก้านดอกดอกมีสีขาวมีกลีบประมาณ 5 กลีบ นาดดอกบานเต็มที่ 2 เซนติเมตร ลักษณะขนาดใบ และสีสรร จะแตกต่างกันไปตามชนิดพันธุ์

linmangkorntaw linmangkorntang

การเป็นมงคล
คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นลิ้นมังกรไว้ประจำบ้าน จะช่วยป้องกันอันตรายจากภายนอกได้ เพราะลิ้นมังกร บางคนเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าหอกพระอินทร์ ซึ่งเป็นอาวุธชนิดหนึ่งของพระอินทร์ ที่ใช้ในการต่อสู้และปกป้องศัตรูจากภายนอก ดังนั้นลิ้นมังกรจึงเป็นไม้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ เพราะเป็นไม้ที่มีความสำคัญของพระอินทร์ในสมัยพุทธกาล
ตำแหน่งที่ปลูกและผู้ปลูก
เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัย ควรปลูกต้นลิ้นมังกรไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผู้ปลูกควรปลูกในวันอังคาร เพราะโบราณเชื่อว่าการปลูกไม้เอาประโยชน์ทั่วไปทางใบให้ปลูกในวันอังคาร

การปลูก มี 2 วิธี

  1. การปลูกในแปลงปลูกเพื่อประดับบริเวณบ้านและสวนนิยมปลูกในแปลงปลูกเพื่อประดับบริเวณบ้านและสวนแต่คนโบราณ นิยมปลูกเป็นแนวรั้วบ้าน ขนาดหลุมปลูก 30 x 30 x 30 เซนติเมตร ใช้ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก : ดินร่วน : อัตรา 1 : 1 ผสมดินปลูก
  2. การปลูกในกระถางเพื่อประดับภายในและภายนอกอาคาร ควรใช้กระถางทรงสูง ขนาด 10-15 นิ้ว ใช้ปุ๋คอก หรือ ปุ๋ยหมัก : ดินร่วน อัตรา : 1 : 1 ผสมดินปลูก และควรเปลี่ยนกระถางทุก 1-2 ปี เพราะเนื่องจากการขยายตัวของรากและหน่อแน่นเกินไป และเพื่อเปลี่ยนดินปลูกใหม่แทนดินปลูกเดิมที่เสื่อมสภาพไป

การปลูกและการดูแลรักษา

  • ดินที่ใช้ปลูกลิ้นมังกรนั้น ก็จะเหมือนกับไม้ดอกประเภทอื่นๆ จะต้องร่วนซุย โปร่ง มีอินทรีย์วัตถุเพียงพอ สะอาด ปราศจากเชื้อโรค
  • สถานที่ปลูกควรมีแดดจัด แต่ไม่มีลมแรง มิเช่นนั้นช่อดอกจะหักง่าย
  • เนื่องจากลิ้นมังกรมีดอกที่เป็นช่อยาวและค่อนข้างหนัก จึงจำเป็นต้องพยุงลำต้นด้วยตาข่ายเชือกหรือ เส้นลวด
  • การรดน้ำควรรดที่โคนต้นเท่านั้น ไม่ควรรดโดนใบให้ใบเปียก เพราะจะทำให้เกิดโรคได้ง่าย
  • การตัดดอกนั้นจะต้องตัดดอกเมื่อดอกย่อยในช่อบานประมาณ 6-10 ดอกเป็นอย่างน้อย เพราะถ้าจะเก็บในขณะที่ดอกย่อยยังตูมอยู่ ดอกย่อยจะไม่ค่อยบานต่อ หรือบานแต่ไม่สมบูรณ์
  • ความคงทนของดอกลิ้นมังกรนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณอาหารสะสมในช่อดอก การตัดช่อดอกตอนเย็นจะมีแนวโน้มที่จะมีอายุยืนยาวกว่าตัดตอนเข้า นอกจากนี้ควรเติมน้ำตาลลงไปในน้ำที่ใช้แช่ก้านดอกทันทีหลังจากตัดจากต้น จะช่วยยืดอายุการได้
  • ระยะเวลาจากเพาะเมล็ดจนให้ดอกประมาณ 10-16 สัปดาห์

linmangkornp1 linmangkornp5 linmangkornp3 linmangkornp2 linmangkornp4

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด ไม้ดอกไม้ประดับ

แสดงความคิดเห็น