วริสร รักษ์พันธ์ เมล็ดพันธุ์แห่งวิถีพอเพียง

วริสร รักษ์พันธ์ กรรมกรผู้จัดการ “ชุมพร คาบาน่า รีสอร์ท” บอกว่าวันนี้แม้จะไม่รวยนัก แต่พอมีเงินจ่ายหนี้ให้ธนาคารได้ และมีเวลาในการเดินสายบรรยายเกี่ยวกับการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับกิจการโรงแรม ร่วมกับ อ.วิวัฒน์ และทีมงานที่กรุยทางนำหน้าหน่วยงานราชการในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ และขยายผลอย่างจริงจัง
สังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวของ คุณวริสร รักษ์พันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท Chumphon Cabana Resort and Diving Center ที่หาดทุ่งวัวแล่น อ.ปะทิว จ.ชุมพร ทั้งนี้เพื่อความอยู่รอด ปลอดภัย และมีความสุขในการทำธุรกิจ

หลักสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียงที่นำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ
1. การระเบิดจากข้างใน เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการทำธุรกิจ โดยการเริ่มจากข้างในแล้วจึงออกสู่ข้างนอก เป็นการเริ่มที่ตนเองและพนักงานในโรงแรมก่อน ด้วยการศึกษาเรื่องข้าว มีการเริ่มปลูกพืชด้วยวิธีเกษตรกรรมธรรมชาติมีการนำขยะมาทำเป็นปุ๋ยเพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของโรงแรม
2. ปลูกทุกอย่างในใจคน เริ่มจากปลูกในใจตัวเองก่อน แล้วจึงสร้างเครือข่ายขยายให้ คนใกล้ชิดรอบข้างให้เกิดพลังศรัทธา และพลังผลักดัน นำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้อย่างเป็นรูปธรรม
3. ใช้หลัก Clinic and Coach ในกรณีที่เกิดปัญหาต้องมีผู้ช่วยชี้แนะแนวทาง แก้ไขปัญหา รวมถึงการให้คำแนะนำเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง
4. ปูพื้นฐานให้ดี หรือตอกเสาเข็มให้แน่นก่อน ด้วยการควบคุมค่าใช้จ่าย อย่าเพิ่งตาโตกับรายได้ที่มากขึ้น แต่ให้ปูพื้นฐานให้ดีก่อน การรู้จุดแข็งของธุรกิจตนเองและเสริมจุดแข็งนั้นเป็นการสร้างความมั่นคงของธุรกิจ ตัวอย่างเช่นคุณวริสร ตัดสินใจต่อเรือเพิ่มขึ้น เพื่อรับส่งนักท่องเที่ยวไปดูปะการัง นับได้ว่าเป็นการสร้างรายได้ให้กับโรงแรมและเป็นการตอกฐานธุรกิจให้มั่นคง
5. ความพอเพียงหรือพอประมาณ เพราะความพอประมาณไม่ก่อให้เกิดปัญหาตามมา
6. รู้จักภูมิสังคมของท้องถิ่นตนเอง การเรียนรู้ท้องถิ่นแสดงให้เห็นจากกิจกรรมที่เกี่ยวกับข้าว เช่น การรับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาบริเวณใกล้เคียงในราคาที่สูงกว่าราคาในท้องตลาด การตั้งโรงสีข้าวซึ่งมีกิจกรรมต่อเนื่องตามมา ได้แก่ ขายข้าวสาร ขายรำข้าว นำแกลบมาทำปุ๋ย แปรรูปข้าว จัดกิจกรรมท่องเที่ยวในนาข้าว กิจกรรมเหล่านี้เป็นวิถีทางให้ชุมชนเอื้อเฟื้อและอุ้มชูกัน
7. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง เครือข่ายต่าง ๆที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมข้าว และกิจกรรมอื่น ๆ ทำให้ทุกคนสามารถมีชีวิตอยู่รอดได้ หากเกิดเหตุคับขัน ชุมชนมีข้าวกิน มีอาหาร ไม่อดตาย สามารถอยู่รอด อย่างมีความสุข
8. ขาดทุนคือกำไร ยิ่งทำ…ยิ่งได้ ยิ่งให้…ยิ่งมี การให้ด้วยใจที่สะอาด เช่นการทำกิจกรรมค้าขายระหว่างคุณวริสร กับพนักงานในโรงแรม ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความพอดี ความพอใจ การมีรายได้เพิ่มขึ้น อันนำไปสู่ความสุขที่ได้ ให้ ซึ่งกันและกัน

ความรักและความศรัทธา ในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำให้คุณวริสร น้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจของตนเอง ผลจากการปฏิบัติ ทำให้คุณวริสรมี กำลังใจ ที่จะฟันฝ่าปัญหา ก่อเกิด ปัญญา และ ความอดทน ในการดำเนินธุรกิจ ศาสตร์ของการทำธุรกิจอยู่ที่ การปูพื้นฐานให้มั่นคง ความรอบคอบ ความพอประมาณ และการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง สมกับคำกล่าวที่ว่า อยากรวยอย่างยั่งยืนต้องทำเศรษฐกิจพอเพียง

ป้ายคำ : ,

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด ปราชญ์ของแผ่นดิน

แสดงความคิดเห็น